<  
>  

Trainee i Fjord1

Fjord1 har trainee kvart år.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Stillingstype
Antall traineer
1
Sted
Utdanningsnivå
Annet
Bachelorgrad eller tilsvarende
Erfaringsnivå
1+ - 5 år arbeidserfaring
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om traineprogrammet

Fjord1 har over mange år vore ein aktiv deltakar i traineeprogrammet til Framtidsfylket – Karriere i Vestland. I 2021 tok selskapet inn to traineear innan fagfelta rekneskap og løn. Ordninga er ein del av selskapet sin langsiktige rekrutteringsstrategi, og nokre av selskapet sine nøkkelressursar starta si karriere i Fjord1 via traineeprogrammet.    

Fjord1 har eit godt samarbeid med ulike maritime fagskular og vidaregåande skular med maritime linjer og har god erfaring med å ta imot skuleelevar til utplassering på fartøya.   

Du som søker stilling som trainee:
• har utdanning på bachelor- eller masternivå
• har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar
• beherskar norsk som arbeidsspråk
• har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år som vil krevje mykje av deg

Framtidsfylket tilbyr deg:
• ein spennande jobb med eit nettverk av kompetansebedrifter
• fagleg og personleg utvikling
• innsyn i eit mangfoldig næringsliv som få kjenner til
• fire traineesamlingar og ein utanlandstur

NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket!

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med traineeprogram
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Fjord1
logo
Maskinsjef i sambandet Jondal-Tørvikbygd, p.t. MF Samlafjord
Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Jondal-Tørvikbygd, på vår flotte nye el-ferje MF Samlafjord.Skiftordning: Døgnskift (24 timer om bord - 24 timer i land) i 2 veker på og 2 veker av. Det er ein fordel å bu lokalt, men vi har hybel tilgjengeleg om det er behov for det. Ein flott jobb å kombinere med familieliv og fritid!Vi vurderar søknadane fortløpande.ArbeidsoppgåverTeknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine kravVedlikehalde maskineri/komponentar ihht. AMOS vedlikehaldssystemSkal saman med skipsførar bidra til at tryggleikstyringssystemet vert fulgt og at det er samsvar med ISM kodenSørge for opplæring av personell under si leiingOppgåver knytt til alarminstruksOppdatere og ajourhalde jobbeskrivelsar i vedlikehaldssystemte og reservedelsoversiktArkivering og vedlikehald av fartøyet sine tegningar og tekniske manualarHalde dagleg oversikt over behaldning og forbruk av brennolje, smøreolje og ferskvatnFøre maskindagbok/kladd og oljedagbok i samsvar med interne og eksterne kravBudsjettering/oppfølging og bestilling av reservedeler og utstyr innanfor sitt ansvarsområdeSørge for at stoffkartoteket er tilgjengeleg og oppdatertSørge for reinhald og brannførebygging innanfor sitt ansvarsområdeKvalifikasjonarM3-sertifikatSikkerhetskurs i høve kvalifikasjonsforskriften  Krise- og passasjerhåndteringGyldig helseerklæring  Personlege eigenskaparEvne til å arbeide tett med andre mennesker over tid Godt humør God kommunikasjonsevne FleksibelServiceinnstiltVi tilbyrLønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Norsk MaskinistforbundGode kollegaer og godt arbeidsmiljøGode velferdsordningar Skiftordning: Døgnskift (24 timer om bord - 24 timer i land) i 2 veker på og 2 veker av.KontaktinformasjonSilje Terese Hjønnevåg Hole, Bemanningskoordinator, 91311704ArbeidsstadKvalvågnesvegen 681 5956 JondalNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar: Fjord1 AS Referansenr.: 4714449410 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 13.10.202391311704
Frist 13.10.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Fjord1
logo
Lærling og kadett i Fjord1
Selskapet har til kvar tid ei rekkje opplæringsstillingar innanfor matros- og motormannfaget. I første halvår 2022 var det 88 lærlingar og 18 kadettar. I andre halvår 2022 hadde selskapet 100 lærlingar og 12 kadettar. Lærlingane og kadettane er viktige for selskapet, og Fjord1 skal vere ein god plass for opplæring i det maritime yrket. Fjord1 har dei siste åra også hatt lærling i administrasjonen. Lærlingar og kadettar får læretid på gassferjer, konvensjonelle ferjer og passasjerbåtar i Fjord1. Selskapet legg til rette for dei, og ser på dei som ein nyttig ressurs i det daglege arbeidet. Ein er oppteken av å tilsette dei flinkaste medarbeidarane og gje dei den beste kompetansen. Fjord1 gir lærlingane og kadettane ei variert læretid der dei får testa seg sjølv og kunnskapen på ulike typar fartøy, nybygg og i administrasjonen. Selskapet har eit godt samarbeid med opplæringskontora i Haugesund og Ålesund.  Årleg arrangerer selskapet samlingar for alle 1.årslærlingane. Fjord1 ønskjer å involvere og inkludere lærlingane, og gje dei ein unik sjans til å bli godt kjent med selskapet. Ein har tru på at desse samlingane gir positive ringverknadar, både den enkelte lærling sin arbeidskvardag, og for Fjord1. Kadett er det siste steget i den maritime utdanninga før ein søker om sertifikat og vert offiser på bru eller i maskin. I Fjord1 har vi kvalifiserte opplæringsansvarlege som sørger for ei grundig opplæring etter gjeldande krav.
logo
Praksisplass for skuleelevar
Fjord1 tek imot skuleelevar - ta kontakt med oss i dag! Fjord1 tek årleg imot praksiselevar frå ungdomsskulen og vidaregåande skule/TIP/VG2 Maritim linje. Ta kontakt med bemanningskoordinator Sigrunn Hellebust per epost: sigrunn.hellebust@fjord1.no
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Fjord1

Fjord1 AS er det største ferjeselskapet i Noreg, med oppdrag i frå Rogaland i sør til Finnmark i nord.