<  
>  

Trainee i Fjord1

Fjord1 har trainee kvart år.
Stillingstype
Antall traineer
1
Sted
Utdanningsnivå
Annet
Bachelorgrad eller tilsvarende
Erfaringsnivå
1+ - 5 år arbeidserfaring
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om traineprogrammet

Fjord1 har over mange år vore ein aktiv deltakar i traineeprogrammet til Framtidsfylket – Karriere i Vestland. I 2021 tok selskapet inn to traineear innan fagfelta rekneskap og løn. Ordninga er ein del av selskapet sin langsiktige rekrutteringsstrategi, og nokre av selskapet sine nøkkelressursar starta si karriere i Fjord1 via traineeprogrammet.    

Fjord1 har eit godt samarbeid med ulike maritime fagskular og vidaregåande skular med maritime linjer og har god erfaring med å ta imot skuleelevar til utplassering på fartøya.   

Du som søker stilling som trainee:
• har utdanning på bachelor- eller masternivå
• har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar
• beherskar norsk som arbeidsspråk
• har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år som vil krevje mykje av deg

Framtidsfylket tilbyr deg:
• ein spennande jobb med eit nettverk av kompetansebedrifter
• fagleg og personleg utvikling
• innsyn i eit mangfoldig næringsliv som få kjenner til
• fire traineesamlingar og ein utanlandstur

NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket!

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Flere arbeidsgivere med traineeprogram
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Fjord1
logo
Maskinsjef i sambandet Sølsnes-Åfarnes, f.t. MF Eresfjord
Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionér innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden! No har vi ledig stilling som maskinsjef i B-ruta i sambandet Sølsnes-Åfarnes, f.t. trafikkert av vår flotte el-ferje MF Eresfjord.Skiftordning: 2 veker på og 2 veker av. Kun dagvakter. Mogleg å bu om bord. Ein flott jobb å kombinere med familieliv og fritid!ArbeidsoppgåverTeknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med klasse/styresmaktene sine kravVedlikehalde maskineri/komponentar ihht. AMOS vedlikehaldssystemSkal saman med skipsførar bidra til at trggleikstyringssystemet vert fulgt og at det er samsvar med ISM kodenSørge for opplæring av personell under si leiingOppgåver knytt til alarminstruksOppdatere og ajourhalde jobbeskrivelsar i vedlikehaldssystemet og reservedelsoversiktArkivering og vedlikehald av fartøyet sine tegningar og tekniske manualarHalde dagleg oversikt over behaldning og forbruk av brennolje, smøreolje og ferskvatnFøre maskindagbok/kladd og oljedagbok i samsvar med interne og eksterne kravBudsjettering/oppfølging og bestilling av reservedeler og utstyr innanfor sitt ansvarsområdeSørge for at stoffkartoteket er tilgjengeleg og oppdatertSørge for reinhald og brannførebygging innanfor sitt ansvarsområdeKvalifikasjonarM3-sertifikatSikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskriftaKrise- og passasjerhandteringFSE e-læringGyldig helseerklæringPersonlege eigenskaparEvne til å arbeide tett med andre mennesker over tid Godt humørGode kommunikasjonsevnerServiceinnstiltFleksibelVi tilbyrLønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Det Norske MaskinistforbundGode kollegaer og godt arbeidsmiljø. Gode velferdsordningar Skiftordning: 2 veker på og 2 veker avKontaktinformasjonGrete Ryland Grotle, Bemanningskoordinator, +47 90118425ArbeidsstadRiksveg 646456 SkålaNøkkelinformasjon:Arbeidsgivar: Fjord1 ASStillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 25.07.2024+47 90118425
25.07.2024 Molde
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Rekrutteringsrådgjevar
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Fjord1

Fjord1 AS er det største ferjeselskapet i Noreg, med oppdrag i frå Rogaland i sør til Finnmark i nord.