(KarriereStart.no):

– Et av målene i regjeringens gründerplan er å sikre tilgangen til kapital for bedrifter i tidlig fase. Det er flott å se at presåkornordningen leverer, og at den blir godt mottatt både hos investorer, gründere og forvaltningsmiljøer, sier næringsminister Monica Mæland. 

 

Flere får tilgang til kompetent kapital

 På vegne av regjeringen gir Innovasjon Norge presåkornkapital som rente- og avdragsfrie lån til forvaltere som TTOer og inkubatorer. Disse miljøene investerer kapitalen i innovative oppstartbedrifter som er yngre enn fem år. Forutsetningen er at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer.

 

Ordningen har blitt endret siden forrige tildeling, og derfor ble presåkornmidlene for 2017 utlyst på anbud. Innovasjon Norge mottok 19 søknader fra ulike TTOer og inkubatorer fra hele landet.

 

Les også: – Norske bedrifter kan ikke kutte seg til suksess

 

– I år har vi spredd presåkornkapitalen på flere miljøer for å sikre oss en bredere geografisk spredning. På den måten bidrar vi til at flere gründere i hele landet kan få tilgang til kapital i tidligfase, og den kompetansen og oppfølging som følger med TTOene og inkubatorene, sier Rannveig Fadum i Innovasjon Norge.


 

Søkerne ble vurdert på sin finansielle kapasitet og evne til å hente privat kapital, investeringskompetanse, nettverk og samarbeid i økosystemet, og den operasjonelle driften av oppdraget.

 

Får presåkornkapital for første gang

– Vi er veldig fornøyd med å ha blitt tatt med i ordningen. Presåkornkapitalen gir oss mulighet til å hjelpe lokale oppstartbedrifter i hele fylket med å skalere, og gi dem tilgang til det store nettverket vi har av eksperter, investorer og mentorer, sier Jørn Roar Bamle i Proventia AS i Telemark.

 

Industriinkubatoren er det eneste miljøet med spesiell fokus på industri, og ligger i Herøya industripark, et av Nord-Europas største landbaserte industriområder.

 

– Vi sitter tett på både bransjen og bedriftene, noe som gjør det enkelt for oss å tilføre kompetanse og bidra til utvikling. Det er en trygghet for investorene også, forklarer Bamle.


 

Les også: Dette har ikke arbeidsgiver lov til å spørre om

 

Miljøene får halvparten av gevinsten

Den største endringen i årets tildeling er at eventuelle overskudd som tidligere skulle tilbake til Innovasjon Norge nå fordeles mellom miljøet og Innovasjon Norge. Overskudd opp til én million fordeles likt, mens større overskudd fordeles med 30 prosent til miljøet og 70 prosent til Innovasjon Norge.

 

– Det er klart at dette er en gulrot. Vi yter mye for at de bedriftene vi investerer i skal vokse, og at miljøet også kan få noe tilbake gjør at vi kan investere mer tid i utvikling og oppfølging, sier Bamle i Proventia AS.

 

Disse miljøene får forvalte presåkornmidler for 2017:

• Aleap AS – Oslo – 5 millioner kroner

• Arkwright Norway AS – Oslo – 2 millioner kroner

• Bakken & Bæck AS – 3 millioner kroner

• Bergen Teknologioverføring AS – 4 millioner kroner

• Industriinkubatoren Proventia AS – Telemark – 2 millioner kroner

• Innoventus Sør – Agder – 2 millioner kroner

• Inven2 AS – Oslo – 5 millioner kroner

• Kjeller Innovasjon – Akershus – 5 millioner kroner

• Kunnskapsparken Bodø – Nordland – 2 millioner kroner

• Microtech Innovation – Vestfold – 2 millioner kroner

• NTNU Accel AS – Trøndelag - 5 millioner kroner

• Simula Innovation AS – Akershus – 2 millioner kroner

• Skyfall Ventures AS – Oslo – 2 millioner kroner

• T:Lab AS – Trøndelag – 2 millioner kroner

• TheFactory AS – Oslo – 2 millioner kroner

• Validé AS – Rogaland – 3 millioner kroner

• ÅKP AS – Møre og Romsdal – 2 millioner kroner

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger