<  
>  

Lærling

Ekornes
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Læreplass hos Nordens største møbelprodusent

Har du bestemt deg for hvor du ønsker å søke læreplass? Eller kjenner du noen som leter etter læreplass? Vi har stort fokus på fagkompetanse og har lang erfaring med å følge opp lærlinger. Hver lærling får tett oppfølging av en faglig leder som har ansvar for opplæring i læretiden. Vi har også gode samarbeid med lokale opplæringskontor som arrangerer felles samlinger for lærlinger og medlemsbedrifter.

Vårt program for lærlinger

Et lærlingprogram hos Ekornes varer fra 18 til 36 måneder, avhengig av fag og fullført skoleår. I løpet av denne tiden vil du få gode utviklingsmuligheter og det er stor sannsynlighet for fast jobb etter endt læretid. Vi tar imot lærlinger ved fabrikkene i Sykkylven, på Grodås og på Fetsund. Programmet er lønnet.

Vi tilbyr lærlingplasser innen følgende fagområder:

• Automasjon
• Byggdrifter
• IT-driftsfaget
• CNC-maskineringsfaget
• Industrimekaniker
• Industrisnekker
• Industrisøm
• Industritapetserer
• Kjemiprosess
• Logistikk

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Ekornes
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Ekornes

Ekornes er den største møbelprodusenten i Norge og eier merkenavnene Ekornes, Stressless, Svane og IMG. Stressless er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen, mens Ekornes, Stressless og Svane er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge. IMG er mest kjent i Australia og USA. Produksjonen foregår i konsernets ti fabrikker. Konsernet har fem fabrikker i Norge, en fabrikk i Litauen, en fabrikk i USA, en fabrikk i Thailand og to fabrikker i Vietnam. Produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper eller gjennom importører.