<  
>  

Jobbmuligheter som Forsker innen samfunnsfag

Forskningsrådet
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter som Forsker innen samfunnsfag
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Forsker innen samfunnsfag. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Forskningsrådet.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Utforsk flere arbeidsgivere
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - Forsker innen samfunnsfag
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Forskningsrådet
F
Jurist i Forskningsrådet
Vårt juridiske team har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling for virksomhetsstyring.I Forskningsrådet har du mulighet til å bidra innen et unikt samfunnsoppdrag. De juridiske problemstillingene knyttet til Forskningsrådets virksomhet er mange med hovedvekt på forvaltningsrett, tilskuddsforvaltning, offentlighet, statsstøtte, personvern og kontraktsrett. Hos oss vil du kunne jobbe selvstendig og ha en variert arbeidshverdag. Du vil jobbe tett med medarbeidere og ledere og finne rikelig med utviklingsmuligheter.Hva blir hovedarbeidsoppgavene dine?Bidra med juridisk veiledning i forvaltningen av tilskuddsordninger og anvendelsen av regelverket som regulerer tildeling, kunngjøring og oppfølging av prosjekter som mottar offentlige forskningsmidler. Dette innebærer kompetanse innenfor forvaltningsrett gjennom utredninger og løpende rådgivning i enkeltsaker, vurdering av habilitet, håndtering av spørsmål knyttet til offentlighet, og klagebehandling. Kjennskap til Statens økonomireglement er også en fordel.Bidra med internopplæring innenfor det juridiske området, utarbeidelse og oppdatering av interne rutiner, maler og retningslinjer. Stillingen innebærer også aktiv deltagelse i øvrig utviklingsarbeid i organisasjonen.Det kan også oppstå behov for juridisk bistand innenfor andre rettsområder som er relevante for vår virksomhet. Det vil være en fordel dersom søkeren viser interesse for slike områder, som for eksempel personvern, statsstøtte, kontraktsrett og offentlige anskaffelser.Hvem ser vi etter?Du er tydelig og trygg i rollen din som jurist. I tillegg har du følgende kompetanse:master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamengode faglige kvalifikasjoner og et godt juridisk skjønnnoen års erfaring med juridisk rådgivning særlig innen forvaltningsrettgode samarbeidsevner samtidig som du har evne til å jobbe selvstendiggod arbeidskapasitetgod formulerings- og formidlingsevne muntlig og skriftlig, på norsk og engelskpersonlig egnethet vil bli tillagt vektHva tilbyr vi deg?god pensjonsordning og mulighet for å søke om gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse  gode forsikringsordninger  lønn etter avtale som rådgiver/ seniorrådgiverfleksitidsordning hybrid arbeidshverdag med mulighet for å jobbe hjemmefra sosiale tilbud som idrettslag, kunstforening og bedriftshytteVi håper du har lyst til å bli vår nye kollega! Takhøyden er stor hos oss. Vi er opptatt av å ha en åpen dialog, dele kunnskap med hverandre og å spille hverandre gode. Her blir du en del av et hyggelig og inkluderende miljø, og vi ser virkelig fram til å få deg med på laget.Juridisk team består av fire jurister inkludert teamleder. Teamet er en del av Avdeling for virksomhetsstyring som er ansvarlig for avklaring av juridiske spørsmål og implementering av felles retningslinjer for forvaltningen av tilskuddsordninger.Vi ser inkludering og mangfold som en styrke Forskningsrådet er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn, alder, funksjonsevne og nasjonal og etnisk bakgrunn.Annen praktisk informasjon før du søker Hvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.Forskningsrådet er underlagt sikkerhetsloven og det kan derfor kreves sikkerhetsklarering av søkere.Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.Har du spørsmål om stillingene, kan du kontakte avdelingsdirektør Ørjan Munkvold på tlf.: 97196365 eller seniorrådgiver Marianne Randen tlf.: 99274606.Søknadsfrist07.12.2023 Epost: omu@forskningsradet.no+4797196365
Frist 07.12.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Forskningsrådet
Norges forskningsråd har ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget og fremme grunnleggende og brukerstyrt forskning, og innovasjon. Forskningsrådet skal identifisere behov for forskning og foreslå prioriteringer. Gjennom målrettede finansieringsordninger skal Rådet medvirke til å sette i verk nasjonale forskningspolitiske vedtak. Forskningsrådet skal også arbeide for å fremme internasjonalt forskningssamarbeid.