(KarriereStart):

I revidert nasjonalbudsjett som legges frem i dag, innfører regjeringen en ny skatteordning som skal gi skattefradrag for investeringer i selskaper.

 

Personlige skatteytere skal nå få fradrag på inntil en halv million kroner for investeringer i kvalifiserte aksjeselskaper. Minstebeløpet er på 30.000 kroner, med et tak på 1,5 millioner kroner per selskap i året.

 

- Dette er en milepæl for norske oppstartsselskaper. Regjeringen og støttepartiene adresserer med disse forslagene en helt sentral utfordring: Å øke de private investeringene i nyetablerte selskaper. Det er viktig for det enkelte selskapet, for eiere og ansatte, men også viktig for et Norge i omstilling med behov for utvikling av nye norske vekstselskaper og vekstnæringer, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia i en uttalelse.

 

Utsatt skatt på aksjeopsjoner

Samtidig med fradragsordningen varsler regjeringen utsatt skatt på aksjeopsjoner. Dette betyr i praksis at beskatningen av opsjoner vil skje på det tidspunktet aksjene selges, og ikke når de tildeles.


 

Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, mener at dagens opsjonsbeskatning hindrer ansattes medeierskap og rekruttering av nøkkelpersoner til bedriftene.

 

- For gründerbedrifter med vekstambisjoner er det avgjørende å rekruttere de beste hodene. Men gründerbedriften kan ikke konkurrere om å tilby trygge jobber og høye lønninger. Med opsjoner kan gründerbedriften derimot tilby noe annet: en del av kaka om bedriften blir en suksess. Opsjoner i form av aksjer i et nyetablert selskap kan sammenlignes med å kjøpe et lodd, hvor det er et potensial for gevinst. Imidlertid blir man i dag skattlagt for disse opsjonene lenge før gevinsten kommer – hvis den kommer, sier daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) og innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia, Daniel Ras-Vidal.


 

- En god dag for gründere

I regjeringens støtteparti Venstre, er man strålende fornøyd med å ha fått gjennomslag for en mer gründervennlig politikk.

 

– Dette er en god dag for gründere og småbedrifter over hele landet, sier partiets finanspolitiske talsmann Terje Breivik til Dagens Næringsliv.

 

Breivik påpeker at nyetablerte selskaper har et stort behov for private investeringer i den sårbare oppstartsfasen, før man får et fotfeste i markedet. Likevel har de fleste offentlige støtteordningene kommet senere, etter at bedriften er etablert i markedet.

 

– Det har Venstre lenge foreslått å gjøre noe med, og nå får vi endelig gjennomslag for det, sier han.

LES OGSÅ: Gründere har ikke peiling på økonomi

 

Vekstbedrifter får lån

Regjeringen vil også gjøre det enklere for nystartede vekstbedrifter å få lån.


- Vi vil legge bedre til rette for at nye og innovative bedrifter kan få finansiering, slik at de kan vokse, skape arbeidsplasser og bidra til verdiskaping, sier næringsminister Monica Mæland.


Små og mellomstore bedrifter kan få innovasjonslån fra Innovasjon Norge. Regjeringen foreslår nå å øke Innovasjon Norges ramme for innovasjonslån med 300 millioner kroner. Det betyr at Innovasjon Norge kan låne ut mer penger til bedrifter.


Forslaget innebærer at Innovasjon Norge årlig kan låne ut 1,2 milliarder kroner til innovative vekstbedrifter og nystartede bedrifter.


Regjeringen vil også gjøre det enklare for bedrifter å få lån i private banker. Hun foreslår derfor å doble Innovasjon Norges ramme for garantier, frå 40 millioner kroner til 80 millioner kroner.


Forslaget til regjeringen er en følge av to avtaler mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet.

 

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger