<  
>  

Elkems tekniske traineeprogram

Vil du bidra i utviklingen av fornybare energiløsninger og miljøvennlig materiale?

Elkems 2-årige traineeprogram for ingeniører legger til rette for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter, personlig mentor og individuelle utviklingsplaner. For dyktige og motiverte kandidater vil programmet danne et godt grunnlag for videre utviklingsmuligheter i selskapet.


Når og hvor søker jeg?
Vi ansetter normalt sett 4 traineer hvert høstsemester. Oppstart vil være august påfølgende år.
Søknadsfrist: Sent oktober. 

Hvem er vi ute etter?
Hvis beskrivelsen nedenfor passer på deg, må du ikke nøle med å søke.

Du har master i teknologi med gode akademiske resultater innen:

 • materialteknologi, energi og miljø, kybernetikk, kjemi, maskin, mekatronikk, nanoteknologi eller fysikk
 • Behersker engelsk godt, skriftlig og muntlig
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du er initiativrik og ansvarlig
 • Du er fleksibel i forhold til oppgaver og geografisk mobilitet

Traineeprogrammet kort fortalt 3 rotasjoner på Elkems verk og enheter

 • Lokal mentor og støtte fra traineekoordinator
 • Deltagelse på felles samlinger - introduksjon, verk, Hafjell/ Island annethvert år, avslutning
 • Opplæringen omfatter introduksjonsprogram, opplæring på jobben, samt interne og eksterne kurs
 • Individuell utviklingsplan
 • Deltagelse på ulike arrangementer ved universiteter
 • Blogging
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Elkem
logo
Financial Controller
Are you the right person to put your mark on the energy storage revolution? Vianode is a new business entity in Elkem, and we aim to become a leading solutions provider to the fast-growing battery industry. We are now seeking a Financial Controller to join this exciting entrepreneurial venture! Our first full-scale industrial plant for production of anode graphite will be built at Herøya and start of production is planned in 2023. This material is a key component in lithium-ion battery cells. The successful candidate will be motivated by a fast-paced environment and will be a key player in the follow-up of our Herøya project. Areas of responsibility: Project Controlling Follow-up and support of project leader(s) Forecasting and budget Reporting Analysis Financial Manager support Analysis Monthly Reporting Other ad-hoc reporting Procurement Working with procurement to ensure correct project reporting Digitalization /PowerBI Requirements: Relevant education on minimum bachelor level Proven skills and experience from project controlling Strong knowledge of data analysis and forecasting models methods Strong knowledge of financial reporting Proficient in the use of MS Office, Power BI and financial management software Excellent communication skills Good business understanding with ability to initiate and drive improvement projects Ability to support and challenge project managers The position reports to Finance Manager.
Frist 30.06.2022
Les mer
logo
HMS Manager - Herøya
Vil du være med og sikre at vi hele tiden forbedrer vår produksjon av batterimaterialer? Vianode AS ble etablert av Elkem tidlig i 2021 og har som mål å bli en ledende løsningsleverandør til den raskt voksende batteriindustrien. Vi søker nå etter HMS leder til vårt første industrianlegg for produksjon av anodegrafitt. Grafitt er en kritisk komponent i litium-ion batterier. Vårt første fullskala industrianlegg for produksjon av anodegrafitt skal bygges på Herøya og produksjonsstart (fast-track) er planlagt i 2023. Utviklingsavdelingen til Vianode ligger i Kristiansand og en industriell pilotproduksjon er nå startet opp på Fiskaa Industri-område.  Vi leter etter kandidater som vil være med på denne spennende satsningen fra start og som liker å lede og ta ansvar. Du vil spille en viktig rolle i et miljø med team fokus og dedikerte mennesker. I tiden frem til produksjonsstart på Herøya vil du være knyttet til vårt eksisterende pilotanlegg i Kristiansand.  HMS leder skal lede og utvikle det forebyggende HMS-arbeidet ved vår virksomhet på Herøya slik at: Vianode forblir en solid og ansvarlig bedrift uten fare for liv, helse og miljø. Pålitelige nøkkeltall blir fulgt opp effektivt og sikrer positiv utvikling. HMS er en levende og integrert del i hele virksomheten på lik linje med øvrige driftsoppgaver. HMS-arbeidet ved Vianode drives i henhold til Vianodes forretningssystem (VBS) samt de grunnleggende verdiene i Vianode. Samarbeid og involvering skal være viktige drivere for HMS arbeidet i Vianode. Det forebyggende HMS arbeidet ved Vianode drives i overenstemmelse med Elkems standarder og felles HMS-strategi. HMS lederen skal kunne undervise i og veilede grunnleggende HMS-opplæring og trening. Sentrale arbeidsoppgaver: Være virksomhetens nøkkelperson for å sikre etterlevelse av gjeldende forskrifter, lover, tillatelser og tilhørende prosedyrer. Utfordre, motivere og veilede driftsorganisasjonen til å arbeide kontinuerlig og systematisk med HMS, og selv bidra til kontinuerlig forbedring. Sørge for at det blir gjennomført systematiske risikovurderinger, med tilhørende risikoreduserende tiltak. Skriftlig og muntlig kommunikasjon med offentlige myndigheter, samt annen ekstern kommunikasjon og rapportering som gjelder HMS. Ta ansvar for HMS avdelingen når denne gradvis får flere ansatte. Bygge team, motivere og skape entusiasme. HMS ansvarlig i definerte prosjekter. Krav: Relevant utdanning på minimum Bachelor-nivå Minimum 5 års erfaring med ytre miljø- og arbeidsmiljøforskrifter, EU direktiv, relaterte standarder, programmer og arbeidsprosesser Høy integritet og etisk vurderingsevne Kjennskap til prosjektledelse Erfaring med å gi opplæring til andre God forretningsforståelse Erfaring og kjennskap til Lean-metodikken Stor interesse for digitalisering God til å bygge relasjoner Kommuniserer godt både skriftlig og muntlig Det kreves evne til å snakke, lese og skrive engelsk.   Stillingen rapporterer til Plant Manager på Herøya.
Frist 28.06.2022
Les mer
logo
IT og Automasjonssjef
Er du nytenkende, fremoverlent og genuint opptatt av forbedringer, vil du realisere Elkem Ranas ambisiøse mål innen digitalisering og utnyttelse av ny avansert teknologi, som gjør arbeidsdagen sikrere og lettere for alle ansatte. Da er dette stillingen for deg. De viktigste arbeidsoppgavene vil være: Sikre at løpende IT og automasjons-tjenester ledes og leveres i henhold til Elkem Rana sin strategi Planlegging, gjennomføring og resultatoppfølging av IT infrastrukturprosjekter og automasjonsprosjekter Du vil få ansvaret for prosess styring og administrative informasjons systemer. Du vil være budsjettansvarlig for IT avdelingen Sikre at interne og offentlige krav til HMS, automasjonssikkerhet og IT sikkerhet blir ivaretatt Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Relevant høyere utdannelse på bachelornivå eller tilsvarende Erfaring med prosjektledelse gjerne innenfor IT og automasjon Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig Gode samarbeidsegenskaper, og evne til å motivere og utvikle medarbeidere Stillingen rapporterer til Teknisk sjef.
Frist 30.06.2022
Les mer
logo
Innkjøpsleder
Stillingen rapporterer til økonomisjef. De viktigste arbeidsoppgavene vil være: Ansvar for leverandøravtaler, driftsinnkjøp og deltagelse i prosjektinnkjøp Delansvar for ajourhold av vårt rekvisita- og reservedelslager Opprette og koordinere tverrfaglige anskaffelsesteam Aktiv deltagelse i forbedringsprosjekter Videreutvikle rasjonelle rutiner og sørge for profesjonelle anskaffelsesprosesser i lag med avdelingene Arbeide i hht. prinsippene i Elkem Business System - EBS (Lean)  Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Høyere teknisk eller merkantil utdanning Gode formuleringsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk Erfaring fra innkjøpsarbeid og kontraktsinngåelser Stor arbeidskapasitet og evne til å beherske flere oppgaver samtidig Som person er du åpen, utadvent og med gode mellommenneskelige egenskaper. Analytisk legning med god forretningsforståelse, samt systematisk og strukturert arbeidsform.  Vi tilbyr en utfordrende og spennende stilling i en virksomhet med et ungt og kompetent fagmiljø. De økonomiske betingelsene vil være konkurransedyktige.Selskapet vil være behjelpelig med å skaffe bolig og dekke eventuelle flyttekostnader etter nærmere avtale.Elkem Bjølvefossen gir karrieremuligheter i et internasjonalt konsern.Noe reisevirksomhet må påregnes.   Søknadsfrist: 30.06.2022 Arbeidssted: Ålvik i Kvam i Hardanger Kontaktpersoner: Arild Rykkje,Tlf.: +47 91845650Mobil: +47 918 45 650 Søk på denne jobben
Frist 30.06.2022
Les mer
logo
HR konsulent lønn
Om du har erfaring fra økonomi og lønn er du ønsket hos oss i Elkem Bjølvefossen.   Vi søker etter en allsidig og dyktig person som tar helhetsansvaret for lønnsprosessen vår, samt andre oppgaver innen HR området. Noen av de viktigste arbeidsoppgaver vil være: Løpende lønnsoppgjør Følge opp lønnskontrollrutiner Videreutvikle eksisterende prosedyrer innen ansvarsområdet Bidra i driftsavdelingene sitt forbedringsarbeid Delta i HR relaterte prosesser i konsern og divisjon Stedfortreder for controller innen regnskap Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Økonomi- eller regnskapsutdannelse på høyskolenivå Erfaring innenfor lønns- og controllerarbeid Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk Erfaring med bruk av dataverktøy og elektronisk kommunikasjon Kjennskap til ERP systemer Selvstendig, strukturert, og analytisk Evne og interesse for samarbeid på tvers av avdelinger og fagområder Stillingen rapporterer til HR sjef. Søknadsfrist: 30.06.2022 Arbeidssted: Ålvik i Kvam i Hardanger Kontaktpersoner: Arild Rykkje,Tlf.: +47 91845650Mobil: +47 918 45 650  
Frist 30.06.2022
Les mer
logo
Digital Product Coordinator
Ready to put your mark on Elkem’s digital transformation ? This is a great opportunity to be part of a cross functional team that will work together with our existing organization to create measurable and scalable impact in each division and function. By establishing the Digital Office, Elkem targets to achieve a shift in pace of delivering digital solutions. A Digital Product Coordinator is supporting the product owners through the process of building a digital solution from end to end. An agile team requires constant adaptation and innovation to turn customer needs into outputs. A Digital Product Coordinator’s goal is to drive organized and effective requirements to build and scale up the product. Areas of responsibility Collaborate with the stakeholders to ensure scaling of the product from pilot use case to other potential sites Collaborate and support a Product Owner to shape the end-to-end product strategy and determine business value Utilize market and industry knowledge to translate user needs into user stories and acceptance criteria for their team. Serve as the day-to-day contact for the team on clarification of requirements and drive user stories Exercise strong decision-making mandate across the team as a proxy to the product owner Stay in sync with the product owners on priorities and day-to-day decision making Support the product owners in collaborating with other teams and leadership to ensure team strategy aligns with overall product vision Define, implement and track performance metrics once solution enters productionPrep and support the team on product demos Key skills for a Digital Product Coordinator Domain Expertise Knowledge of digital domains/products/journeys Can quickly learn industry trends relevant for the company/ domains and end user demands from pain points Experience with B2C digital products Agile/Digital Experience Experienced in facilitating agile ceremonies, managing a backlog/release plan, tracking team level metrics, removing blockers ( Individual Skills Understands implications of product design on business value Able to articulate business requirements and bridge the gap with development teams and stakeholders Basic digital and technical skills Able to develop and foster teamwork and facilitate team dynamics An ideal candidate will also have technical experience working with Elkem core business areas and coaching development teams Mindset & Behaviors Passion to challenge the status quo and find new solutions and drive out of the box ideas – loves and embraces change Believes in a non-hierarchical culture of collaboration, transparency, safety, and trust Not afraid to “roll up the sleeves” and seeks to go outside comfort zone to learn – encourages teams to do the same Empowers others to fail, learn, and growGrowth mindset to drive innovation The position reports to VP Digital. The successful candidate could operate from Kristiansand or Oslo and must be flexible for some international travel. Søknadsfrist: 26.06.2022 Arbeidssted: Oslo or Kristiansand Kontaktpersoner: Catherine Holme Barry (HR),Mobil: +47 94978257
Frist 26.06.2022
Les mer
logo
Risk Manager
Are you the right person to put your mark on the energy storage revolution? Vianode AS was established by Elkem early 2021 and aims to become a leading solutions provider to the fast-growing battery industry. We are now looking for a Risk Manager to advise the organization on any potential risks to the profitability, safety, security, or existence of the company Our first full-scale industrial plant for production of anode graphite will be built at Herøya and start of production (fast-track) is planned in 2023. This material is a key component in lithium-ion battery cells. The successful candidate will be responsible for managing the risk to our organization, employees, customers, reputation, assets and interests of stakeholders. You'll identify, assess, and follow up threats to our organization, put plans in place and decide how to avoid, reduce or transfer risk. You will work in several areas, including: Business continuity Commodity (buying and selling) risk Corporate governance Enterprise risk Environmental risk Information and security risk Financial risk Market and credit risk Regulatory and operational (health, safety and quality) risk Technology risk Responsibilities As a risk manager in Vianode, you'll typically need to: Plan, design and implement an overall risk management process for the organization Make risk assessments, which involves analyzing risks as well as identifying, describing and estimating the risks affecting the business Evaluate risk, which involves comparing estimated risks with criteria established by the organization such as costs, legal requirements and environmental factors, and evaluate previous handling of risks Establish and quantify the organization’s 'risk appetite', i.e. the level of risk they are prepared to accept Report risk in an appropriate way for different audiences Undertake corporate governance involving external risk reporting to stakeholders Initiate mitigating measures and making business continuity plans to limit risks and prepare for if things go wrong Conduct audits of policy and compliance to standards, including liaison with internal and external auditors Provide support, education, and training to staff to build risk awareness within the organization  Requirements Relevant higher education (minimum bachelor’s degree) Hands-on experience from risk management in complex organizations Experience in risk handling related to projects Experience from process industry Interpersonal, communication and presentation skills Problem-solving and decision-making abilities Analytical skills Planning and organization skills The ability to react quickly and think on your feet Technical acumen The skills to be a team player and to work on our own Leadership qualities Numerical skills and the ability to evaluate costs A proactive approach to work, in terms of suggesting changes and improvements to processes and systems Commercial awareness and the ability to understand broad business issues.  
Frist 28.06.2022
Les mer
logo
Elkem Bremanger - Operatører
Elkem Bremanger ligger i Svelgen i Vestland fylke og produserer essensielle silisium- og ferrosilisiummaterialer som muliggjør det grønne skiftet. Hjørnesteinsbedriften ligger omringet av fantastisk natur, med spektakulære fjell og flotte fjorder på alle kanter. Vi har behov for operatører i følgende avdelinger: -          Råstoff -          Knuseri Ovn 5 I tilfelle interne overflyttinger, kan det bli behov for operatører i andre avdelinger. Som operatør ved Elkem Bremanger trenger vi en dyktige personer som med sin stå-på-vilje, evne til å tilpasse seg og dedikasjon kan hjelpe verket med å stake ut kursen inn i fremtiden med gode og robuste løsninger. Vi vil se stor utvikling på flere områder på verket i de kommende år, og søker etter deg som ønsker å være med på ferden! De viktigste arbeidsoppgavene som operatør er: Sette seg inn i og følge opp gjeldende instrukser og jobb-beskrivelser Kontinuerlige forbedringer som en del av de daglige arbeidsoppgavene Bruke enkle dataverktøy Utføre arbeid i forbindelse med den daglige driften etter gjeldende krav til kvalitet og HMS Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Fortrinnsvis fagbrev, men ikke et krav. Aktuelle fagbrev kan være Kjemi-/prosess, produksjonsteknikk, logistikk. Sertifikat klasse B Truck-sertifikat.  Gode HMS-holdninger Evne til å arbeide selvstendig og i team Beherske norsk, både muntlig og skriftlig Arbeidstidsordningen på avdelingen Råstoff er 5-skift. Arbeidstidsordningen på Knuseri Ovn 5 er 2-skift.   Kontaktpersoner: Trudi Vågene,Tlf.: +47 57796144Mobil: +47 91138522 Søk på denne jobben
Frist 03.07.2022
Les mer
logo
Maskiningeniører
Elkem Bjølvefossen har bruk for ingeniører innen både prosjekt- og vedlikehold Maskiningeniører Stillingene rapporterer til teknisk sjef og er sentrale i arbeidet med å videreutvikle bedriften. Arbeidet foregår i all hovedsak i et teambasert kompetansenettverk med dyktige kollegaer i bedriften og Elkemkonsernet forøvrig. De viktigste arbeidsoppgavene vil være: Planlegge og gjennomføre små og store forbedringsprosjekter, herunder oppfølgig av leverandører Lede interne tverfaglige forbedringsprosesser i organisasjonen Utarbeide tekniske beskrivelser og beslutningsunderlag, samt delta i forhandlinger med leverandører Sikre samsvar med forskrifter og prosedyrer knyttet til sikkerhet, helse og miljø Løpende planlegging og oppfølging av vedlikeholdsarbeid Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: MSc eller BSc innen maskinfagPersoner med teknisk fagskole og relevant erfaring vil også bli vurdert Erfaring fra prosessindustri Liker utredningsarbeid og ser helhetlige løsninger Gode IT kunnskaper, herunder CAD / Inventor Gode samarbeidsevner og evne til å dele kunnskap med andre Gode kunnskaper om regelverk knytt til maskiner og prosessutstyr Gjennomføringsevne og resultatorientert God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Bedriften er behjelpelig med å skaffe bolig. Kontaktpersoner: Arild Rykkje,Tlf.: +47 91845650Mobil: +47 918 45 650
Frist 08.07.2022
Les mer
logo
Prosjektleder/Ingeniør
Er du på utkikk etter en spennende og variert jobb? Elkem Carbon AS er en del av Elkem Fiskaa Industripark med ca. 500 ansatte.Industriparken er plassert i Kristiansand, Sørlandets hovedstad. Kristiansand er fylt til randen av muligheter, både i yrkeslivet og på fritiden. Med et levende kulturliv, behagelig klima, noen av landets flotteste, bynære rekreasjonsmuligheter og kort avstand til Europa, er Kristiansand et attraktivt sted å bo. Elkem Carbon AS, teknisk avdeling består i dag av 8 faste ansatte, samt flere innleide ressurser.Avdelingen har ansvaret for vedlikehold av bedriftens bygg og prosessanlegg, samt ansvaret for vedlikehold av felles infrastruktur på Fiskaa Industripark.Det kjøres årlig i tillegg en rekke vedlikeholds og utbyggingsprosjekter i regi av avdelingen. De viktigste arbeidsoppgavene vil være: Prosjektering og prosjektledelse for prosjekter tilknyttet industrianlegg og infrastruktur på Fiskaa industriområde Prosjektering og prosjektledelse for prosjekter innen prosessanlegg Carbon Fiskaa Prosjektinnkjøp og oppfølging av avtaler Budsjettarbeid Forbedringsarbeid innen infrastruktur og prosess anlegg Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Høyere utdannelse innen relevante fag, Maskinteknikk eller tilsvarende Erfaring fra teknisk relaterte prosjekter, prosjektering og prosjektledelse Kjennskap til tegneprogrammer Innkjøpskompetanse God kjennskap til LEAN/EBS verktøy og arbeidsform Beherske norsk, både muntlig og skriftlig samt ha gode engelskkunnskaper Hvem er du?Vi ser etter deg som er god til å lede, og har gode kommunikasjonsegenskaper. Du er positiv og fleksibel, kan samarbeide med kollegaer på alle nivåer i organisasjonen. Du er løsningsorientert, og ser forbedringer. Ditt fokus er sikkerhet, kvalitet, profisjonalitet og ferdigstilling. Stillingen inngår i teknisk avdeling og rapporterer til Teknisk sjef. Kontaktpersoner: Unni Wilhelmsen,Mobil: +47 90655241
Frist 31.07.2022
Les mer
logo
Forbedringsingeniør
Vår tekniske avdeling spiller en viktig rolle på verket. Ved å sørge for god teknisk tilstand på maskiner og bygg bidrar vi til et sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte og stabil drift. Som forbedringsingeniør i vår tekniske avdeling vil du være en pådriver for å jobbe med kontinuerlig forbedring av vedlikehold, pålitelighet og asset management. Vi søker etter deg som har interesse for og har en systematisk tilnærming til vedlikeholdsfaget.  Du er tillegg opptatt av digitalisering.  De viktigste arbeidsoppgavene vil være: Aktivt forbedringsarbeid i bedriftens system for vedlikehold (Maintenance in Business) Assistere vedlikeholdsleder og teamledere med systematikk, rapportering og digitalisering Utføre pålitelighets- og årsaksanalyser for økt driftssikkerhet Bidra til implementering av vedlikeholdsstrategier og -policyer Sikre samsvar mellom bedriftens utstyr og operasjoner mot gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Du får en nøkkel rolle for å profilere teamet teknisk støtte internt i organisasjonen Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner: Høyere teknisk utdannelse innen relevante fag, gjerne med spesialisering innen vedlikehold Kunnskap og erfaring innenfor vedlikeholdsstyring /- optimalisering Erfaring i bruk av relevante IT-verktøy som MS Project, Power BI og vedlikeholdssystem(er) som EAM God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk og engelsk Vi ser etter deg som har gjennomføringsevne og er resultatorientert. Du trives med å jobbe sammen med andre, deler gjerne din kunnskap og har gode samarbeidsevner. For å lykkes i denne stillingen er det viktig at du er analytisk og har evne til å jobbe selvstendig og strukturert. Stillingen rapporterer til teknisk sjef.  Kontaktpersoner: Terje Petersen,Mobil: +47 95803258
Frist 07.08.2022
Les mer
Kontaktpersoner
Human Resources Consultant
Les mer om muligheter hos Elkem
logo
Elkems traineeprogram for økonomer
Når og hvor søker jeg?Elkem ansetter én–to forretningsanalytikere hvert høstsemester. Oppstart vil være påfølgende år. Hvem er vi ute etter?Hvis beskrivelsen nedenfor passer på deg, må du ikke nøle med å søke: Du har mastergrad med gode akademiske resultater, fortrinnsvis innenfor økonomi / industriell økonomi. Du er ambisiøs og engasjert i det du gjør. Du har gode samarbeidsevner og evnen til å motivere andre.  Du har gode analytiske evner og integritet, og du kan stå for egne beslutninger. Du identifiserer deg med Elkems kjerneverdier: involvering, presisjon, kontinuerlig forbedring og respekt Du er fleksibel og klar for å tilbringe en lengre periode ved en produksjonsenhet etter fullført program.  Om programmetSom nyansatt økonom i Elkem vil du gå inn i stillingen som business analyst (forretningsanalytiker), hvor du vil bli stilt overfor mange faglige utfordringer innenfor flere av våre forretningsområder. Vårt mål er at du skal ha en bratt læringskurve samtidig som du bidrar til verdiskaping. Programmet varer i 18 måneder og er delt inn i tre perioder med ulikt innhold. Samtidig er programmet fleksibelt og gir mulighet for individuell tilpasning. 0–6 månederDenne perioden tilbringes ved hovedkontoret i Oslo. Tidlig i denne perioden vil du få dine egne ansvarsområder samtidig som du skal ha to perioder på smelteverk. Oppgavene vil hovedsakelig bestå av økonomisk oppfølging, analyse og utvikling av produksjons-avdelinger. I løpet av den første perioden av programmet vil du knytte kontakt med flere sentrale medarbeidere på hovedkontoret gjennom ulike prosjekter, kurs og sosiale aktiviteter. 6–12 månederEtter at du har tilbakelagt de seks månedene på hovedkontoret, blir du utplassert på en av Elkems produksjonsenheter i en periode på 6 måneder. Her får du verdifull erfaring gjennom faste oppgaver og prosjekter. Under utplasseringen vil du bli fulgt opp av en lokal oppdragsgiver. 12–18 månederEtter utplasseringen vender du tilbake til stillingen ved hovedkontoret til du har fått tilstrekkelig opplæring. Etter programmetSom forretningsanalytiker er du fast ansatt hos Elkem. Etter den tredje perioden kan det oppstå en mulighet til å tre inn i en stilling ved en av Elkems enheter, både i Norge og i utlandet. De fleste av våre nyansatte forretningsanalytikere har blitt økonomisjefer ved Elkems produksjonsenheter. Etter noen år som økonomisjef kan det åpne seg muligheter for andre lederstillinger i konsernet.
logo
Lærlinger i Elkem
Lærlinger er en viktig ressurs for Elkem. Unge mennesker har mye å bidra med og kan utfordre etablerte tankesett, samtidig som vi har mye erfaring og kunnskap vi ønsker å dele med talentene. Målet er å gi lærlingene våre den beste og bredeste kompetansen innenfor relevante fagfelt. Enten de fortsetter som medarbeidere i Elkem, går til andre selskaper eller vender tilbake til skolebenken, er vår ambisjon å gi dem et bredt grunnlag som de kan bygge videre på. Elever på yrkesskolen Elkem har et nært samarbeid med yrkesskolene og ønsker å gi elevene et innblikk i hvordan ulike studievalg vil kunne praktiseres innenfor vår industri. Skoleklasser inviteres til forelesninger og omvisning ved ett av våre smelteverk. Vi deltar i skoleprosjekter hvor elever jobber sammen med våre medarbeidere på arenaer som gir dem anledning til å lære mer om norsk industri. Elevene har også praksisperioder på 2-4 uker hos oss. I løpet av denne tiden er det viktig både for eleven og for oss å se om han/hun kan være egnet for en lærlingplass hos oss. Elkem besøker også skoleklasser som ikke har mulighet til å komme til oss. Slik søker du om lærlingplass i Elkem Etter at du har fullført skriftlig eksamen i Vg1, Vg2 og i enkelte tilfeller Vg3 (automatisering), er det viktig at du registrerer din søknad om lærlingplass på nettsiden www.vigo.no. Du finner mer informasjon på www.vilbli.no. Søknadsfristen er 1. mars. Fylket utarbeider deretter lister over alle søkerne og sender disse til de respektive fagopplæringskontorene. Deretter mottar vi listene. Kandidater er også velkomne til å sende søknadene sine direkte til Elkem-selskapet av interesse, men ikke glem Vigo. Aktuelle fagområder og ledige lærlingstillinger Kjemiprosess Produksjonsteknikk Industrimekaniker Elektriker Automatisering Laboratorie Logistikk IKT Alle våre lærlingstillinger legges ut under Ledige stillinger. Vi ser frem til å motta din søknad.  Ansettelsesprosessen Prosessen med å velge ut potensielle kandidater pågår kontinuerlig. Den starter med kontakten vi har med elevene når de fortsatt går på skolen, og varer frem til de selv aktivt sender inn søknader. Vi kan for eksempel gi en elev et “intensjonsbrev” etter en praksisperiode hvis vi ser at denne eleven er kandidaten vi er ute etter. Intervjuer starter i midten av mars og avsluttes om mulig før sommerferien. Lærlingkontrakt Lærlinger undertegner en lærlingkontrakt med fagopplæringskontoret som i sin tur godkjennes av fylket. Fagopplæringskontoret har det juridiske ansvaret for kontrakten. I tillegg vil lærlingene ha en arbeidskontrakt med Elkem.    Lærlingplass i Elkem I Elkem vil en leder være ansvarlig for opplæringen av lærlingen, mens en instruktør vil gi oppfølging i det daglige arbeidet.
Om Elkem

Elkem er en global leverandør av avanserte materialløsninger med mer enn 6800 medarbeidere og 29 produksjonssteder over hele verden. Vi tilbyr silikoner, silisiumprodukter og karbonløsninger gjennom dedikerte forretningsdivisjoner. Vi hjelper våre kunder med å skape og forbedre essensielle innovasjoner som elbiler, digital kommunikasjon, helse og velvære, samt smarte og bærekraftige byer.

Mer informasjon om Elkem finner du på www.elkem.com.