Personlig og faglig utvikling i et forrykende tempo

- Masteroppgaven min hadde fokus på forskning og utvikling av ny teknologi, så det fristet å fortsette med denne typen arbeid. Hos EVRY fikk jeg muligheten til å videreutvikle min interesse rundt forretning og teknologi, og undersøke hvordan en ny teknologi kan tas i bruk i ulike forretningsområder. Jeg fikk arbeide i et team hvor vi utarbeidet et ”white paper” som beskrev en fremvoksende teknologi kjent som blockchain teknologi. Deretter fikk jeg holde en rekke foredrag for medarbeidere og kunder som ledd i å dele denne kunnskapen.

Blockchain, en disruptiv teknologi

Blockchain-teknologien har sitt utgangspunkt i anarkokapitalistisk tankegang, hvor digital valuta skal gjøre sentralbanker og finansinstitusjoner overflødige.Nå ser man snarere en tendens mot at man i stedet for å erstatte det eksisterende finanssystemet fullstendig, så er det heller et ønske om å forbedre det. Bankene ser på blockchain-teknologi like mye som en mulighet som en trussel. Hvor det ender opp er det ingen som helt vet. I EVRY jobber vi med å finne mulighetsbildet som gir gevinst for våre kunder ved hjelp av teknologi. Det handler om å være helt i fremkant for å utvikle nye digitale muligheter for våre kunder i Norden.

Forenkler finansiering

EVRY ønsket å teste ut blockchain-teknologi innenfor et passende forretningsområde. Siden teknologien har sine røtter innen finans, var det naturlig å utvikle en prototype som kunne ha et slikt bruk. Grundig forarbeid førte til et utviklingsprosjekt som har pågått i flere måneder.

- Vi er nå i ferd med å ferdigstille et prosjekt innen finansiering der vi lager et system som forenkler prosessen for å syndikere lån ved hjelp av blockchain-teknologi. I dag er dette en lang prosess med flere ulike aktører med separate systemer, og det hersker da alltid en viss tvil om alle har samme oppdaterte informasjon. Den usikkerheten skal vi fjerne.

Teknologi i startgropa

Det er ingen gitt å kunne forutse hvor utviklingen innen blockchain går videre, og det er noe av det Peter synes er spennende med å jobbe med denne teknologien, og ikke minst den faglige og personlige utviklingen som det fører med seg. Kunnskapsdeling og samarbeid er helt essensielt i EVRY, så her kan man utvikle seg raskt.

- Jeg kom inn da satsingen på blockchain var helt i startgropa. Nå er det flere og flere som interesserer seg for teknologien, og ikke bare innen avdelingen for finans. Det er veldig gøy å se at området blir stadig viktigere for oss. Det vokser, og våre kunnskaper blir stadig mer etterspurt. Dette er starten på en reise det er veldig gøy å være med på.

Vil du være med på denne reisen? Les mer om EVRY her!