(KarriereStart.no):

Gjennom å fremheve de gode rollemodellene ønsker initiativtakerne å vise unge at «det meste» er mulig. Ferd og JA Europa ønsker også å inspirere lærere og foreldre til å se verdien av praktisk entreprenørskap i både grunnskole og høyere utdanning. De første utvalgte til Ferds LIST vil bli presentert gjennom en seremoni i Det Norske Hus i Brussel 11. oktober 2017. 

 

- Vi ønsker å vise at entreprenørprogrammer i skolen gir unge mennesker en unik erfaring som bidrar til selvinnsikt og læring gjennom erfaring. Dette gir dem muligheten til å ta bedre valg for seg selv, for sine organisasjoner og lokalmiljøer, sier Johan H. Andresen i Ferd.

 

Lære gjennom å gjøre

De siste ti årene har forskning vist at de som deltar i Ungt Entreprenørskap starter dobbelt så mange bedrifter som andre unge. Mange er i dag i lederposisjoner, få er arbeidsledige og flere er mer involvert i sosialt entreprenørskap. Alt dette fordi de lærte om dette i skolen.

 

Les også: Norges beste studentbedrift kåret.

 

EU-kommisjonen ønsker at alle unge skal få mulighet til å få «praktisk erfaring med entreprenørskap» i løpet av grunnutdanningen. Gjennom Ungt Entreprenørskap får de unge erfaring fra Ungdomsbedrift på videregående skole eller studentbedrift i høyere utdanning. De unge lærer fra erfarne mentorer fra næringslivet og fra ivrige lærere. Men mest av alt lærer de gjennom å gjøre og å eksperimentere, arbeide sammen i team, gjennom å seire og å feile.


 

Allerede i skolen lærer ungdommene å ta et produkt eller en tjeneste fra ide til marked. De erfarer å etablere sin egen ungdoms- eller studentbedrift, og hvordan jobber skapes. Ferds LIST ønsker å fremheve de som har tatt denne erfaringen videre og etablert egne virksomheter – også etter fullført utdanning.

LES OGSÅ: Bøtesystem fra Skatteetaten rammer næringsdrivende

 

Ungt Entrepenørskap

Johan H. Andresen og selskapet Ferd har vært viktige støttespillere for å fremme entreprenørskap i utdanningen både i Norge og i Europa, og Ferd var en av initiativtakerne til Ungt Entreprenørskap Norge. Johan H Andresen er styremedlem i JA Europe og har spilt en viktig rolle i arbeidet med å bygge et nettverk av Ungt Entreprenørskap-organisasjoner i hele Europa. Han har vært særlig opptatt av hvordan ungdom kan mestre overgangen fra utdanning til arbeidsliv.


 

Les også: Norges grønneste gründere.

 

 Ferds visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor. Med verdier mener vi langt mer enn kun finansiell gevinst. Verdier blir også skapt gjennom personlig utvikling og vekst. Og det er nettopp det Ungt Entreprenørskap handler om: for ungdom å se muligheter og å utforske og gjøre noe med dem. Ungt Entreprenørskap-organisasjoner i hele Europa når tusenvis av ungdommer hver dag med dette budskapet, og sammen skal vi fortelle om deres historier. Vi vil vise at de programmer som JA Europe og Ungt Entreprenørskap tilbyr ungdom gir dem en unik mulighet for selvinnsikt og læring ved å gjøre, prøve, feile og prøve igjen, sier Andresen.

 

Kjenner du en tidligere Ungt Entreprenørskap-elev som skaper samfunnsverdi gjennom egen gründervirksomhet? Da kan du nominere kandidaten til årets markering ved å sende en e-post til Jarle Tømmerbakke i JA Europe på jarle@jaeurope.org. Påmeldingsfrist 6. juli.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger