Jeg er jurist med spesialisering i internasjonal rett fra Paris og en Master of Laws i internasjonal skatterett fra New York University. Min yrkesvei har endt opp i Finansdepartementet hele to ganger. Det sier jo også noe om Finansdepartementet som en attraktiv arbeidsplass.

 

Første gang søkte jeg meg til Skattelovavdelingen. Etter 14 år med praktisering av skatterett i det offentlige og det private, følte jeg for å utvide min faglige horisont. Da jeg var sist i departementet, hadde jeg lagt merke til en relativt ny avdeling som var relativt "stram i tøyet", hvor hovedparten hadde erfaring fra det private næringsliv og ofte småløp i gangene; nemlig Avdeling for formuesforvalting (AFF). Jeg var veldig nysgjerrig på denne lille avdelingen. Jeg hadde tidligere en del inn mot finans og kapitalforvaltning, blant annet i DNB, og ønsket å utdype kunnskapene mine ytterligere på dette området. Samtidig hadde jeg et sterkt ønske om å få være med å forvalte et av verdens desidert største fond.

 

Det jeg setter pris på i jobben min, er at hverdagen er relativt dynamisk. Det står aldri helt stille. Det kan være alt fra håndtering av saker som dukker opp i media, til spørsmål som kommer for eksempel via sivilsamfunnet, private og offentlige aktører, andre fond og ikke minst Stortinget, og som krever ganske umiddelbar oppmerksomhet. Samtidig jobber jeg mye med rammeverket for fondet, og her er det viktig å ha fokus på de lange linjer. Jeg arbeider mye med ansvarlig forvaltningsvirksomhet, herunder den etiske forvaltningen av fondet, og en stor del av utviklingen skjer her internasjonalt. Dette innebærer blant annet at mye av kommunikasjonen skjer på engelsk. Vi får også jevnlig besøk av delegasjoner fra fjern og nær som ønsker å lære mer om forvaltningen av fondet. Arbeidet innebærer også en del reisevirksomhet i forbindelse med deltakelse f.eks. i OECD eller på fagkonferanser. Dette er et fagfelt som er i rask utvikling, og hvor man sjelden kan sette to streker under svaret. Her kan man altså være med å påvirke, og det synes jeg er spennende.

 

Da jeg arbeidet i Skattelovavdelingen var vi hovedsaklig jurister, nå er jeg i mindretall blant økonomer, ingeniører - og til og med en fysiker. I AFF har jeg stor nytte av bakgrunnen min som jurist blant annet ved utforming og justering av rammeverket for forvaltningen av fondet, og f.eks. ved tolkningen av reguleringer og retningslinjer som har eller kan få betydning for fondet. Samtidig får jeg spille på og utvikle andre sider utover det rent juridiske, f.eks. er strategi, kommunikasjon og så klart forståelse av politikk/samfunn, økonomi, finans og kapitalforvaltning av sentral betydning.

 

Det er store muligheter for videreutvikling i Finansdepartementet. Selv leker jeg med tanken på etter hvert å bygge på med Autorisert Finansanalytikerstudium (AFA) fra Norges Handelshøyskole.