(KarriereStart.no):

Det viser Amway Global Entrepreneurship Report, som for syvende år på rad klartlegger den globale befolkningens holdning til entreprenørskap.

 

Intervjuer med over 50 000 mennesker i 45 land viser at nordmenn er det folkeferdet som er mest positivt innstilt til entreprenørskap. Sammenlignet med et europeisk gjennomsnitt på bare 74 prosent er hele 96 prosent positive.

 

Likevel er det, sammenlignet med det globale gjennomsnittet, svært få nordmenn som kan tenke seg å bli entreprenører. Undersøkelsen, som det amerikanske direktesalgsselskapet Amway står bak, viser at særlig aldersgruppen 50+ og kvinnene ligger etter.

 

– Generelt sett er kvinner med få unntak underrepresentert som entreprenører over hele verden. Det vil si at færre kvinner ønsker å bli entreprenører, men også at færre forsøker seg. I typiske kvinneyrker innenfor helse og undervisning er det heller ikke stor tradisjon for en privat sektor, noe som betyr at færre kan etablere sine egne virksomheter innenfor disse yrkene, forklarer Lars Kolvereid, professor med entreprenørskap som spesialfelt ved Nord universitet i Bodø.


 

I aldersgruppen 50+ år er det bare 22 prosent som kan tenke seg å starte egen virksomhet, mens andelen er 47 prosent for gruppen mellom 35 og 49 år. Når det gjelder kjønn, kan 44 prosent av norske menn tenke seg å starte egen virksomhet, mens bare 29 prosent av kvinnene svarer det samme.

 

– Amway arbeider med entreprenørskap i over 100 land verden rundt, og derfor er det interessant for oss å undersøke strømningene og forstå hva som driver folk til å starte egen virksomhet. Vi synes det er bemerkelsesverdig at norske kvinner ikke viser særlig stor interesse for entreprenørskap, for kvinner utgjør omkring 60–65 prosent av våre 4000 norske forhandlere, forteller Mette B. Henius, Sales Manager i Amway Scandinavia.


 

Ønsker ikke å starte egen virksomhet

For andre år på rad presenterer AGER Amway Entrepreneurial Spirit Index, som måler befolkningens entreprenørskapsånd på tre forskjellige parametere, dvs. ønsket om å starte egen virksomhet sammenholdt med oppfatningen av egne evner til å starte egen virksomhet og om venners og families motvilje kan påvirke beslutningen.

 

Her ligger Norge langt nede på listen i forhold til resten av Skandinavia, og det er nettopp befolkningens manglende ønske om å starte egen virksomhet som trekker Norge ned. AESI-indeksen viser nemlig at nordmenn har omtrent like stor tro på egne evner som resten av den skandinaviske befolkningen, og de mener heller ikke at familie og venners motvilje kan påvirke beslutningen.

 

– Lysten til å bli entreprenør er så lav fordi det norske systemet tar seg så godt av de ansatte. Vi har utrolig gode arbeidsvilkår, og også de som må trekke seg tilbake tidlig eller ikke kan jobbe blir godt ivaretatt. Det holder entreprenørlysten nede i befolkningen, forklarer Lars Kolvereid.

 

Ser man nærmere på årsakene til at nordmenn kunne tenke seg å bli entreprenører, svarer 54 prosent at muligheten for å realisere seg selv og egne ideer virker forlokkende, og 44 prosent svarer at det samme gjelder muligheten til å kunne bli uavhengig og være sin egen sjef. Til sammenligning fremhever hele 84 prosent i Nord-Amerika uavhengighet som motivasjon for å bli entreprenør.

 

– Også her slår vilkårene på det norske arbeidsmarkedet gjennom. Vi har en utrolig høy grad av frihet og selvstendighet i arbeidet, og vi trenger ikke jobbe for autoriteter som gjør hverdagen sur for oss, sier Lars Kolvereid.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger