Finansdepartementet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. Departementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

 

En karriere i Finansdepartementet vil gi deg en unik mulighet til å jobbe med kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere som sammen er faglige rådgivere for den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken.

 

Dersom du har interesse for økonomisk politikk, juridiske problemstillinger og samfunnsdebatt, og lyst til å jobbe med faglige problemstillinger, er det få steder som har et bedre tilbud om dette enn Finansdepartementet.

 

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med god trivsel og ”kort vei” til politisk ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt arbeidsoppgaver der de må benytte sin kompetanse til å vurdere og analysere faglige problemstillinger.

 

Våre medarbeidere tilbys gode muligheter for utvikling gjennom blant annet videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer.

 

Staben har en gjennomsnittsalder på ca. 45 år og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere er ca. 50 prosent nyutdannede fra universitet og høyskoler.

 

Les mer
Fakta om Finansdepartementet
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
201-500
Etablert år
1814
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Finansdepartementet

Om praktikantoppholdet Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet søker etter praktikanter (jusstudenter) for våren 2020. Et praktikantopphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Finansmarkedsavdelingen, utvikle seg faglig og få et innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet. Som praktikant vil du være tilknyttet en av avdelingens to juridiske seksjoner og arbeide med regelverk og enkeltsaker innenfor avdelingens ansvarsområde. Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater. Praktikantoppholdet varer i fire til seks uker, og avlønnes med om lag kroner 30 000 per måned. Kontaktpersoner: Erik Styren, tlf. 22 24 45 25, e-post: erik.styren@fin.dep.no Ingrid Hertzberg, tlf. 22 24 45 35, e-post: Ingrid.Hertzberg@fin.dep.no  
08.12.2019 Oslo

Bli kjent med Finansdepartementet

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Internship

Internship

Internship

Studentengasjement for økonomer

Antall interns :
1 (3)

Rekrutteringskalender

  • DES 08
    2019
    2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Bildegalleri

Kontaktperson

Seniorrådgiver

Adresse

Akersgt. 40, 0030 Oslo

Artikler fra Finansdepartementet