Finansdepartementet

(Statlig / Offentlig / Kommunal sektor)

Finansdepartementet har ansvar for områder i samfunnet som berører oss alle hver eneste dag; den økonomiske politikken, statsbudsjettet, skatter og avgifter. Departementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

 

En karriere i Finansdepartementet vil gi deg en unik mulighet til å jobbe med kunnskapsrike, engasjerte og dyktige medarbeidere som sammen er faglige rådgivere for den politiske ledelsen i utformingen av den økonomiske politikken.

 

Dersom du har interesse for økonomisk politikk, juridiske problemstillinger og samfunnsdebatt, og lyst til å jobbe med faglige problemstillinger, er det få steder som har et bedre tilbud om dette enn Finansdepartementet.

 

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med god trivsel og ”kort vei” til politisk ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt arbeidsoppgaver der de må benytte sin kompetanse til å vurdere og analysere faglige problemstillinger.

 

Våre medarbeidere tilbys gode muligheter for utvikling gjennom blant annet videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer.

 

Staben har en gjennomsnittsalder på ca. 45 år og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere er ca. 50 prosent nyutdannede fra universitet og høyskoler.

 

Les mer om Finansdepartementet
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
201-500
Se alle fakta

Bli kjent med Finansdepartementet

Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Finansdepartementet

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver/fagsjef Finansdepartementet har et fagmiljø innen sikkerhet og beredskap, og samarbeider nært med andre sentrale sikkerhetsinstanser. Oppgavene er varierte og strekker seg fra samordning av større departements- og sektorovergripende prosesser, til oppfølging av det daglige arbeidet med sikkerhet og beredskap. Som rådgiver/seniorrådgiver/fagsjef får du et bredt ansvar og gode utviklingsmuligheter. For å lykkes må du være initiativrik og læringsvillig, kunne samhandle godt og evne å jobbe strukturert og analytisk.   Sentrale arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene vil både variere over tid og kunne påvirkes av situasjoner som oppstår. Viktige oppgaver vil være: oppfølging av ny sikkerhetslov arbeid med beredskapsplanverk og rammeverk for øvelsesvirksomhet initiere og gjennomføre interne og nasjonale øvelser koordinere samarbeid med øvrige departement og DSS   Vi ser etter deg som har: relevant høyere utdannelse arbeidserfaring fra området sikkerhet og beredskap erfaring fra og/eller interesse for området informasjonssikkerhet/IKT-sikkerhet gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig prosjektledererfaring er en fordel   Sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG, for fagsjef gjelder STRENGT HEMMELIG, er en forutsetning.    Du kjennetegnes ved: analytisk og strukturert tilnærming pågangsmot tar initiativ og jobber selvstendig gode samarbeidsegenskaper læringsevne og læringsvilje   Vi tilbyr: en viktig rolle i Finansdepartementet gode utviklingsmuligheter innsikt og nettverk til sentrale instanser innen sikkerhetsområdet gode pensjons- og forsikringsordninger kurs/videreutdanning (bl.a. i regi av NSM og DSB)   Lønn: 550.000 – 850.000 (pluss betalt overtid). Registrer søknad og CV snarest og senest innen 12.12.2018 på www.experis.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.   Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes ved forespørsel.   Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.
Snarest Oslo
Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker. Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder. Søknader vurderes løpende. Søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. For vårsemesteret er søknadsfristen 1. november.
01.05.2019 Oslo

Internship

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. Det er høy grad av samarbeid mellom seksjonene. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Seksjonene utarbeider blant annet regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder bank, finansiering, forsikring, pensjon, betalingsformidling, børs og verdipapirhandel, eiendomsmegling, regnskap og revisjon. Seksjonene deltar også i internasjonalt samarbeid om finansmarkedsspørsmål som for eksempel EØS-arbeid. Seksjonene ivaretar videre Finansdepartementets ansvar som overordnet organ for Finanstilsynet og håndterer spørsmål om forholdet til Norges Bank etter sentralbankloven. Finansmarkedsavdelingen tilbyr lønnet praktikantopphold for jusstudenter med varighet fire til seks uker. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene og få arbeide med en eller flere saker innenfor seksjonens ansvarsområder, utrede ulike juridiske problemstillinger og forberede enkeltsaker. Det vil normalt også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte. Et praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen vil gi anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på finansmarkedsrett, og et godt innblikk i samspillet mellom jus, økonomi og politikk på finansmarkedsområdet. Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling, med gode eksamensresultater. Søknader vurderes løpende. Søknadsfrist for praktikantopphold vårsemesteret er 1. november, og søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. Lønn i lønnstrinn 35 (brutto ca. kr 28 300 per måned).
Antall interns
5 (flere)
Sted
Oslo

Internship

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter. Praktikanten får tildelt fadder og blir tilknyttet en av avdelingens fagseksjoner.   Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du få oppgaver innenfor flere av avdelingens ansvarsområder. Arbeidsoppgavene vil bestå i å utrede ulike juridiske problemstillinger. Det vil også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte. Aktuelle kandidater bør ha fullført 3. studieår/avdeling og ha gode eksamensresultater, men trenger ikke å ha spesiell kjennskap til skatte- og avgiftsrett. Et opphold hos oss vil gi innblikk i samspillet mellom jus og politikk på skatteområdet og innsikt i forholdet mellom Storting og regjering. Samtidig får du anledning til å arbeide i et av Norges fremste fagmiljøer på skatt og avgift.   Lønn i lønnstrinn 35 (kr. 347 700).  
Antall interns
5 (flere)
Sted
Oslo

Rekrutteringskalender

  • DES 12
    2018
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Akersgt. 40, 0030 Oslo

Artikler fra Finansdepartementet