Finansdepartementet

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)

Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. FIN er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

Antall ansatte: Ca. 300

 

Les mer om Finansdepartementet
,,
Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt faglig tunge oppgaver

Jobbmuligheter i Finansdepartementet

Dersom du legger vekt på faglig interessante arbeidsoppgaver og har interesse for økonomisk politikk og samfunnsdebatt, er det få andre steder som kan tilby mer interessante arbeidsoppgaver for nyutdannede enn Finansdepartementet (FIN).

FIN er en travel og spennende arbeidsplass med høy trivsel og ”kort vei” til den politiske ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt faglig tunge oppgaver.

Våre medarbeidere har gode muligheter for utvikling gjennom spennende arbeidsoppgaver, videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer. Staben er ung med en gjennomsnittsalder på ca. 40 år. Vi kan tilby dagsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver, inspirerende og dyktige kollegaer, fleksible arbeidstidsordninger, eget trimrom, kompetanseutvikling og muligheter for internasjonalt arbeid.

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Førstekonsulentstillinger er rekrutteringsstilling inn i Finansdepartementet for nyutdannede og kandidater med to til tre års erfaring.

Arbeidet skjer ved en blanding av tradisjonell saksbehandling, deltakelse i arbeidsgrupper, møter og prosjekter (interne eller med andre departementer). Arbeidsform varierer mellom avdelinger, seksjoner og arbeidsområder.

Les mer om jobbmuligheter i Finansdepartementet

Ledige stillinger hos Finansdepartementet

  • Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet har ansvar for departementets arbeid med saker som gjelder finansmarkedene og finansinstitusjonene. Finansmarkedsavdelingen skal medvirke til beslutninger som bidrar til at finansmarkedene og finansinstitusjoner virker på en effektiv måte, og i samsvar med overordnede politiske mål og prioriteringer.   Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker. Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Seksjonene utarbeider blant annet regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, eiendomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonene deltar også i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som for eksempel EØS-arbeid. Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av å utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte. Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et unikt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet. Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater.   Lønn i lønnstrinn 35 (brutto ca. kr 28 300 per måned). 
    01.05.2017 Oslo

Traineeprogram

Finansdepartementets traineeprogram

Antall traineer :
1 (2)

Internship

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Antall interns :
5 (flere)

Internship

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Antall interns :
5 (flere)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
  • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Videoer

Adresse

Akersgt. 40, 0030 Oslo

Artikler fra Finansdepartementet