(KarriereStart.no):

Innovasjon Norge har fått 30 millioner kroner fra Kulturdepartementet for å utvikle vekstkraftige virksomheter som omsetter kulturelt og kreativt innhold nasjonalt og internasjonalt. Målet er også å øke norske bedrifters og investorers investering i kulturelle og kreative produkter og tjenester, rettigheter og talenter.

 

Nylig arrangerte de derfor frokostmøte om hvilken rolle kreativ næring kan spille i omstillingen av Norge. Kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet møtet med å understreke næringens store vekst- og verdiskapingpotensial.

 

– Kunst og kreativitet kan bidra til den omstillingen norsk økonomi nå står ovenfor, både direkte via kulturell og kreativ næring og indirekte som innsatsfaktor i øvrig næringsliv, sier kulturministeren.

 

SE VIDEO: Slik finner du den kreative flyten som gründer

 

Ledere tenker tradisjonelt om kreativitet

Frokostmøte om kreativ næring: Fv: Margit Klingen-Daams fra Innovasjon Norge, Gisle Mardal fra Abelia, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, Maiken Lønnerød fra Splint og Anne-Brit Gran fra BI:CCI.

FOTO: Innovasjon Norge

 Professor Anne-Britt Gran fra BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) presenterte nye tall fra en undersøkelse der 500 ledere i norske bedrifter har svart på betydningen av kreative bransjer og kompetanser framover. Det er et hovedfunn at bruken av alle de kreative bransjene og profesjonene - som reklame, design, musikk, scenekunst, billedkunst og dataspill - er relativt lav i norsk næringsliv. Funnet er ikke overraskende, ifølge professoren.


 

– Rundt halvparten av bedriftene har ikke benyttet noen kreative profesjoner fra den såkalt kreative næringen siste 12 måneder. Norske ledere tenker ganske tradisjonelt om kreativitet og kulturliv, og de kobler i liten grad slik kompetanse til selve kjernevirksomheten. Her trengs opplysningsarbeid overfor både bedrifter og kreativ næring. Vi finner en signifikant sammenheng mellom hvor ofte en bedrift har innovasjoner og bruk av kreative profesjoner, og det betyr at det er et potensiale her. Det finnes også gode norske eksempler på slike power couples, sier Gran.

 

LES OGSÅ: Tre myter om kreativitet

 

Kobler design og sikkerhet

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

FOTO: Jo Michael

 Både norsk spillbransje og norsk designbransje samarbeider med næringslivet, blant annet ved olje- og gassutvinning, forsvarsteknologi og distribusjon av rent drikkevann. Kongsberg Gruppen benytter designere i forbedringen av sine produkter og operasjoner. GexCon har investert i 3Dvisualisering og spillteknologi i sin eksplosjonstesting og risikovurdering. Statoil har designere på laget når de utformer nye sikkerhetssystemer. I tillegg til å være en direkte innsatsfaktor i andre næringer, besitter kreativ næring en rekke kompetanser, ferdigheter og metoder, som med hell kan benyttes på mange ulike måter i andre næringer.


 

– Innovasjon Norge har begynt å jobbe med «power couples» hvor målsetningen for bedriftene er å innovere og for oppstartsselskapene å skalere. Kreative bransjer kan med sin spisskompetanse og tankesett bidra til større mangfold i andre næringer, noe som er essensielt for innovasjon og omstillingfart, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger