(KarriereStart.no):

Når kvinner velger å jobbe deltid for å ha mer tid hjemme med barna, må mennene ofte jobbe mer for å forsørge familien. De jobber overtid og turnus for å få ekstra tillegg, de tar ekstrajobber, og på fritida pusser de opp eller bygger på huset selv for å spare utgifter.


Sosiolog og forsker May-Linda Magnussen ved Agderforskning har intervjuet menn fra Agder om deres forsørgerrolle i familien.


– Mange menn strekker seg langt for at deres ektefeller eller samboere skal kunne være hjemme på deltid og for å skape både den gode familien og det gode hjemmet, forteller hun til forskning.no.

Ikke bare et offer

Hun forteller også at mange menn opplever at de har hovedansvaret for å forsørge familien, og at det er en selvfølge for dem å ta dette ansvaret. De prioriterer derfor å gjøre en god jobb for å sikre stillingen sin og for å ha muligheter til avansement på jobben.


Mennene tar også ansvaret for å planlegge familiens økonomi og er den som betaler de fleste regningene. Blant dem Magnussen intervjuet var det vanlig at mennene brukte det meste av lønnen sin til å betale såkalt faste utgifter, mens konene betalte mat og klær. Mennene kunne også bruke mye tid og krefter på å bekymre seg over økonomien.


– Mennene delte ofte ikke disse bekymringene med ektefellen eller samboeren. Det virket som det var viktig for flere å «ta det som en mann», altså å forsøke å ordne opp i problemene selv uten å involvere partneren, forteller forskeren.


Forskeren understreker at hun ikke mener mannens forsørgelsesarbeid nødvendigvis oppleves bare som et offer.


– Menn får mye ut av forsørgerrollen også, det er ikke sånn at det bare er en byrde. Det å være familiens hovedforsørger gir dem lønn, pensjonsrettigheter, innflytelse, status og mannlighet, sier Magnussen til forskning.no.