<  
>  

Graduate-program

ConocoPhillips i Norge ønsker nyutdannede studenter til sitt Graduate-program
Stillingstype
Antall traineer
1 (flere)
Sted
Utdanningsnivå
Mastergrad eller høyere
Graduate hos ConocoPhillips

ConocoPhillips i Norge ønsker nyutdannede studenter til sitt Graduate-program. Våre Graduates må minimum ha en mastergrad og brennende engasjement for sine arbeidsoppgaver og sitt arbeidsmiljø.

Har du dette vil du ha store muligheter for videre suksess og utvikling i et av verdens største oppstrømsselskaper.

Vårt Graduate-program legger opp til at du skal få nødvendig støtte og oppfølging den første tiden i ditt arbeidsliv. Du vil være en ansatt fra dag en, og du blir sett på som en viktig bidragsyter i vårt daglige virke.

Programmet inkluderer:

 • Forståelse av våre oppstrømsaktiviteter
 • Personlig utvikling
 • Teknisk kunnskap
 • Samspill og nettverksoppbygging

Etter fullført program kan videre karrieremuligheter være på land og/eller offshore innen vår virksomhet i Norge. Det kan også være mulighet for videre karriere innen vår globale portefølje. 

FAGOMRÅDER

Ingeniører
Ingeniører har en unik mulighet til å ta del i den teknologiske utviklingen i ConocoPhillips. Ved å benytte innovativ teknologi, utvikler og produserer våre ingeniører hydrokarboner globalt. Våre ingeniører har samtidig også en viktig rolle i å bevare helse, miljø og sikkerhet innen aspekter i våre operasjoner.

Vi rekrutterer fra følgende studier:

 • Kjemi/Prosess
 • Mekanisk
 • Kybernetikk/Elektro/Instrument/Kontroll systemer
 • Struktur/Material teknologi
 • Undervannsteknologi
 • Industriell ledelse
 • Maskin/Energi og Miljø
 • Informasjon systemer/Telematikk
   

Geofag

Olje- og gassfelt nasjonalt og globalt. Geovitere spiller en sentral rolle i forbindelse med leteaktiviteter, utvinning samt optimalisering av nåværende felter i vår portefølje.

Vi rekrutterer fra følgende studier:

 • Geologi
 • Geofysikk
 • Petroleum ingeniør/Reservoar
 • Petrofysikk/fysikk
   

Brønndrift
Dekker områder innen brønnintervensjon, brønnkomplettering, brønnintegritet og boring. Du vil få en 2-2-2 rotasjon land/offshore/fri det første året av Graduate- programmet.

Vi rekrutterer fra følgende studier:

 • Petroleum /Offshoreteknologi
 • Boring
   

Finans/Informasjonsteknologi/HMS/HR
For vår kjernevirksomhet.

Vi rekrutterer fra følgende studier:

 • Finans/Regnskap/Økonomi
 • Infrastruktur og informasjonsledelse/Applikasjonsutvikling
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Human Resource administrasjon/ledelse
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos ConocoPhillips
logo
Er du vår nye lærling i Elektrikerfaget?
ConocoPhillips er et globalt, uavhengig lete- og produksjonsselskap med aktiviteter i 13 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas og virksomheten i Norge ledes fra Tananger, i Stavangerregionen. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. Selskapet er operatør for de fire feltene i Ekofisk-området; Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor. I tillegg er ConocoPhillips medeier i syv partneropererte felt.FØR DU SØKER, VENNLIGST LES NØYE IGJENNOM HELE ANNONSEN.Vær spesilet oppmerksom på følgende felt:Skole/utdanning (Education) Dersom du ikke finner din skole som et alternativ, velg alternativ Other Institutions US/Andre InstitusjonerArbeidserfaring (Work Experience) Dersom du ikke har tidligere jobberfaring skriv NotApplicable/N/A.Begge feltene er obligatoriske og må fylles ut, men du trenger bare å fylle ut feltene en gang. Dersom du ønsker kan du velge å henvise til CV'en din som du legger ved.Lærling i ConocoPhillipsConocoPhillips jobber langsiktig og ønsker å bidra til å gi den nødvendige kompetansen til lærevillig ungdom som satser på en framtid innen oljeindustrien.Arbeidsoppgaver I henhold til læreplanenArbeidsted OffshoreLæretid 30 månederPersonlige egenskaperFokus på sikkerhet.Praktisk anlagt i tekniske fag.Gode samarbeidsevner.Ansvarsbevissthet.Åpenhet og ærlighet.Gode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelse.Krav til kvalifikasjonerNødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.Ansettelse betinger at du fullfører og består VG2 Elenergi og ekom (før: Elenergi).At du ikke har fagbrev i Elektrikerfaget fra før.AnnetConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.MERK! For å bli vurdert for stillingen, må hele søknadsprosessen være fullført elektronisk. Søknader på e-post blir ikke vurdert. Alle pre-screeningsspørsmål skal besvares og søknadsbrev, CV og vitnemål/karakterutskrift legges ved. Avslutt ved å gi din eSignatur som gjøres innen søknadsfristen 31.01.2023.Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet for størrelse av vedlegg i vårt rekrutteringssytem. Maks. størrelse på hver enkelt fil er 500 kb. Maks. antall av dokumenter som kan legges ved i søknaden er 5. Vedlegg må være i Word eller PDF format.Vi ber deg legge ved søknadsbrev, CV, vitnemål og maks. 2 attester.Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen og søknadprosessen kan rettes til COPNORecruiting@conocophillips.com"ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Adresse: Tananger
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Er du vår nye lærling i Kran- og løfteoperasjonsfaget?
ConocoPhillips er et globalt, uavhengig lete- og produksjonsselskap med aktiviteter i 13 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas og virksomheten i Norge ledes fra Tananger, i Stavangerregionen. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. Selskapet er operatør for de fire feltene i Ekofisk-området; Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor. I tillegg er ConocoPhillips medeier i syv partneropererte felt.FØR DU SØKER PÅ STILLINGEN, VENNLIGST LES NØYE IGJENNOM HELE ANNONSEN.Vær spesielt oppmerksom på følgende felt :Skole/utdanning (Education) Dersom du ikke finner din skole som et alternativ, velg alternativ Other Institutions US/Andre institusjoner.Arbeidserfaring (Work Experience) Dersom du ikke har tidligere jobberfaring skriv Not Applicable/N/A.Begge feltene er obligatoriske og må fylles ut, men du trenger bare å fylle ut feltene en gang. Dersom du ønsker kan du velge å henvise til CV'en din som du legger ved.Lærling i ConocoPhillipsConocoPhillips jobber langsiktig og ønsker å bidra til å gi den nødvendige kompetansen til lærevillig ungdom som satser på en framtid innen oljeindustrien.Fag Kran- og løfteroperasjon Dersom du søker på dette faget er du også kvalifisert til å legge inn en søknad på industrimekanikerfaget.Arbeidsoppgaver I henhold til læreplanen.Arbeidsted Offshore, men et halvt år på kranskolen i Rogaland først.Læretid 24 måneder.Personlige EgenskaperFokus på sikkerhet.Gode samarbeidsevner.Ansvarsbevissthet.Åpenhet og ærlighet.Gode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelse.Krav til kvalifikasjonerNødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.Ansettelse betinger at du fullfører og består VG2 Transport og logistikk (før: VG2 Industriteknologi) før tilredelse.At du ikke har fagbrev i Kran- og løfteoperasjonsfaget fra før.AnnetConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.MERK! For å bli vurdert for stillingen, må hele søknadsprosessen være fullført elektronisk. Søknader på e-post blir ikke vurdert. Alle pre-screeningsspørsmål skal besvares og søknadsbrev, CV og vitnemål/karakterutskrift legges ved. Avslutt ved å gi din eSignatur som gjøres innen søknadsfristen 31.01.2023.Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet for størrelse av vedlegg i vårt rekrutteringssytem. Maks. størrelse på hver enkelt fil er 500 kb. Maks. antall av dokumenter som kan legges ved i søknaden er 5. Vedlegg må være i Word eller PDF format.Vi ber deg legge ved søknadsbrev, CV, vitnemål og maks. 2 attester.Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen og søknadprosessen kan rettes til COPNORecruiting@conocophillips.com."ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Adresse: Tananger
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Er du vår nye lærling i IT-driftsfaget?
ConocoPhillips er et globalt, uavhengig lete- og produksjonsselskap med aktiviteter i 13 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas og virksomheten i Norge ledes fra Tananger, i Stavangerregionen. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. Selskapet er operatør for de fire feltene i Ekofisk-området; Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor. I tillegg er ConocoPhillips medeier i syv partneropererte felt.FØR DU SØKER PÅ STILLINGEN, VENNLIGST LES NØYE IGJENNOM ANNONSEN. Vær spesielt oppmerksom på følgende felt :Skole/utdanning (Education) Dersom du ikke finner din skole som et alternativ, velg alternativ Other Institutions US/Andre institusjoner.Arbeidserfaring (Work Experience) Dersom du ikke har tidligere jobberfaring skriv Not Applicable/N/A.Begge feltene er obligatoriske og må fylles ut, men du trenger bare å fylle ut feltene en gang. Dersom du ønsker kan du velge å henvise til CV'en din som du legger ved.Lærling i ConocoPhillips ConocoPhillips jobber langsiktig og ønsker å bidra til å gi den nødvendige kompetansen til lærevillig ungdom som satser på en framtid innen oljeindustrien.Arbeidsoppgaver I henhold til læreplanen.Arbeidsted Tananger.Læretid 24 måneder.Personlige EgenskaperFokus på sikkerhet.Gode samarbeidsevner.Ansvarsbevissthet.Åpenhet og ærlighet.Gode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelse.Krav til kvalifikasjonerNødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.Ansettelse betinger at du fullfører og består VG2 Informasjonsteknologi (før VG2 IKT- servicefag) før tilredelse.At du ikke har fagbrev i IT-driftsfaget (IKT- servicefaget) fra før.AnnetConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.MERK! For å bli vurdert for stillingen, må hele søknadsprosessen være fullført elektronisk. Søknader på e-post blir ikke vurdert. Alle pre-screeningsspørsmål skal besvares og søknadsbrev, CV og vitnemål/karakterutskrift legges ved. Avslutt ved å gi din eSignatur som gjøres innen søknadsfristen 06.02.2023Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet for størrelse av vedlegg i vårt rekrutteringssytem. Maks. størrelse på hver enkelt fil er 500 kb. Maks. antall av dokumenter som kan legges ved i søknaden er 5. Vedlegg må være i Word eller PDF format.Vi ber deg legge ved søknadsbrev, CV, vitnemål og maks. 2 attester.Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen og søknadprosessen kan rettes til COPNORecruiting@conocophillips.com"ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Adresse: Tananger
Frist 06.02.2023
Les mer
logo
Er du vår nye lærling i logistikkfaget?
ConocoPhillips er et globalt, uavhengig lete- og produksjonsselskap med aktiviteter i 13 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas og virksomheten i Norge ledes fra Tananger, i Stavangerregionen. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. Selskapet er operatør for de fire feltene i Ekofisk-området; Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor. I tillegg er ConocoPhillips medeier i syv partneropererte felt.FØR DU SØKER PÅ STILLINGEN, VENNLIGST LES NØYE IGJENNOM ANNONSEN. Vær spesielt oppmerksom på følgende felt:Skole/utdanning (Education) Dersom du ikke finner din skole som et alternativ, velg alternativ Other Institutions US/Andre institusjoner.Arbeidserfaring (Work Experience) Dersom du ikke har tidligere jobberfaring skriv Not Applicable/N/A.Begge feltene er obligatoriske og må fylles ut, men du trenger bare å fylle ut feltene en gang. Dersom du ønsker kan du velge å henvise til CV'en din som du legger ved.Lærling i ConocoPhillipsConocoPhillips jobber langsiktig og ønsker å bidra til å gi den nødvendige kompetansen til lærevillig ungdom som satser på en framtid innen oljeindustrien.ArbeidsoppgaverI henhold til læreplanen.ArbeidstedTananger.Læretid24 måneder.Personlige EgenskaperFokus på sikkerhet.Gode samarbeidsevner.Ansvarsbevissthet.Åpenhet og ærlighet.Gode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelse.Krav til kvalifikasjonerNødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.Ansettelse betinger at du fullfører og består VG2 Transport og logistikk før tiltredelse.At du ikke har fagbrev i Logistikkfaget fra før.AnnetConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.MERK! For å bli vurdert for stillingen, må hele søknadsprosessen være fullført elektronisk. Søknader på e-post blir ikke vurdert. Alle pre-screeningsspørsmål skal besvares og søknadsbrev, CV og vitnemål/karakterutskrift legges ved. Avslutt ved å gi din eSignatur som gjøres innen søknadsfristen 06.02.2023.Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet for størrelse av vedlegg i vårt rekrutteringssytem. Maks. størrelse på hver enkelt fil er 500 kb. Maks. antall av dokumenter som kan legges ved i søknaden er 5. Vedlegg må være i Word eller PDF format.Vi ber deg legge ved søknadsbrev, CV, vitnemål og maks. 2 attester.Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen og søknadprosessen kan rettes til COPNORecruiting@conocophillips.com"ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Adresse: Tananger
Frist 06.02.2023
Les mer
logo
Er du vår nye lærling i Automatiseringsfaget?
ConocoPhillips er et globalt, uavhengig lete- og produksjonsselskap med aktiviteter i 13 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas og virksomheten i Norge ledes fra Tananger, i Stavangerregionen. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. Selskapet er operatør for de fire feltene i Ekofisk-området; Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor. I tillegg er ConocoPhillips medeier i syv partneropererte felt.FØR DU SØKER PÅ STILLINGEN, VENNLIGST LES NØYE IGJENNOM HELE ANNONSEN.Vær spesielt oppmerksom på følgende felt:Skole/utdanning (Education) Dersom du ikke finner din skole som et alternativ, velg alternativ Other Institutions US/Andre institusjoner.Arbeidserfaring (Work Experience) Dersom du ikke har tidligere jobberfaring skriv Not Applicable/N/A.Begge feltene er obligatoriske og må fylles ut, men du trenger bare å fylle ut feltene en gang. Dersom du ønsker kan du velge å henvise til CV'en din som du legger ved.Lærling i ConocoPhillipsConocoPhillips jobber langsiktig og ønsker å bidra til å gi den nødvendige kompetansen til lærevillig ungdom som satser på en framtid innen oljeindustrien.Arbeidsoppgaver I henhold til læreplanen.Arbeidsted Offshore.Læretid 18 måneder.Personlige egenskaperFokus på sikkerhet.Praktisk anlagt i tekniske fag.Gode samarbeidsevner.Ansvarsbevissthet.Åpenhet og ærlighet.Gode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelse.Krav til kvalifikasjonerNødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.Ansettelse betinger at du fullfører og består VG3 Automatiseringsfaget før tiltredelse.At du ikke har fagbrev i Automatiseringsfaget fra før.AnnetConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.MERK! For å bli vurdert for stillingen, må hele søknadsprosessen være fullført elektronisk. Søknader på e-post blir ikke vurdert. Alle pre-screeningsspørsmål skal besvares og søknadsbrev, CV og vitnemål/karakterutskrift legges ved. Avslutt ved å gi din eSignatur som gjøres innen søknadsfristen 31.01.2023.Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet for størrelse av vedlegg i vårt rekrutteringssytem. Maks. størrelse på hver enkelt fil er 500 kb. Maks. antall av dokumenter som kan legges ved i søknaden er 5. Vedlegg må være i Word eller PDF format.Vi ber deg legge ved søknadsbrev, CV, vitnemål og maks. 2 attester.Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen og søknadprosessen kan rettes til COPNORecruiting@conocophillips.com"ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Adresse: Tananger
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Er du vår nye lærling i Kjemi- og prosessfaget?
ConocoPhillips er et globalt, uavhengig lete- og produksjonsselskap med aktiviteter i 13 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas og virksomheten i Norge ledes fra Tananger, i Stavangerregionen. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. Selskapet er operatør for de fire feltene i Ekofisk-området; Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor. I tillegg er ConocoPhillips medeier i syv partneropererte felt.FØR DU SØKER PÅ STILLINGEN, VENNLIGST LES NØYE IGJENNOM ANNONSEN.Vær spesielt oppmerksom på følgende felt :Skole/utdanning (Education) Dersom du ikke finner din skole som et alternativ, velg alternativ Other Institutions US/Andre institusjoner.Arbeidserfaring (Work Experience) Dersom du ikke har tidligere jobberfaring skriv Not Applicable/N/A.Begge feltene er obligatoriske og må fylles ut, men du trenger bare å fylle ut feltene en gang. Dersom du ønsker kan du velge å henvise til CV'en din som du legger ved.Lærling i ConocoPhillipsConocoPhillips jobber langsiktig og ønsker å bidra til å gi den nødvendige kompetansen til lærevillig ungdom som satser på en framtid innen oljeindustrien.Arbeidsoppgaver I henhold til læreplanenArbeidsted OffshoreLæretid 24 månederPersonlige Egenskaperfokus på sikkerhetpraktisk anlagt i forhold til tekniske faggode samarbeidsevneransvarsbevissthetåpenhet og ærlighetgode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelseKrav til kvalifikasjonerNødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.Ansettelse betinger at du fullfører og består VG2 Kjemiprosess- og laboratoriefag (før: VG2 kjemiprosess) før tiltredelse.At du ikke har fagbrev i Kjemiprossessfaget fra før.AnnetConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.MERK! For å bli vurdert for stillingen, må hele søknadsprosessen være fullført elektronisk. Søknader på e-post blir ikke vurdert. Alle pre-screeningsspørsmål skal besvares og søknadsbrev, CV og vitnemål/karakterutskrift legges ved. Avslutt ved å gi din eSignatur som gjøres innen søknadsfristen 31.01.2023.Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet for størrelse av vedlegg i vårt rekrutteringssytem. Maks. størrelse på hver enkelt fil er 500 kb. Maks. antall av dokumenter som kan legges ved i søknaden er 5. Vedlegg må være i Word eller PDF format.Vi ber deg legge ved søknadsbrev, CV, vitnemål og maks. 2 attester.Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen og søknadprosessen kan rettes til COPNORecruiting@conocophillips.com"ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Adresse: Tananger
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Er du vår nye lærling i Service- og administrasjonsfaget?
ConocoPhillips er et globalt, uavhengig lete- og produksjonsselskap med aktiviteter i 13 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas og virksomheten i Norge ledes fra Tananger, i Stavangerregionen. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. Selskapet er operatør for de fire feltene i Ekofisk-området; Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor. I tillegg er ConocoPhillips medeier i syv partneropererte felt.**FØR DU SØKER PÅ STILLINGEN, VENNLIGST LES NØYE IGJENNOM ANNONSEN.**Vær spesielt oppmerksom på følgende felt:Skole/utdanning (Education) Dersom du ikke finner din skole som et alternativ, velg alternativ Other Institutions US/Andre institusjoner.Arbeidserfaring (Work Experience) Dersom du ikke har tidligere jobberfaring skriv Not Applicable/N/A.Begge feltene er obligatoriske og må fylles ut, men du trenger bare å fylle ut feltene en gang. Dersom du ønsker kan du velge å henvise til CV'en din som du legger ved.Lærling i ConocoPhillips ConocoPhillips jobber langsiktig og ønsker å bidra til å gi den nødvendige kompetansen til lærevillig ungdom som satser på en framtid innen oljeindustrien.Fag Service- og administrasjonsfagetArbeidsoppgaver I henhold til læreplanen.Arbeidsted Tananger.Læretid 24 måneder.Personlige EgenskaperFokus på sikkerhet.Gode samarbeidsevner.Ansvarsbevissthet.Åpenhet og ærlighet.Gode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelse.Krav til kvalifikasjonerNødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.Ansettelse betinger at du fullfører og består VG2 Service, sikkerhet og administrasjon (før: VG2 Salg, service og sikkerhet) før tiltredelse.At du ikke har fagbrev i Service- og administrasjonsfaget fra før.AnnetConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.MERK! For å bli vurdert for stillingen, må hele søknadsprosessen være fullført elektronisk. Søknader på e-post blir ikke vurdert. Alle pre-screeningsspørsmål skal besvares og søknadsbrev, CV og vitnemål/karakterutskrift legges ved. Avslutt ved å gi din eSignatur som gjøres innen søknadsfristen 06.02.2023.Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet for størrelse av vedlegg i vårt rekrutteringssytem. Maks. størrelse på hver enkelt fil er 500 kb. Maks. antall av dokumenter som kan legges ved i søknaden er 5. Vedlegg må være i Word eller PDF format.Vi ber deg legge ved søknadsbrev, CV, vitnemål og maks. 2 attester.Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen og søknadprosessen kan rettes til COPNORecruiting@conocophillips.com"ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Adresse: Tananger
Frist 06.02.2023
Les mer
logo
Er du vår nye lærling i Industrimekanikerfaget?
ConocoPhillips er et globalt, uavhengig lete- og produksjonsselskap med aktiviteter i 13 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas og virksomheten i Norge ledes fra Tananger, i Stavangerregionen. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. Selskapet er operatør for de fire feltene i Ekofisk-området; Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor. I tillegg er ConocoPhillips medeier i syv partneropererte felt.FØR DU SØKER PÅ STILLINGEN, VENNLIGST LES NØYE IGJENNOM HELE ANNONSEN.Vær spesielt oppmerksom på følgende felt :Skole/utdanning (Education)Dersom du ikke finner din skole som et alternativ, velg alternativOther Institutions US/Andre institusjoner.Arbeidserfaring (Work Experience)Dersom du ikke har tidligere jobberfaring skriv Not Applicable/N/A.Begge feltene er obligatoriske og må fylles ut, men du trenger bare å fylle ut feltene en gang. Dersom du ønsker kan du velge å henvise til CV'en din som du legger ved.Lærling i ConocoPhillipsConocoPhillips jobber langsiktig og ønsker å bidra til å gi den nødvendige kompetansen til lærevillig ungdom som satser på en framtid innen oljeindustrien.Fag IndustrimekanikerfagetArbeidsoppgaver I henhold til læreplanen.Arbeidsted Offshore.Læretid 24 måneder.Personlige EgenskaperFokus på sikkerhet.Praktisk anlagt i tekniske fag.Gode samarbeidsevner.Ansvarsbevissthet.Åpenhet og ærlighet.Gode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelse.Krav til kvalifikasjonerNødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.Ansettelse betinger at du fullfører og består VG2 - Industriteknologi før tiltedelse.At du ikke har fagbrev i Industrimekanikerfaget fra før.AnnetConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.MERK! For å bli vurdert for stillingen, må hele søknadsprosessen være fullført elektronisk. Søknader på e-post blir ikke vurdert. Alle pre-screeningsspørsmål skal besvares og søknadsbrev, CV og vitnemål/karakterutskrift legges ved. Avslutt ved å gi din eSignatur som gjøres innen søknadsfristen 31.01.2023.Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet for størrelse av vedlegg i vårt rekrutteringssytem. Maks. størrelse på hver enkelt fil er 500 kb. Maks. antall av dokumenter som kan legges ved i søknaden er 5. Vedlegg må være i Word eller PDF format.Vi ber deg legge ved søknadsbrev, CV, vitnemål og maks. 2 attester.Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen og søknadprosessen kan rettes til COPNORecruiting@conocophillips.com."ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Adresse: Tananger
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Er du vår nye lærling i Motormekanikerfaget?
ConocoPhillips er et globalt, uavhengig lete- og produksjonsselskap med aktiviteter i 13 land. Hovedkontoret ligger i Houston, Texas og virksomheten i Norge ledes fra Tananger, i Stavangerregionen. ConocoPhillips er en av de største utenlandske operatørene på norsk sokkel. Selskapet er operatør for de fire feltene i Ekofisk-området; Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor. I tillegg er ConocoPhillips medeier i syv partneropererte felt.FØR DU SØKER PÅ STILLINGEN, VENNLIGST LES NØYE IGJENNOM ANNONSEN NØYE.Vær spesielt oppmerksom på følgende felt:Skole/utdanning (Education) Dersom du ikke finner din skole som et alternativ, velg alternativ Other Institutions US/Andre Institusjoner.Arbeidserfaring (Work Experience) Dersom du ikke har tidligere jobberfaring skriv Not Applicable/N/A.Begge feltene er obligatoriske og må fylles ut, men du trenger kun å fylle ut feltene en gang. Dersom du ønsker, kan du velge å henvise til CV'en din som du legger ved.Lærling i ConocoPhillips ConocoPhillips jobber langsiktig og ønsker å bidra til å gi den nødvendige kompetansen til lærevillig ungdom som satser på en framtid innen oljeindustrien.Arbeidsoppgaver I henhold til læreplanen.Arbeidsted Offshore.Læretid 24 måneder.Personlige EgenskaperFokus på sikkerhet.Praktisk anlagt i tekniske fag.Gode samarbeidsevner.Ansvarsbevissthet.Åpenhet og ærlighet.Gode norsk og engelsk kunnskaper er en forutsetning for ansettelse.Krav til kvalifikasjonerNødvendige tillatelser til å bo og arbeide i Norge på permanent basis uten restriksjoner.Ansettelse betinger at du fullfører og består VG2 Industriteknologi eller Kjøretøy før tiltredelse.Ikke ha fagbrev i Motormekanikerfaget fra før.AnnetConocoPhillips kan tilby konkurransedyktig lønn og ansattgoder.MERK! For å bli vurdert for stillingen, må hele søknadsprosessen være fullført elektronisk. Søknader på e-post blir ikke vurdert. Alle pre-screeningsspørsmål skal besvares og søknadsbrev, CV og vitnemål/karakterutskrift legges ved. Avslutt ved å gi din eSignatur som gjøres innen søknadsfristen 31.01.2023.Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet for størrelse av vedlegg i vårt rekrutteringssytem. Maks. størrelse på hver enkelt fil er 500 kb. Maks. antall av dokumenter som kan legges ved i søknaden er 5. Vedlegg må være i Word eller PDF format.Vi ber deg legge ved søknadsbrev, CV, vitnemål og maks. 2 attester.Eventuelle spørsmål vedrørende stillingen og søknadprosessen kan rettes til COPNORecruiting@conocophillips.com"ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Adresse: Tananger
Frist 31.01.2023
Les mer
logo
Join our Finance Accounting team!
ConocoPhillips Norway is looking for the right candidate to join our Controlling & Accounting Team. In this role you will contribute and gain experience within key finance areas of the energy industry.ConocoPhillips offers exciting and challenging long-term career opportunities in support of our ambition to grow our business in Norway. We therefore seek a candidate with dedication and a genuine interest in finance and our business in general. In return, we offer you the opportunity to work in an exciting international industry and a chance to further develop both your interpersonal and financial skill set through challenging work.The ConocoPhillips’ Finance department in Norway has ~75 motivated and competent employees looking forward to getting a new colleague. We cover a broad area ranging from Accounting, Controlling, Financial Reporting, Tax, Business Analysis, Strategy & Portfolio Analysis, Treasury Services and Economics & Decision Support. Digitalization, analytics and robotic process automation are high on our agenda.The Norway organization supports ConocoPhillips’ business in Europe and North Africa. We have a large internal job market and focus on career development. In 2021 around 1/3 of Norway Finance employees were offered new internal job opportunities. We also interact a lot with our Headquarter in Houston, USA.Areas of responsibility may include:Preparation of accurate, timely financial statements in accordance with our reporting schedules and accounting policiesConduct monthly and quarterly account reconciliations to ensure accurate reportingContribute to consolidation, group reporting and statutory reporting requirementsEnsure entities are compliant with accounting policies and internal control framework and policies related to internal &external financial reportingBusiness improvement and analyticsContact with auditorsAd-hoc financial tasksQualifications - what we look for: We are looking for a candidate with 1 or more years of relevant experience in accounting, tax or auditing, with a master’s degree in accounting, auditing, finance or business/economics, showing strong academic results. The ideal candidate has experience from the energy industry, and strong system & analytical skills.Preferred competencies:Strong understanding of accounting with financial acumenAnalytical skills with a practical approach to problem solvingInterpersonal communication, both written & oral presentation skillsStrong organizational skillsDependability and adaptabilityProactive and ability to ask questionsTeam player with the ability to work independentlyProficiency with MS Office including PowerPoint, Excel, Word, SharePoint and TeamsAbility to meet deadlines through good time management and prioritizationWork location The work location is in our office in Tananger, outside Stavanger. We offer home office arrangement.Other ConocoPhillips can offer competitive terms of employment and excellent welfare benefits. Any questions regarding the position or the recruiting process can be forwarded toCOPNORecruiting@conocophillips.com.How to apply: You must complete the entire application process, which includes answering all prescreening questions and providing your eSignature within the application deadline 09.02.2023. Please note that you can refer to your attached CV in the fields regarding work experience and education. All applications must include the following attachments; motivation letter, CV and transcript of records to be considered.About ConocoPhillips ConocoPhillips is the world’s largest independent exploration and production (E&P) company, based on proved reserves and production of liquids and natural gas. We explore for, produce, transport and market crude oil, bitumen, natural gas, natural gas liquids and liquefied natural gas on a worldwide basis. Headquartered in Houston, Texas, we have operations and activities in 14 countries, $87 billion of total assets, and approximately 9,900 employees as of September 30, 2021.We are one of the largest foreign companies on the Norwegian Continental Shelf as the operator for three producing fields in the Greater Ekofisk Area; Ekofisk, Eldfisk and Tor, production from seven partner-operated fields as well as being active within Exploration.Employees across the globe focus on fulfilling our core SPIRIT Values of safety, people, integrity, responsibility, innovation and teamwork. And we apply the characteristics that define leadership excellence in how we engage each other, collaborate with our teams, and drive the business.You will find further information at www.conocophillips.no Adresse: Tananger
Frist 09.02.2023
Les mer
logo
Er du vår nye sykepleier offshore?
Helsetjenesten i ConocoPhillips er en godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheten med forebyggende arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerhetsarbeid. Helsetjenesten offshore skal ivareta helsemessige forhold og sikre forsvarlig helsetjenester til alle som oppholder seg på innretningene.Helsetjenesten bidrar også til områdeberedskapen i sørfeltet. På Ekofisk kompleks er det stasjonert SAR og ambulanse helikopter hvor SAR sykepleier inngår som en del av bemanningen. For kandidater som vurderes for arbeid som SAR sykepleier er det krav til videreutdanning i anestesisykepleie samt relevant klinisk erfaring innenfor akuttmedisinsk-/prehospitalt arbeid.Aktuelle kandidater kan i ansettelsesprosessen vurderes til SAR tjeneste.Stillingens hensikt: HMS koordinator inngår i innretningens beredskapsorganisasjon og skal ivareta helsemessig- og medisinsk beredskap. HMS koordinator drifter helsekontor offshore og skal sikre at helsetjenester utføres i henhold til gjeldende regelverk og selskapsinterne retningslinjer. Stillingen har på innretningen en selvstendig og uavhengig rolle i arbeidsmiljø-, helsemessige- og medisinsk faglige spørsmål overfor andre enn faglig ansvarlig lege.Stillingens oppgaver/roller inkluderer:Ansvar for drift av helsekontor, helsemessige- og arbeidsmiljøaktiviteter på innretningenPasientkonsultasjoner, undersøkelse og behandling ift. sykdom og skadeBidra til å vedlikeholde generell beredskap på innretningenRådgiving og støtte innen helse- og arbeidsmiljø til ledelse, arbeidstakere og vernetjenestePlanlegging og gjennomføring av undervisning og trening i førstehjelp for relevante stillinger/grupper.Forebyggende og helsefremmende arbeidOppfølging av arbeidsmiljørelaterte aktiviteterOppfølging av hygiene, næringsmiddel hygiene og drikkevannBidra ift. Sykefraværs- og AKAN oppfølgingOpplæring, kurs og treningDeltakelse i ambulansetransporter ved behovDeltakelse i planlagt kurs og treningsvirksomhet for å opprettholde og heve kompetansePåkrevd kompetanse:Offentlig godkjenning som sykepleier i NorgeMinimum 5 års relevant klinisk erfaring som sykepleierVidereutdanning i et godkjent spesialområde. (fortrinnsvis anestesi/intensiv/akutt)Norsk språkØnsket kompetanse:Erfaring innenfor akuttmedisin og/ eller prehospitalt arbeidErfaring fra bedriftshelsetjenesteKjennskap til HMS arbeidTidligere offshoreerfaringPersonlig egnethet vektleggesPersonlige egenskaperGod kommunikasjons- og formidlingsevneTar ansvar for egen læring og utvikling, deler kunnskap og erfaring med andreTar initiativ, arbeider proaktivtStrukturert, systematisk og løsningsorientertGod fysisk formAnnet Vi kan tilby konkurransedyktige ansettelsesbetingelser og gode velferdstilbud.Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Medical Supervisor, Trond Holbæk-Hanssen, på telefon: +47 917 88 180.Øvrige spørsmål vedrørende søkerprosessen kan rettes til rekrutterer COPNORecruiting@ConocoPhillips.com.Vennligst legg merke til at du kan henvise til vedlagt CV i de obligatoriske feltene for arbeidserfaring og skole/utdanning. Det viktigste er at du legger ved riktig informasjon i din CV.Vennligst legg ved søknadsbrev, CV og vitnemål/fagbrevbevis til din søknad. Vedlegg må være i MS Word eller Pdf format.For å bli vurdert for stillingen må hele søknadsprosessen fullføres, noe som inkluderer å svare på alle "pre-screening"-spørsmål og gi din eSignatur innen søknadsfristen Feb 19, 2023.Om selskapet ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver. Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas. Selskapets norske hovedkontor ligger i Tananger utenfor Stavanger. ConocoPhillips i Norge er operatør for feltene i Ekofisk-området og medeier i en rekke partneropererte felt på norsk sokkel. I Norge er vi 1800 ansatte, om lag halvparten jobber på plattformene i Ekofisk-området.ConocoPhillips er pioneren på norsk kontinentalsokkel, og i 2021 er det 50 år siden Ekofisk startet produksjonen som Norges første felt. -- og med det starten for Norge som olje- og gassnasjon. Selskapet er en langsiktig aktør i Norge. For mer informasjon se http://www.conocophillips.no/Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. For mer informasjon se http://www.conocophillips.com/"ConocoPhillips is an equal opportunity employer" Adresse: Tananger
Frist 19.02.2023
Les mer
Kontaktpersoner
Les mer om muligheter hos ConocoPhillips
logo
Internship
ConocoPhillips inviterer tredje- og fjerde års studenter til å fullføre et sommerprosjekt i selskapet. Noen studenter kan også få mulighet til å fullføre sin mastergrad hos oss.Sommerprosjektstillinger blir annonsert på vår nettside i periodenjanuar-februar hvert år.
logo
Lærling
I ConocoPhillips tar vi inn lærlinger. Vi gir deg fagopplæring av høy standard. Du vil opparbeide deg en kompetanse både i teori og praksis innenfor faget ditt. Læreperioden vil være ved vårt hovedkontor i Tananger eller på våre installasjoner offshore. Normalt starter vi rekruttering av lærlinger i perioden januar til mars. Elever som får tilbud om å bli lærling hos oss vil starte høsten samme år. Vi tar inn elever som går på videregående skole (Vg2) Automasjon( Vg3). Lærekontrakten har en tidsbegrenset varighet på 2 år. Fagområder for lærlingerConocoPhillips har lange tradisjoner med lærlingordning og vi tar inn lærlinger både på land og offshore. Alle lærlinger får en mentor som gir deg nødvendig støtte i læretiden. I tillegg til mentor har vi en faglig leder som er ansvarlig for din faglige utvikling. Vi rekrutterer lærlinger innen følgende fagområder: På land: Informasjonsteknologi (IT) Kontor og administrasjon Logistikk/Material administrasjon  Offshore: Automasjon Elektro Industri mekaniker Kranfører Prosess teknikker Mekanisk Diesel Mekanisk Teknisk industriell produksjon (TIP) Telekommunikasjon Logistikk
Om ConocoPhillips

ConocoPhillips er verdens største uavhengige lete- og utvinningsselskap basert på produksjon og påviste reserver. Selskapets hovedkontor ligger i Houston, Texas. ConocoPhillips har virksomhet i 27 land, årlige inntekter på 53 milliarder dollar, aktiva verdt 117 milliarder dollar, og ca. 19.100 ansatte per 31. desember 2014. Produksjonen fra pågående operasjoner, unntatt Libya, lå i gjennomsnitt på 1,532 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2014, og foreløpig påviste reserver utgjorde 8,9 milliarder fat oljeekvivalenter per 31. desember 2014.

Selskapets medarbeidere over hele verden handler i tråd med våre SPIRIT-verdier, som er sikkerhet, personell, integritet, rettskaffenhet og ansvar, innovasjon og teamarbeid. Verdiene er en del av vår lederkompetanse og benyttes i vårt daglige arbeid.