Med stor interesse for politikk og samfunnsspørsmål endte jeg opp med å studere statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Masteroppgaven min skulle vise seg å bli høyst relevant da det dukket opp en ledig stilling i Finansavdelingen. I grove trekk handlet oppgaven om hvordan en stadig større pengesekk (SPU) påvirker utformingen av norske statsbudsjetter. Dette får jeg nå gleden av å lære mer om i det daglige, siden Finansavdelingen koordinerer og utarbeider beslutningsmateriale til regjeringens budsjettkonferanser.

 

Budsjettarbeidet er konsentrert til enkelte perioder av året. Ved siden av dette vil en typisk arbeidshverdag bestå av å gi faglige råd til politisk ledelse i store og små saker. Det kan være dagsaktuelle spørsmål som skal opp til beslutning i regjeringskonferanse, eller strukturpolitiske forslag som fagdepartementene har utredet i lengre tid. Det er veldig spennende å arbeide så tett opp mot beslutningstakerne og med et bredt spekter av problemstillinger. Finansdepartementet har også et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø der man lærer mye.

 

Finansavdelingens oppgave er gjerne å synliggjøre konsekvensene av forslag og å tråkke på bremsen om nødvendig. Det er derfor viktig å kunne vurdere forslag fra fagdepartementene kritisk. Her har utdanningen min gitt bred innsikt i hvordan samfunnet er skrudd sammen, og god opplæring i hvordan man angriper en problemstilling på en analytisk og etterprøvbar måte.

 

Jeg tror at det for mange statsvitere i utgangspunktet kan være vanskelig å koble utdanningen til arbeidet i Finansdepartementet. Før man er ferdig uteksaminert fra Blindern er det derfor ikke dumt å tenke mer på hva man vil jobbe med og dermed hvilke emner man velger. For meg handlet det mye om internasjonal politikk på bachelor, og jeg studerte historie som støtteemne (i ettertid skulle jeg gjerne valgt litt samfunnsøkonomi). På master valgte jeg imidlertid bevisst faglige temaer som var mer relevante for jobb i statsforvaltningen.