Jeg begynte min yrkeskarriere som advokatfullmektig i et av de større advokatfirmaene i Oslo. Videre har jeg jobbet som skattejurist i Skattedirektoratet. Det er mange grunner til at jeg søkte meg til Finansdepartementet. Et sterkt fagmiljø, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, mulighet for å arbeide internasjonalt samt en unik anledning til å lære mer om og delta i politiske beslutningsprosesser er noen av hovedgrunnene.

 

Ingen arbeidsdager i departementet er like! I løpet av en arbeidsdag kan jeg jobbe med alt fra enkeltsaker til større lovsaker, men kan også bli satt til å forberede taler eller informasjon for den politiske ledelsen i departementet. Jeg liker at hverdagen min er variert og at jeg stadig får faglig utfordrende arbeidsoppgaver. I Finansdepartementet får man tidlig mye ansvar og anledning til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre dyktige kollegaer. Det gir grunnlag for en god faglig utvikling.

 

Som jurist i Finansdepartementet bruker jeg min faglige bakgrunn i det daglige arbeidet hele tiden. Anvendelse av den juridiske metode er nøkkelen til alt faglig arbeid jeg foretar meg, eksempelvis ved behandling av en klagesak eller ved utarbeidelse av nye lovforslag.

 

Jeg oppfordrer studenter til å arbeide hardt under studiet for å skaffe seg en solid faglig forståelse. Dersom anledningen byr seg, vil jeg videre oppfordre studenter til å ta valgfag i utlandet. Selv tok jeg valgfagene mine ved et universitet i Frankrike, noe som ga meg et unikt innblikk i fransk og europeisk lovgivning samtidig som jeg fikk anledning til å lære fransk. Dette har jeg hatt nytte av i mitt arbeid i departementet.

 

Åpner det seg en mulighet for en jobb i Finansdepartementet, anbefaler jeg på det sterkeste å gripe sjansen og søke!