<  
>  

Finansdepartementet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. Departementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

 

En karriere i Finansdepartementet vil gi deg en unik mulighet til å jobbe med kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere som sammen er faglige rådgivere for den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken.

 

Dersom du har interesse for økonomisk politikk, juridiske problemstillinger og samfunnsdebatt, og lyst til å jobbe med faglige problemstillinger, er det få steder som har et bedre tilbud om dette enn Finansdepartementet.

 

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med god trivsel og ”kort vei” til politisk ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt arbeidsoppgaver der de må benytte sin kompetanse til å vurdere og analysere faglige problemstillinger.

 

Våre medarbeidere tilbys gode muligheter for utvikling gjennom blant annet videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer.

 

Staben har en gjennomsnittsalder på ca. 45 år og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere er ca. 50 prosent nyutdannede fra universitet og høyskoler.

 

Fakta om Finansdepartementet
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
201-500
Etablert år
1814
,,
Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt faglig tunge oppgaver
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Jobbmuligheter i Finansdepartementet
Jobbmuligheter i Finansdepartementet

Dersom du legger vekt på faglig interessante arbeidsoppgaver og har interesse for økonomisk politikk og samfunnsdebatt, er det få andre steder som kan tilby mer interessante arbeidsoppgaver for nyutdannede enn Finansdepartementet.

 

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med høy trivsel og ”kort vei” til den politiske ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt faglig tunge oppgaver.

 

Våre medarbeidere har gode muligheter for utvikling gjennom spennende arbeidsoppgaver, videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer. Staben er ung med en gjennomsnittsalder på ca. 40 år. Vi kan tilby dagsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver, inspirerende og dyktige kollegaer, fleksible arbeidstidsordninger, eget trimrom, kompetanseutvikling og muligheter for internasjonalt arbeid.

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Førstekonsulentstillinger er rekrutteringsstilling inn i Finansdepartementet for nyutdannede og kandidater med to til tre års erfaring.

 

Arbeidet skjer ved en blanding av tradisjonell saksbehandling, deltakelse i arbeidsgrupper, møter og prosjekter (interne eller med andre departementer). Arbeidsform varierer mellom avdelinger, seksjoner og arbeidsområder.

Internship

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Antall internships
2 (4)

Internship

Internship

Studentengasjement for økonomer

Antall internships
1 (3)

Bli kjent med Finansdepartementet

De ansatte
  • Jeg liker at arbeidsdagen er så variert og at man stadig får nye og spennende arbeidsoppgaver. Det beste med jobben er at man blir utfordret og får tidlig mye ansvar, og at det alltid er dyktige kollegaer man kan støtte seg på.
    Iver Økonom
  • «I Finansdepartementet er tempoet høyt, utfordringene spennende og påvirkningsmuligheten reell.»
    Liv Kristin økonom
  • «Dagene er ulike og arbeidsoppgavene varierer med sesong. På høsten er arbeidet i all hovedsak konsentrert rundt statsbudsjettet. Da er det korte frister og høyt press. På våren er det større rom for faglig fordypning..»
    Julie økonom
Ansattgoder
Bedriftsidrettslag
Fleksibel arbeidstid
Gode pensjonsordninger
Kantineordning
Hos oss får du
Interessante, utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
Nærhet til politisk ledelse og politiske beslutninger
Unik erfaring fra arbeid i et viktig departement
Muligheter for samarbeid i internasjonale fora
Muligheter for internasjonal erfaring
En god referanse for fremtidig karriere
Gode muligheter for kurs og etter-/videreutdanning
Bildegalleri

Kontaktperson

Seniorrådgiver
Jobbmuligheter (33)
logo
Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen
Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. Det er høy grad av samarbeid mellom seksjonene. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Seksjonene utarbeider blant annet regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, eiendomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonene deltar også i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som for eksempel EØS-arbeid. Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven. Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene og få arbeide med en eller flere saker innenfor seksjonens ansvarsområder, utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte. Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et godt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet. Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater. Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).
logo
Praktikantopphold i Skattelovavdelingen
Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte. Skattelovavdelingen er et av Norges fremste fagmiljøer for skatt og avgift. Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk i politiske beslutningsprosesser.   Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater. Kjennskap til skatte- og avgiftsrett er en fordel, men ikke et krav. Det ansettes to praktikanter hvert semester. Praktikantoppholdet varer i fire til seks uker, og avlønnes med om lag 30 000 kroner per måned (brutto).  
logo
Studentengasjement for økonomer
Dette er et studentengasjement som kan variere ved følgende avdelinger: vår Avdeling for formuesforvaltning, og/eller vår Økonomiavdeling, og/eller vår Skatteøkonomisk avdeling, og/eller vår Finansavdeling. Engasjementet er lønnet og med fire til seks ukers varighet, og gjennomføres januar/februar eller august. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å se på ulike økonomiske problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Kunnskap om porteføljeforvaltning, mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig. Vi ser etter deg som går på 3., 4. eller 5. studieår og har oppnådd meget gode eksamensresultater. Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Adresse

Akersgt. 40, 0030 Oslo

Artikler fra Finansdepartementet