<  
>  

Internship

ConocoPhillips inviterer tredje- og fjerde års studenter til å fullføre et sommerprosjekt i selskapet.
Om internshipet

ConocoPhillips inviterer tredje- og fjerde års studenter til å fullføre et sommerprosjekt i selskapet. Noen studenter kan også få mulighet til å fullføre sin mastergrad hos oss.
Sommerprosjektstillinger blir annonsert på vår nettside i periodenjanuar-februar hvert år.

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos ConocoPhillips
logo
Er du vår nye logistikkmedarbeider?
Ansvarsområder og omfang:Alt etter funksjon og avdeling, så kan spesifikke oppgaver eksempelvis inkludere, dog ei begrenses til;Håndtering av leveranser til og fra basen på vegne av våre offshore installasjoner samt våre onshore lagre. Mottak, kontroll, registrering og tilhørende dokumentasjon samt videre intern/ekstern distribusjon. Oppdatering av innkjøpt materiell samt returmateriell fra offshore i selskapets IT & ERP systemer. Mellomlagring samt sikre at materiell og utstyr håndteres iht. selskapets prosedyrer og standarder i den videre distribusjon. Oppfølging av innmeldte laster fra våre leverandører sikre at dette blir sendt innenfor selskapets tidsfrister, klargjøring av lastelister samt farlig gods dokumentasjon for lasting / lossing av fartøyer. Utstrakt kontakt med både interne og eksterne aktører i forsyningskjeden for å korrigere eventuelle feil og mangler i leveransene. Registrere transport oppdrag for selskapets eget materiell for forsendelse og opphent hos selskapets leverandører. Ivareta selskapets krav ihht sikring og håndtering av Farlig gods, oppfølging av Tollpass for returnert materiell og utstyr fra offshore. Sikre integritet av selskapets eiendeler. Selskapet bruker SAP som hoved ERP system for logistikk prosessene i tillegg til Wels for innmeldte laster fra leverandører. Delta i skiftordning etter behov, og ellers utføre diverse tilleggsoppgaver tildelt av respektiv ledelse.Roller, ansvar og prosedyrer:Samarbeide og kommunisere med interne / eksterne kunder for avklaringer vedrørende leveranserFølge gjeldende prosedyrer og regelverkGjøre bruk av selskapets HMS verktøy, deriblant Livreddende reglerEtterleve selskapets SPIRIT verdier samt være en rollemodellRapportering av avvik og farlige forholdRenhold og ryddige arbeidsområderMyndighet til å stanse enhver usikker operasjonMyndighet til å stoppe, returnere last som ikke oppfyller kravene til selskapet vedrørende merking, pakking etc.Myndighet til å avrope mot basens kontrakter iht. ALMKompetansekrav:Må ha evne til å se helheten i logistikkflyten samt selskapets organisasjonHøy arbeidsmoral, teamarbeider, motivator som skaper godt miljø blant kollegaerGode kommunikasjonsegenskaper eksternt og interntVære service orientert mot kolleger, og selskapets kontraktører og samarbeidspartnereNoe kjennskap til EPR systemer, foretrukket SAP (PM,MM,RLM & VMIS)Relevant fagbrev / Videregående skoleForetrukket kompetanse:Bachelor grad, og/eller 5+ år med relevant erfaring innen logistikk faget, og operasjonell støtteKjennskap til lagerføring, inventar styring, innkjøp, kontraktprosesser, forhandlinger, samt maritime operasjonerErfaring med ERP systemer (SAP,IFS etc.)Være tilstrekkelig kyndig innen Microsoft produkter (Office, Word, Excel, Power Point, Teams, etc.)Andre applikasjoner og utstyr som blir brukt i logistikkprosesser (Wels, PC/Nettbrett etc.)Tilstrekkelige engelsk kunnskaper, både skriftlig og muntligOrganisatorisk tilhørighetStillingen rapporterer til Base Supervisor(s)Andre krav til stillingenFor å komme i betraktning for en jobb på sokkelen må gjeldende helsebetingelser tilfredsstilles. Se Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.Øvrige spørsmål vedrørende søkerprosessen kan sendes til COPNORecruiting@conocophillips.com.Før du legger inn en søknad er det viktig å merke seg følgende: Feltet for skole/utdanning og arbeidserfaring er obligatoriske felt som må fylles ut for å komme videre i søkeprosessen (du trenger bare fylle ut feltet en gang).For å bli vurdert som søker må du legge ved CV, søknadsbrev og relevant vitnemål /sertifisering.For å bli vurdert for stillingen må hele søknadsprosessen fullføres, noe som inkluderer å svare på alle "pre-screening"- spørsmål og også å gi din eSignatur innen søknadsfristen 03.10.2022.Om selskapetConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver.Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas. Selskapets norske hovedkontor ligger i Tananger utenfor Stavanger.ConocoPhillips i Norge er operatør for feltene i Ekofisk-området og medeier i en rekke partneropererte felt på norsk sokkel. I Norge er vi 1800 ansatte, om lag halvparten jobber på plattformene i Ekofisk-området.ConocoPhillips er pioneren på norsk kontinentalsokkel. I 2021 var det 50 år siden Ekofisk startet produksjonen som Norges første felt. Selskapet er en langsiktig aktør i Norge. For mer informasjon se http://www.conocophillips.no/.Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. For mer informasjon se http://www.conocophillips.com/"ConocoPhillips is an equal oppurtunity employer" Adresse: Tananger
Frist 03.10.2022
Les mer
Kontaktpersoner
Les mer om muligheter hos ConocoPhillips
logo
Graduate-program
ConocoPhillips i Norge ønsker nyutdannede studenter til sitt Graduate-program. Våre Graduates må minimum ha en mastergrad og brennende engasjement for sine arbeidsoppgaver og sitt arbeidsmiljø. Har du dette vil du ha store muligheter for videre suksess og utvikling i et av verdens største oppstrømsselskaper. Vårt Graduate-program legger opp til at du skal få nødvendig støtte og oppfølging den første tiden i ditt arbeidsliv. Du vil være en ansatt fra dag en, og du blir sett på som en viktig bidragsyter i vårt daglige virke. Programmet inkluderer: Forståelse av våre oppstrømsaktiviteter Personlig utvikling Teknisk kunnskap Samspill og nettverksoppbygging Etter fullført program kan videre karrieremuligheter være på land og/eller offshore innen vår virksomhet i Norge. Det kan også være mulighet for videre karriere innen vår globale portefølje.  FAGOMRÅDER IngeniørerIngeniører har en unik mulighet til å ta del i den teknologiske utviklingen i ConocoPhillips. Ved å benytte innovativ teknologi, utvikler og produserer våre ingeniører hydrokarboner globalt. Våre ingeniører har samtidig også en viktig rolle i å bevare helse, miljø og sikkerhet innen aspekter i våre operasjoner. Vi rekrutterer fra følgende studier: Kjemi/Prosess Mekanisk Kybernetikk/Elektro/Instrument/Kontroll systemer Struktur/Material teknologi Undervannsteknologi Industriell ledelse Maskin/Energi og Miljø Informasjon systemer/Telematikk  Geofag Olje- og gassfelt nasjonalt og globalt. Geovitere spiller en sentral rolle i forbindelse med leteaktiviteter, utvinning samt optimalisering av nåværende felter i vår portefølje. Vi rekrutterer fra følgende studier: Geologi Geofysikk Petroleum ingeniør/Reservoar Petrofysikk/fysikk  BrønndriftDekker områder innen brønnintervensjon, brønnkomplettering, brønnintegritet og boring. Du vil få en 2-2-2 rotasjon land/offshore/fri det første året av Graduate- programmet. Vi rekrutterer fra følgende studier: Petroleum /Offshoreteknologi Boring  Finans/Informasjonsteknologi/HMS/HRFor vår kjernevirksomhet. Vi rekrutterer fra følgende studier: Finans/Regnskap/Økonomi Infrastruktur og informasjonsledelse/Applikasjonsutvikling Helse, miljø og sikkerhet Human Resource administrasjon/ledelse
logo
Lærling
I ConocoPhillips tar vi inn lærlinger. Vi gir deg fagopplæring av høy standard. Du vil opparbeide deg en kompetanse både i teori og praksis innenfor faget ditt. Læreperioden vil være ved vårt hovedkontor i Tananger eller på våre installasjoner offshore. Normalt starter vi rekruttering av lærlinger i perioden januar til mars. Elever som får tilbud om å bli lærling hos oss vil starte høsten samme år. Vi tar inn elever som går på videregående skole (Vg2) Automasjon( Vg3). Lærekontrakten har en tidsbegrenset varighet på 2 år. Fagområder for lærlingerConocoPhillips har lange tradisjoner med lærlingordning og vi tar inn lærlinger både på land og offshore. Alle lærlinger får en mentor som gir deg nødvendig støtte i læretiden. I tillegg til mentor har vi en faglig leder som er ansvarlig for din faglige utvikling. Vi rekrutterer lærlinger innen følgende fagområder: På land: Informasjonsteknologi (IT) Kontor og administrasjon Logistikk/Material administrasjon  Offshore: Automasjon Elektro Industri mekaniker Kranfører Prosess teknikker Mekanisk Diesel Mekanisk Teknisk industriell produksjon (TIP) Telekommunikasjon Logistikk
Om ConocoPhillips

ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver. Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas. ConocoPhillips har virksomhet i 27 land, årlige inntekter på 53 milliarder dollar, aktiva verdt 117 milliarder dollar, og ca. 19.100 ansatte per 31. desember 2014. Produksjonen fra pågående operasjoner, unntatt Libya, lå i gjennomsnitt på 1,532 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2014, og foreløpig påviste reserver utgjorde 8,9 milliarder fat oljeekvivalenter per 31. desember 2014.

Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. Verdiene er en del av vår lederkompetanse og benyttes i vårt daglige arbeid.