(KarriereStart.no):

I løpet av de seks første månedene av 2017 har 3241 bedrifter gått konkurs eller blitt tvangsoppløst av myndighetene, viser tall fra Bisnode. Det er en nedgang på 0,8 prosent fra samme periode i fjor. Myndighetene tvangsavvikler imidlertid stadig flere selskaper. Hele 894 aksjeselskaper har blitt avviklet hittil i år, noe som er en økning på 14,3 prosent fra i fjor. Den vanligste årsaken er at bedriften ikke har levert regnskap.

 

– Det er i hovedsak mindre bedrifter med liten aksjekapital som blir tvangsavviklet av myndighetene, sier Kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

 

Minstekravet til aksjekapital er på 30 000 kroner. Når man ikke trenger mer for å starte en bedrift har man lite å tape på at bedriften går over ende, mener Ruud.

 

– En konkursbehandling kan koste penger, og der det er lite å hente for hverken eiere eller kreditorer kan det fort ende med avvikling framfor konkurs.

 

LES OGSÅ: Nordmenn er verdens mest positive til entreprenørskap

 

Kortere frister og økt mulkt

Tidligere år har fristen for å levere regnskap vært 31. august, men i år er fristen skjøvet fram til 31. juli. I tillegg har tvangsmulkt for å sende regnskap og skattemelding for sent, økt voldsomt de senere årene. Nå kan det koste opp mot hele 52 450 kroner å være sen med skattemeldingen og opp mot 54 548 kroner å være sen med regnskapet til foretaksregisteret.


 

– Man kan si at myndighetene har gitt med den ene hånden med lavt krav til aksjekapital, men man har tatt voldsomt i med den andre hånden når det gjelder frister og gebyrer. Dette kan nok være en belastning for mindre selskaper, sier Ruud.

 

Tidligere frist for innlevering av regnskaper har gitt store utslag i månedstallene.

 

– I mai så vi en tidobling av aksjeselskaper som ble tvangsavviklet mot året før, og vi ser en nedgang i juni mot samme måned i fjor på 61,4 prosent. De store utslagene skyldes den endrede innleveringsfristen. Det tar cirka ti måneder fra regnskapet skulle vært levert til et selskap blir tvangsavviklet, kommenterer Ruud.


 

LES OGSÅ: Nytt «gründerfradrag» kan gi flere arbeidsplasser

 

Positive tall innen bygg og anlegg

Flest konkurser og tvangsavviklinger finner vi i bygg- og anleggsbransjen, som i årets seks første måneder sto for 27,2 prosent av alle konkursene. Det gledelige er at dette er en liten nedgang på to prosent fra samme periode året før. Innenfor hotell og restaurant er det en enda større nedgang med hele 6,8 prosent fra i fjor. Det samme gjelder dessverre ikke for næringer innenfor detaljhandel, som står for 14,8 prosent av alle konkurser. De har hatt en økning på tre prosent sammenlignet med fjoråret.

 

– Bisnode sine tall for tvangsavviklinger og konkurser sier en hel del om hvordan det går med næringslivet totalt sett, men det gir også en viktig advarsel til andre selskaper som kan tape mye på at andre bedrifter går over ende. Det er derfor svært viktig å følge godt med på de man handler med, advarer kredittøkonomen.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger