<  
>  

Praksisplass for skuleelevar

Fjord1 tek imot skuleelevar - ta kontakt med oss i dag!

Fjord1 tek årleg imot praksiselevar frå ungdomsskulen og vidaregåande skule/TIP/VG2 Maritim linje.

Ta kontakt med bemanningskoordinator Sigrunn Hellebust per epost: sigrunn.hellebust@fjord1.no

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med internships
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Fjord1
logo
Skipsførar hurtigbåt Bergen
Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Frå januar 2025 skal Fjord1 drifte bybåtrutene mellom Knarvik- Frekhaug- Strandkaien og Kleppestø - Strandkaien. Vi skal setje i drift neste generasjon hurtigbåtar med nullutsleppsteknologi. Vi treng ein dyktig skipsførar med oss på laget som kan bidra både administrativt og praktisk i oppstartsfasen, og som ynskjer å inngå i bemanninga på hutigbåtane frå 2025. I stillinga vil du gjennom 2024 ha opplagsansvar for to hurtigbåtar. Første halvdel av 2024 må ein i tillegg rekne med å tenestegjere på ferjer i Hordaland, før ein mot siste del av 2024 vil vere involvert i levering, testing og klargjering av hurtigbåtar før dei startar i rutedrift i januar 2025.Har du lyst å vere med på dette spennande arbeidet? Då håpar vi at du sender oss ein søknad!ArbeidsoppgåverSikkerheitsstyringEnergileiingAnsvarleg for teknisk og operativ sikkerheitAnsvarleg for personleg tryggleikAnsvarleg for miljømessig tryggleikSkipsførar er leiar om bordAndre oppgåver i høve til stillingsinstruksKvalifikasjonarMinimum D3 sertifikatROC/GMDSS-sertifikatSikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskriftaKvalifikasjonsbevis for navigatør på hurtiggåande fartøyHurtigbåt assesor er ønskjeleg, men ikkje eit kravKrise-og passasjerhandteringGyldig helseattestPersonlege eigenskaparForståing og vilje til å gjennomføre bedrifta sine prioriteringar for å nå ønska målsettingarGode leiareigenskaper og evne til å arbeide tett med andre mennesker over tidGodt humørGode kommunikasjonsevneFleksibelSystematisk Vi tilbyrLønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Norsk SjøoffisersforbundDyktige kollegaer og godt arbeidsmiljøGode velferdsordningarSkiftordningKontaktinformasjonKim André Arnesen, Operativ leiar, +47 95798552ArbeidsstadThormøhlens Gate 49a 5006 BergenNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar: Fjord1 AS Referansenr.: 4732620368 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 03.12.2023+47 95798552
Frist 03.12.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Fjord1
logo
Trainee i Fjord1
Fjord1 har over mange år vore ein aktiv deltakar i traineeprogrammet til Framtidsfylket – Karriere i Vestland. I 2021 tok selskapet inn to traineear innan fagfelta rekneskap og løn. Ordninga er ein del av selskapet sin langsiktige rekrutteringsstrategi, og nokre av selskapet sine nøkkelressursar starta si karriere i Fjord1 via traineeprogrammet.     Fjord1 har eit godt samarbeid med ulike maritime fagskular og vidaregåande skular med maritime linjer og har god erfaring med å ta imot skuleelevar til utplassering på fartøya.    Du som søker stilling som trainee:• har utdanning på bachelor- eller masternivå• har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar• beherskar norsk som arbeidsspråk• har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år som vil krevje mykje av deg Framtidsfylket tilbyr deg:• ein spennande jobb med eit nettverk av kompetansebedrifter• fagleg og personleg utvikling• innsyn i eit mangfoldig næringsliv som få kjenner til• fire traineesamlingar og ein utanlandstur NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket!
logo
Lærling og kadett i Fjord1
Selskapet har til kvar tid ei rekkje opplæringsstillingar innanfor matros- og motormannfaget. I første halvår 2022 var det 88 lærlingar og 18 kadettar. I andre halvår 2022 hadde selskapet 100 lærlingar og 12 kadettar. Lærlingane og kadettane er viktige for selskapet, og Fjord1 skal vere ein god plass for opplæring i det maritime yrket. Fjord1 har dei siste åra også hatt lærling i administrasjonen. Lærlingar og kadettar får læretid på gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar i Fjord1. Selskapet legg til rette for dei, og ser på dei som ein nyttig ressurs i det daglege arbeidet. Ein er oppteken av å tilsette dei flinkaste medarbeidarane og gje dei den beste kompetansen. Fjord1 gir lærlingane og kadettane ei variert læretid der dei får testa seg sjølv og kunnskapen på ulike typar fartøy, nybygg og i administrasjonen. Selskapet har eit godt samarbeid med opplæringskontora i Haugesund og Ålesund.  Årleg arrangerer selskapet samlingar for alle 1.årslærlingane. Fjord1 ønskjer å involvere og inkludere lærlingane, og gje dei ein unik sjans til å bli godt kjent med selskapet. Ein har tru på at desse samlingane gir positive ringverknadar, både den enkelte lærling sin arbeidskvardag, og for Fjord1. Kadett er det siste steget i den maritime utdanninga før ein søker om sertifikat og vert offiser på bru eller i maskin. I Fjord1 har vi kvalifiserte opplæringsansvarlege som sørger for ei grundig opplæring etter gjeldande krav.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Fjord1

Fjord1 AS er det største ferjeselskapet i Noreg, med oppdrag i frå Rogaland i sør til Finnmark i nord.