Jeg er samfunnsøkonom og opptatt av samfunnsspørsmål. Jeg ønsket meg derfor en jobb i skjæringsfeltet mellom fag og politikk. Det tilbyr Finansdepartementet. I tillegg kommer muligheten til å jobbe med mange veldig dyktige mennesker.

 

Dagene er forskjellige. Noen dager må jeg på kort varsel gi en vurdering av saker i mediebildet eller på den politiske dagsordenen. Andre dager gir mer rom for analyse av økonomiske problemstillinger.

 

Jeg liker variasjonen, muligheten til å lære nye ting og å formidle. Det er et klart pluss at vi har en kultur der avstanden til vår politiske ledelse er liten. Den økonomiske politikken betyr mye for enkelt- mennesker, og for vår velferd og inntekt og våre muligheter som samfunn. Skal politikken bli god, må vi ha innsikt i hvordan økonomien virker. I Finansdepartementet får jeg brukt bredden i faget til å forstå helheten, og dybden til å analysere konkrete problemstillinger. Samtidig lærer jeg om de praktiske sidene ved utforming av den økonomiske politikken, som det ikke står noe om i lærebøkene. Rådene vi gir som embetsverk, må være faglig gode og relevante.

 

Hvis du ønsker en karriere i Finansdepartementet, bør du ha faglig innsikt, formidlingsevne og samfunns- engasjement. Vis det fram! Men du må også forstå rollen et embetsverk har som sekretariat for finansministeren. Forbered deg godt, og husk at vi verken er så skumle eller skråsikre som vi av og til kan gi inntrykk av.