Jeg er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Jeg fikk tips om en utlysning i Finansdepartementet av en venninne. Dette var høsten før jeg skulle levere masteroppgave til våren. Jeg hadde vært på noen jobbintervjuer den høsten og tenkte at jeg måtte sende inn en søknad til Finansdepartementet, da jobben hørtes veldig spennende ut.

 

Under studiet var Finansdepartementet en arbeidsplass jeg hadde lagt merke til på arbeidslivsdagene og andre arrangementer. Jeg hadde fått et lite inntrykk av hvilke arbeidsoppgaver man jobbet med som ansatt i departementet, men utover det var det litt uvisst for meg hva de ulike avdelingene i departementet holdt på med. Jeg syntes jobben virket attraktiv særlig fordi man får kombinere økonomi, politikk og viktige samfunnsspørsmål som berører mange.

 

Jeg kommer vanligvis på jobb rundt halv ni. Da sjekker jeg e-posten og ser om det har kommet inn noen nye arbeidsoppgaver. Jeg jobber i Seksjon for realøkonomi og pengepolitikk. Seksjonen følger blant annet med på korttidsstatistikk for Norge slik at vi holder oss oppdatert på den økonomiske situasjonen. Seksjonen har videre en viktig rolle i utformingen av nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett. Vår oppgave er å utarbeide anslag for flere makroøkonomiske størrelser, som prisvekst, konsum, oljepris og vekst i BNP. Derfor er det viktig å holde seg oppdatert på den økonomiske situasjonen både nasjonalt og internasjonalt. Ofte kommer det også bestillinger fra politisk ledelse, der vi må skrive et notat eller lage en presentasjon. Hver fredag skriver jeg konjunkturrapport om utviklingen i nasjonal og internasjonal økonomi og med en oppdatering av utviklingen i finansmarkedene. Mye av det som står i media om dette, er saker der jeg har vært innvolvert. Jeg jobber ganske mye for meg selv, men vi har ukentlige møter der vi oppdaterer hverandre på hva vi har jobbet med. 

Utenom de faglige arbeidsoppgavene skjer det også litt sosialt. Vi har blant annet en løpegruppe som løper sammen på Bislett stadion hver tirsdag. Dette er en oppkjøring til Holmenkollstafetten, der vi stilte med tre lag i år. I tillegg har vi en årlig hemsedalstur som gir god mulighet til å bli kjent med kollegaer fra andre avdelinger.

 

Jeg bruker mye av samfunnsøkonomien jeg lærte på studiet, og særlig fagene innen makroøkonomi. Det er viktig å kunne se de store sammenhengene. Jeg tror jeg bruker mer av teoriene og modellene vi lærte på studiet enn hva jeg er bevisst på. Mange av resonnementene vi bruker i det daglige arbeidet og ikke minst i budsjettarbeidet, bygger på samfunnsøkonomiske teorier. Jeg vil derfor si at jeg bruker mye av det jeg lærte på studiet, i mitt daglige arbeid.

LES OGSÅ: Selger - yrket på to minutter - hva gjør en selger?

 

Mitt tips er at du burde skaffe deg kunnskap om departementet gjennom arrangementer som arbeidslivsdagen på Universitetet i Oslo. Dette kan gi en et godt inntrykk av Finansdepartementet som arbeidsplass. Så er det viktig å skrive en god søknad der man presenterer seg selv og sine faglige styrker og interesser.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger