(KarriereStart.no):

– Vi er kjempefornøyd med at regjeringen nå kommer med et «gründerfradrag» i revidert nasjonalbudsjett. En ordning som gir skattefradrag når man investerer i nye bedrifter, er et svært viktig tiltak som vi har jobbet for lenge. Forhåpentligvis vil dette bidra til å vri investeringene i større grad fra eiendom og over til bedrifter, sier leder i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen.

 

Ordningen kalles KapitalFunn, og var et av kravene Venstre fikk gjennomslag for i budsjettforhandlingene for 2016. Etter at statsbudsjettet for 2017 kom i fjor høst ville regjeringen utrede forslaget mer, men Venstre fikk til slutt Høyre og Frp med seg på Stortinget slik at forslaget nå ligger på bordet i revidert budsjett.

 

– Det må bli mer lønnsomt å investere i bedrifter og dette tiltaket tror vi vil komme godt med når de nye bedriftene skal gjennom den såkalte «dødens dal», som er de fem første årene av bedriftens levetid, sier han og minner om at bare én av fire nye bedrifter har overlevd etter fem år.


 

Bedriftsforbundet skulle imidlertid ønske at det ikke fulgte så mange forbehold med ordningen som nå foreslås.

 

– Ordningen vil ikke gjelde dem som investerer i egen virksomhet. Det vil ikke bli gitt fradrag dersom investorer er eller har vært aksjonærer, eller tilsatt i selskapet, eller dersom investor blir tilsatt i løpet av eiertiden på tre år. For Bedriftsforbundet er det viktig med aktive eiere. Da må det lønne seg å investere i egen virksomhet, sier Thommesen.

 

Nye tall fra SNB viser samtidig at det nå er klare tegn på at det skapes stadig flere nye bedrifter i «olje-fylkene».

 

– Det er gledelig at de fylkene som er hardest rammet av fall i oljeprisen får et løft i antall nyetablerte.

LES OGSÅ: Vinnerne av NM for studentbedrifter i 2015 - møt Lotics SB med flere

 

Han har merket seg nye tall som viser at det på Sør- og Vestlandet og i Trøndelag ble skapt langt flere nye bedrifter i fjor enn tidligere, og disse regionene havnet i fjor på topp i landet over hvor det ble startet flest nye bedrifter.


 

– Nå håper vi i Bedriftsforbundet at «KapitalFunn» vil bidra til enda flere nyetableringer over hele landet, sier administrerende direktør i Bedriftsforbundet, Olaf Thommesen.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger