(KarriereStart.no):

I 2016 gikk kun 0,16 prosent av selskapene i Sogn og Fjordane konkurs. Dette er den desidert laveste andelen i landet, og under halvparten av landsgjennomsnittet på 0,42 prosent.

 

– Det er mange årsaker til at Sogn og Fjordane topper statistikken, men høy grad av tillit og moral til å gjøre opp for seg er en viktig årsak, sier Frode Berg, administrerende direktør i Experian.

 

Sogn og Fjordane har også den laveste arbeidsledigheten i landet med 1,8 prosent i følge NAV. Høyt innslag av offentlige arbeidsplasser, mer moderat takt i nyetablerte foretak og dermed høyt innslag av veletablerte selskaper er andre årsaker til at fylket topper statistikken.

 

Fylker med mye oljerelatert virksomhet som Hordaland, Rogaland og Vest-Agder topper konkursstatistikken med en konkursandel på omtrent 0,5 prosent de siste 12 månedene. Hordaland er aller høyest, med en konkursandel på 0,62 prosent.

 

– Det et altså over tre ganger så sannsynlig at et selskap går konkurs i Hordaland som i nabofylket nord for dem, sier Berg.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger