– Det er første gang vi prøver denne ansettelsesmetoden, og det ga mersmak, sier sjefskonsulent Bente Kristiansen i EVRY HR.

– Det var veldig positivt å møte så mange motiverte og godt kvalifiserte kandidater. Det er tydelig at EVRY er en attraktiv arbeidsgiver. Det var en effektiv måte å finne de best kvalifiserte kandidatene på samt se om kjemien stemmer. Gøy var det også!

EVRY fikk inn over 460 søkere på stillingene som ble utlyst i mars-april for hundre digitale talenter.

Assessment day er steg 2 i EVRYs ansettelsesprosess. Kandidatene som kom på dagen hadde allerede gjennomgått en utvelgelsesprosess med videointervju og gamification, slik at alle var «EVRY certified» og fylte EVRYs grunnleggende kriterier. Kandidatene fikk 15 minutter på å presentere seg for åtte intervjuere. I tillegg var det uformell mingling sammen med de øvrige kandidatene og EVRY-ansatte. Neste steg i prosessen er dybdeintervjuer med de utvalgte kandidatene.

– En fordel med en slik “speed-dating” prosess er at prosessen går raskere fordi vi møter mange kandidater på kort tid, sier Bente Kristiansen.

– Det virket også som kandidatene stortrivdes med den litt uvanlige fremgangsmåten. Det virket trygt å først møte en uformell setting med et relativt høyt antall andre kandidater og mange EVRY ansatte før selve intervjurundene. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger.

Flere ansatte fra EVRY satte seg også ned og tok en kaffe med kandidatene som fikk anledning til å stille spørsmål uformelt om hvordan det er å jobbe i EVRY og andre ting de lurte på. Spesielt var mange kandidater interessert i å høre mer om arbeidsmiljøet. Prosessen var effektiv og ga resultater. Intervjuerne fra EVRY var svært fornøyd med kvaliteten på kandidatene, som kommer fra hele Norge og med stor variasjon i bakgrunn og utdannelse. 

– Ansettelse av hundre digitale talenter er en viktig beslutning for å sikre at EVRY også fremover vil være et ledende miljø innen digitalisering i Norden, sier Bente Kristiansen.

– EVRY vokser og har mange plasser å fylle med kompetente mennesker, så vi vil ganske sikkert gjenta denne prosessen snart.