<  
>  

Lærling i Fjord1 - Eit val for framtida

I Fjord1 kan du få læretid på gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar.
Stillingstype
Antall lærlinger
10 (varierer)
Utdanningsnivå
Yrkesskole / videregående skole
Om lærlingordningen

I Fjord1 kan du få læretid på gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar.

I Fjord1 legg vi forholda til rette for deg som ønskjer å være lærling hos oss. Med meir enn 1000 tilsette på sjø og land er Fjord1 det største ferjeselskapet i Norge. Vi er verdsleiande på å bruke miljøvenlege løysingar i ferjetransport, og vi er opptekne av å tilsetje dei flinkaste folka og gje dei den beste kompetansen.

For deg som ønskjer å lære eit fag frå botn av, som er nysgjerrig og har gode haldningar, kan vi tilby lærlingplassar i motormannsfaget og i matrosfaget.

Opplæring på fleire typar farty

I Fjord1 kan vi gje deg ei variert læretid der du får testa deg sjølv og kunnskapen din på ulike typar farty. Vi har både gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar i flåten vår. Byggjer vi nye båtar, er det naturleg for oss å gje deg innblikk også i det arbeidet.

Vil du bli lærling hos oss? Følgjer du desse lenkjene, finn du meir informasjon om korleis du skal gå fram:

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med HR-rådgjevar Frode Kjelkenes på 971 43 671 eller frode.kjelkenes@fjord1.no

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Fjord1
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktpersoner
Rekrutteringsrådgjevar
Les mer om muligheter hos Fjord1
logo
Trainee i Fjord1
Vil du bli med på laget til Noregs største ferjeselskap? Fjord1 tek del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram, som har søknadsfrist i mars kvart år. Ønska kvalifikasjonar Økonomisk utdanning på bachelor eller masternivå. Interesse for områd administrasjon, rådgjeving, økonomistyring, finans, verksemdstyring, anbods- og kontraktsoppfølging og analysearbeid. Fagleg og sosial styrke Personlege eigenskapar Motivert, engasjert og utadvent Strukturert og organisert Har sterke analytiske eigenskapar Gode samarbeidsevner Som trainee i Fjord1 og Framtidsfylket kan vi tilby følgjande ein unik start på karrieren nettverk med andre traineear fagleg og personleg utvikling ein mentor som følgjer deg opp  og eit unikt innsyn i eit mangfaldig næringsliv Generelle krav til Framtidsfylket Trainee utdanning på bachelor eller masternivå maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studier Du har vilje og pågangsmot til å ta fatt på et unik år Fjord1 tilbyr Hospitering i selskapet Stort fagmiljø Gode karrieremoglegheiter God fagleg og personleg utvikling Eit levende og sosialt arbeidsmiljø Konkurransedyktig lønn Arbeidsstad: Florø Andre opplysningar Lønn etter avtale   Les meir på www.framtidsfylket.no 
Om Fjord1

Fjord1 AS er det største ferjeselskapet i Noreg, med oppdrag i frå Rogaland i sør til Finnmark i nord.