<  
>  

Lærling ved Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset er en lærebedrift for flere yrkesfag. Vi har læreplasser i et spennende og lærerikt fagmiljø for både helsefagarbeidere og ambulansearbeidere.

Stillingene lyses ut årlig.

Som lærling i Finnmarkssykehuset får du flere fagpersoner som følger deg opp, veileder, faglig leder og lærlingekoordinator som vil følge deg helt fra start og til du står med fagbrevet i hånden. Vi har stort fokus med å bidra i din faglige utvikling og verdiskapning. Du vil motta lønn i læretiden og ha samme rettigheter og plikter som øvrig ansatte.

Lærling i helsearbeiderfaget
Vi har lærlinger i helsefag ved Hammerfest sykehus, Kirkenes sykehus og Klinikk Alta. 

Lærlingetiden varer i to år. I det første året følger du veileder og veileders turnus, mens 2.året vil du etter hvert gå mer selvstendig i avdelingen og går inn i avdelingens bemanningsplan. Veileder vil gjennom hele lærlingetiden være tilgjengelig for oppfølgning og veiledning. 

Det settes av tid i turnus slik at du kan jobbe med kompetansemål i kompetansemodulen og ulike mappeoppgaver for å forberede deg til fagprøven. Det vil også legges til rette slik at du kan hospitere med andre avdelinger eller ute i kommunen, ut ifra hvilke ønsker du har. 

Finnmarkssykehuset utdanner gode helsefagarbeidere!

Lærling i ambulansefaget
Vi har ambulanselærlinger ved alle ambulansestasjonene. Du må i tillegg til de generelle kravene gjennom en fysisk test på skolen før du kan få lærlingeplass. 

Lærlingetiden varer i to år. Første året jobber du bare dagtid. Veilederen din jobber turnus, men alle på ambulansestasjonen tar del i opplæringen. 

Det skal gjennom hele læretiden jobbes med kompetansemålene i læreplanen, i tillegg er det mange obligatorisk kurs du må gjennomføre for å jobbe i ambulansetjenesten. Du vil være med ambulansen som 3.mann på bilen. Andre året som lærling går du inn som 2. mann på bilen og du skal nå være klar for å ta større ansvar når bilen er ute på oppdrag.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Finnmarkssykehuset HF
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Finnmarkssykehuset HF
F
Utdanningsstillinger for sykepleiere
Finnmarkssykehuset har utdanningsstillinger for sykepleiere som ønsker seg videreutdanning innen anestesi, intensiv, barn, kreft, operasjon og jordmor.  Du får 80% lønn som sykepleier etter tariff under studiet og du er sikret samme rettigheter som en ordinær arbeidstaker under utdanningen. I tilegg til lønn kan du få en dekning av dokumenterte merkostnader. Du inngår en utdanningsavtale med Finnmarkssykehuset og bindingstiden etter endt studie er 2,5 år i 100% stilling.  Antall utdanningsstillinger innenfor de ulike studieretningene avgjøres ut fra Finnmarkssykehuset aktuelle behov. Du må opplyse i søknadsprosessen hvilket område du har søkt videreutdanning innen.  Kvalifikasjonskrav:  • Autorisasjon som sykepleier  • Minst to års relevant yrkespraksis etter fullført grunnutdanning (ett år for jordmor)  • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, det er også ønskelig med kjennskap til samisk språk og kultur. Vi tilbyr:  • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning  • Du får en rekke økonomiske fordeler slik som nedskriving av studielån, lavere skatt og billigere strøm Søkere på utdanningsstilling er selv ansvarlig for å søke studieplass og utdanningsstilling tilbys med forbehold om bekreftet studieplass.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Finnmarkssykehuset HF