(KarriereStart.no):

Kjønnsfordelingen blant topplederne i Norge er svært skjev, med kun 16 prosent kvinnelige toppledere og bare 12,6 prosent styreledere. Dette kommer frem av tall fra Bisnode, som har sett på kjønnsfordelingen blant topposisjonene hos alle norske aksjeselskaper, allmenne aksjeselskaper (ASA) og enkeltmannsforetak.

 

– Selv om vi har kjønnskvotering til styrene i norske bedrifter, viser våre tall at det er svært langt igjen før topposisjonene er likt fordelt mellom kvinner og menn, sier Kari Mette Almskog, direktør for forretningsutvikling i Bisnode.

 

Likevel leverer de kvinnelige lederne av aksjeselskaper gjennomsnittlig langt bedre resultater enn menn, med 12 prosent av omsetningen som overskudd. Til sammenligning sitter de mannlige bedriftsledere igjen med gjennomsnittlig 9 prosent av omsetning på bunnlinjen.

 

– Våre tall kan tyde på at kvinnelige toppledere driver bedre forretning, derfor burde det vært langt flere av dem, sier Almskog.

 

LES OGSÅ: 79 land har jobber som er forbudt for kvinner

 

Få kvinnelige eiere

Kari Mette Almskog, direktør for forretningsutvikling i Bisnode.

FOTO: Bisnode

Analysen til Bisnode viser også at norsk næringsliv i all hovedsak er eiet av menn. Kun 16,6 prosent av aksjeselskapene har kvinnelig hovedeier.


 

– Hvis man ser på eierstrukturen i næringslivet, er det fristende å spørre seg om dette er noe av årsaken til at det er så få kvinner på toppen. Er det slik at mannlige eiere helst ansetter menn som toppledere, spør Almskog.

 

Samtidig legger hun til at det neppe er hele forklaringen. Kjønnsforskning viser nemlig at mange kvinner tar mindre risiko, og at de ofte velger seg til andre yrker enn ledelse i næringslivet.

 

LES OGSÅ: Yrket hvor kvinner tjener mer enn menn

 

Trives med smått?

Andelen kvinner er større når man ser på hvem som driver enkeltmannsforetak. Om lag 30 prosent av disse drives av kvinner.

 

– Enkeltmannsforetakene er ofte de minste bedriftene, at det er flere kvinner blant driverne av disse kan gi et bilde av at kvinner trives med å drive smått. Dette inntrykket forsterkes av at aksjeselskaper med kvinnelig hovedeier i gjennomsnitt er mindre og har en lavere omsetning enn selskaper eiet av menn. Kvinne-eide bedrifter står for kun 13 prosent av den totale inntekten blant aksjeselskapene, sier Almskog, og legger til:


 

– Samtidig kan det gi håp for framtiden. Alle bedrifter har jo vært små en gang!

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger