<  
>  

Jobbmuligheter som Økonomikonsulent

Den Norske Krigsforsikring for Skib
Jobbmuligheter som Økonomikonsulent
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Økonomikonsulent. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Den Norske Krigsforsikring for Skib.
Relaterte stillingsannonser - Økonomikonsulent
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Den Norske Krigsforsikring for Skib
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktpersoner
Om Den Norske Krigsforsikring for Skib
DNK er et forsikringsselskap som dekker krigsrisiko for skip og offshorefartøy. DNK er organisert som en gjensidig forening hvor medlemmene av Foreningen er forsikringstakerne. Foreningens medlemmer har alle en tilknytning til norsk skipsfart, og Foreningen ivaretar også viktige beredskapsmessige oppgaver. DNK er en av de største aktørene innen direkte krigsassuranse på det marine markedet.