Finansdepartementet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. Departementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

 

En karriere i Finansdepartementet vil gi deg en unik mulighet til å jobbe med kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere som sammen er faglige rådgivere for den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken.

 

Dersom du har interesse for økonomisk politikk, juridiske problemstillinger og samfunnsdebatt, og lyst til å jobbe med faglige problemstillinger, er det få steder som har et bedre tilbud om dette enn Finansdepartementet.

 

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med god trivsel og ”kort vei” til politisk ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt arbeidsoppgaver der de må benytte sin kompetanse til å vurdere og analysere faglige problemstillinger.

 

Våre medarbeidere tilbys gode muligheter for utvikling gjennom blant annet videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer.

 

Staben har en gjennomsnittsalder på ca. 45 år og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere er ca. 50 prosent nyutdannede fra universitet og høyskoler.

 

Les mer om Finansdepartementet
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
201-500
Se alle fakta

Bli kjent med Finansdepartementet

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!
Vi ser etter
Ledig Stilling
06.03.2019
Oslo

Ledige stillinger hos Finansdepartementet

Vi søker etter jurist (førstekonsulent/rådgiver) til ledig vikariat i Skattelovavdelingen. (Ettårig vikariat med gode muligheter for fast tilsettelse)   Norge skal ha et godt skattesystem som finansierer fellesskapet. Skattelovavdelingen skal gi det beste faglige grunnlaget for å utforme morgendagens skatteregler. Avdelingen er faglig sekretariat for finansministeren og den øvrige politiske ledelsen i departementet, med ansvar for regelverket om skatter og avgifter. Arbeidet i avdelingen er utpreget juridisk, og går særlig ut på å forberede ny skattelovgivning, utarbeide forslag til det årlige skatte- og avgiftsopplegget i statsbudsjettet og tolke gjeldende regler. Avdelingen har også internasjonale arbeidsoppgaver, som å forhandle skatteavtaler med andre land og være med i arbeidsgrupper i internasjonale organer.   Utdanning Det kreves master i rettsvitenskap med meget gode resultater. Vi oppfordrer også studenter som er ferdig med utdanningen våren 2019 om å søke.   Egenskaper og erfaring Interesse og anlegg for utredningsarbeid og regelverksutvikling Interesse for samfunnsspørsmål Gode analytiske ferdigheter Kunne argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig Høy arbeidskapasitet   Til stilling som rådgiver er det nødvendig med relevant erfaring.   Vi tilbyr Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø Faglig utvikling Nærhet til politiske beslutninger Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø Fleksibel arbeidstid og betalt overtid Medlemskap i Statens pensjonskasse   Lønn: Lønn for førstekonsulent kr 450 000 – 500 000 og lønn for rådgiver kr 500 000 – 550 000 (pluss betalt overtid). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
20.02.2019 Oslo
Til avdelingens juridiske seksjoner søker to jurister til vikariat som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver, med mulighet for forlengelse. Vi ser etter dyktige og engasjerte jurister med interesse for finansmarkedsrett. Nyutdannede oppfordres til å søke.   Juridisk seksjon for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring har ansvar for strukturspørsmål og regelverk knyttet til verdipapirmarkedene, verdipapirfond, finansiell rapportering, eiendomsmegling og hvitvasking. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder infrastrukturinstitusjonene for verdipapirmarkedet (regulerte markeder, verdipapirregistre mv), verdipapirforetak, forvaltere for verdipapirfond, revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som hører inn under seksjonens ansvarsområde, for eksempel EØS-arbeid. Seksjonen arbeider videre med styringsspørsmål og juridiske spørsmål som gjelder Finanstilsynet og finanstilsynsloven.   Juridisk seksjon for bank og forsikring har ansvaret for strukturspørsmål og regelverket for finansforetakene i Norge. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, e-pengeforetak og betalingsforetak og forsikringsformidlingsforetak. Seksjonen har ansvaret for regulering av betalingssystemer. Regelverket for de private tjenestepensjonsordningene hører også inn under seksjonens ansvarsområde. Seksjonen deltar i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål, for eksempel EØS-arbeid og handelspolitiske problemstillinger. Seksjonen arbeider med styringsspørsmål og juridiske spørsmål som gjelder Norges Bank og sentralbankloven. Utdanning: Stillingen krever master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen med gode resultater. Egenskaper: Det stilles krav om god skriftlig fremstillingsevne og gode analytiske evner. Stillingen krever en selvstendig og målrettet arbeidsform. Evne til raskt å sette seg inn i nye og omfattende juridiske temaer vil bli vektlagt. Kjennskap til fagområdene vil bli vektlagt. For stilling som rådgiver og seniorrådgiver blir det stilt krav om god kjennskap til fagområdene og relevant praksis. Vi tilbyr: Samfunnsnyttige oppgaver i et juristmiljø Faglig utvikling Nærhet til politiske beslutninger Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø Fleksibel arbeidstid Betalt overtid Medlemskap i Statens Pensjonkasse
06.03.2019 Oslo

Internship

Internship

Internship

Studentengasjement for økonomer

Antall interns :
1 (3)

Rekrutteringskalender

  • FEB 20
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Seniorrådgiver

Adresse

Akersgt. 40, 0030 Oslo

Artikler fra Finansdepartementet