Finansdepartementet

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. Departementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

 

En karriere i Finansdepartementet vil gi deg en unik mulighet til å jobbe med kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere som sammen er faglige rådgivere for den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken.

 

Dersom du har interesse for økonomisk politikk, juridiske problemstillinger og samfunnsdebatt, og lyst til å jobbe med faglige problemstillinger, er det få steder som har et bedre tilbud om dette enn Finansdepartementet.

 

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med god trivsel og ”kort vei” til politisk ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt arbeidsoppgaver der de må benytte sin kompetanse til å vurdere og analysere faglige problemstillinger.

 

Våre medarbeidere tilbys gode muligheter for utvikling gjennom blant annet videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer.

 

Staben har en gjennomsnittsalder på ca. 45 år og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere er ca. 50 prosent nyutdannede fra universitet og høyskoler.

 

Les mer
Fakta om Finansdepartementet
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
201-500
Etablert år
1814
Se alle fakta

Ledige stillinger hos Finansdepartementet

Vi søker etter økonomer til to ledige stillinger i Skatteøkonomisk avdeling. Den ene stillingen er et ettårig vikariat med mulighet for fast ansettelse som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver. Den andre stillingen er en fast stilling som fagsjef. Norge skal ha et godt skatte- og avgiftssystem som finansierer fellesskapet. Avdelingen er faglig sekretariat for finansministeren og den øvrige politiske ledelsen i departementet. Skatteøkonomisk avdeling har hovedansvaret for å: utarbeide forslag til de årlige skatte- og avgiftsopplegg, vurdere de samfunnsøkonomiske sidene ved skatte- og avgiftssystemet, som virkninger for husholdninger, bedrifter og offentlige budsjetter, analysere inntektsfordeling og samspillet mellom skatte- og trygdereglene, analysere virkemiddelbruken i klima- og miljøpolitikken og politikken for bærekraftig utvikling, samt forberede departementets deltakelse i det internasjonale klimaarbeidet, koordinere departementets arbeid med struktur- og næringsøkonomiske spørsmål, herunder petroleumsøkonomi.    Utdanning Det kreves økonomisk utdanning på mastergradsnivå eller høyere med meget gode resultater.Også studenter som er ferdige med utdanningen senest våren 2020 kan søke begynnerstillingen (førstekonsulent). Egenskaper og erfaring Solide kunnskaper i samfunnsøkonomi, herunder mikroøkonomisk teori og analyse Analytiske ferdigheter Interesse for samfunnsspørsmål Kunne argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig Høy arbeidskapasitet Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver er det nødvendig med relevant erfaring. Til stillingen som fagsjef kreves det god innsikt og bred erfaring fra arbeid med sentrale skatteøkonomiske problemstillinger. Vi tilbyr Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø Faglig utvikling Nærhet til politiske beslutninger Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø Betalt overtid   Lønn: Lønn kr 470 000 - kr 700 000 (pluss betalt overtid). For stillingen som fagsjef tilbys en lønn mellom kr 650 00 og kr 900 000 (pluss betalt overtid). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes Stillingens referansenummer: 18/19 Kontakt: Ekspedisjonssjef Nina Bjerkedal, telefon 22 24 45 52 eller avdelingsdirektør Ingrid Rasmussen, telefon 22 24 45 07
03.09.2019 Oslo
Økonomiavdelingen har ledige stillinger, både faste og vikariater. Stillingenes karakter vil bli avgjort i god tid før eventuelt tilbud om stilling vil bli gitt til aktuelle søkere. De som ansettes vil tilknyttes en av seksjonene i Økonomiavdelingen, avhengig av interesser, relevant erfaring og kompetanse. De som ansettes må ha sterke analytiske evner og gode kunnskaper om makroøkonomi. Både nyutdannede og søkere med arbeidserfaring oppfordres til å søke. I tillegg stiller vi krav om: Utdanning i økonomi med fordypning i samfunnsøkonomi på mastergradsnivå eller høyere God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Gode samarbeidsevner   Vi tilbyr: Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et stort fagmiljø Faglig utvikling Nærhet til politiske beslutninger Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø Betalt overtid Lønn: kr 470.000 – 700.000. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Stillingens referansenr.: 19/19. Kontakt: Internasjonal direktør Halvor Hvideberg (22 24 44 84/48 09 97 13) eller konstituert avdelingsdirektør Siri Holte Wingaard (22 24 43 96/97 05 53 73) for nærmere opplysninger.
10.09.2019 Oslo

Bli kjent med Finansdepartementet

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Internship

Internship

Internship

Studentengasjement for økonomer

Antall interns :
1 (3)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Seniorrådgiver

Adresse

Akersgt. 40, 0030 Oslo

Artikler fra Finansdepartementet