I studietiden var jeg innom historie, utviklingsstudier og Latin-Amerika-studier. Alle disse pekte egentlig på økonomi som viktig for ethvert lands utvikling. Det ble derfor samfunnsøkonomi på meg. Etter noe samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen dro jeg til England og studerte til MSc Economics. Da jeg etter endt utdanning så en utlysning på en spennende jobb i Finansdepartementet, kastet jeg meg på. Dette måtte da være stedet hvor jeg kunne få brukt både samfunnsinteressen og økonomibakgrunnen min.

 

Vi jobber ofte med korte tidsfrister og med flere saker samtidig. Hverdagen er ofte uforutsigbar, og man må være forberedt på å sette seg inn i nye problemstillinger på kort tid. Det fordrer at man raskt kan sette seg inn i en sak og analysere dette ved bruk av samfunnsøkonomisk teori. Det er derfor viktig å være faglig dyktig samt å trives med en travel arbeidshverdag, slik jeg gjør. Vi jobber også med saker med lengre tidshorisont, som arbeidsgrupper tilknyttet ett eller flere departementer. Det kan gjelde reformer, stortingsmeldinger eller lignende. I tillegg til arbeidet med statsbudsjettet er det mange forslag og saker fra de andre departementene som kan endre utgiftene eller inntektene i statsbudsjettet eller på annen måte påvirke norsk økonomi. Vi vurderer disse forslagene og gir både skriftlige og muntlige faglige råd til finansministeren og de øvrige politikerne i departementet. Jeg liker spesielt anledningen til å jobbe med dagsaktuelle saker som er viktige på den politiske agendaen og i samfunnsdebatten, og å få bruke min fagbakgrunn til dette. Det er viktig at politikerne er best mulig informert når de skal fatte en beslutning i en sak. Det er ganske unikt å få sitte så tett på de politiske beslutningene som tas, og få lov til å påvirke disse.

 

Evnen til å uttrykke seg muntlig og skriftlig er viktig i jobben vår. Gode samarbeidsevner er også viktig, ettersom vi ofte jobber med saker på tvers av seksjoner og avdelinger og opp mot de andre departementene. Hvis du er interessert i å bruke en solid fagbakgrunn til å gi politikerne gode råd om en fornuftig innretting av politikk som påvirker samfunnet, synes jeg du skal søke på jobb hos oss!