<  
>  

Jobbmuligheter som Forsker innen tekniske fag

Forskningsrådet
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter som Forsker innen tekniske fag
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Forsker innen tekniske fag. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Forskningsrådet.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - Forsker innen tekniske fag
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Forskningsrådet
F
Jurist i Forskningsrådet
Vårt juridiske team har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling for virksomhetsstyring.I Forskningsrådet har du mulighet til å bidra innen et unikt samfunnsoppdrag. De juridiske problemstillingene knyttet til Forskningsrådets virksomhet er mange med hovedvekt på forvaltningsrett, tilskuddsforvaltning, offentlighet, statsstøtte, personvern og kontraktsrett. Hos oss vil du kunne jobbe selvstendig og ha en variert arbeidshverdag. Du vil jobbe tett med medarbeidere og ledere og finne rikelig med utviklingsmuligheter.Hva blir hovedarbeidsoppgavene dine?Bidra med juridisk veiledning i forvaltningen av tilskuddsordninger og anvendelsen av regelverket som regulerer tildeling, kunngjøring og oppfølging av prosjekter som mottar offentlige forskningsmidler. Dette innebærer kompetanse innenfor forvaltningsrett gjennom utredninger og løpende rådgivning i enkeltsaker, vurdering av habilitet, håndtering av spørsmål knyttet til offentlighet, og klagebehandling. Kjennskap til Statens økonomireglement er også en fordel.Bidra med internopplæring innenfor det juridiske området, utarbeidelse og oppdatering av interne rutiner, maler og retningslinjer. Stillingen innebærer også aktiv deltagelse i øvrig utviklingsarbeid i organisasjonen.Det kan også oppstå behov for juridisk bistand innenfor andre rettsområder som er relevante for vår virksomhet. Det vil være en fordel dersom søkeren viser interesse for slike områder, som for eksempel personvern, statsstøtte, kontraktsrett og offentlige anskaffelser.Hvem ser vi etter?Du er tydelig og trygg i rollen din som jurist. I tillegg har du følgende kompetanse:master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamengode faglige kvalifikasjoner og et godt juridisk skjønnnoen års erfaring med juridisk rådgivning særlig innen forvaltningsrettgode samarbeidsevner samtidig som du har evne til å jobbe selvstendiggod arbeidskapasitetgod formulerings- og formidlingsevne muntlig og skriftlig, på norsk og engelskpersonlig egnethet vil bli tillagt vektHva tilbyr vi deg?god pensjonsordning og mulighet for å søke om gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse  gode forsikringsordninger  lønn etter avtale som rådgiver/ seniorrådgiverfleksitidsordning hybrid arbeidshverdag med mulighet for å jobbe hjemmefra sosiale tilbud som idrettslag, kunstforening og bedriftshytteVi håper du har lyst til å bli vår nye kollega! Takhøyden er stor hos oss. Vi er opptatt av å ha en åpen dialog, dele kunnskap med hverandre og å spille hverandre gode. Her blir du en del av et hyggelig og inkluderende miljø, og vi ser virkelig fram til å få deg med på laget.Juridisk team består av fire jurister inkludert teamleder. Teamet er en del av Avdeling for virksomhetsstyring som er ansvarlig for avklaring av juridiske spørsmål og implementering av felles retningslinjer for forvaltningen av tilskuddsordninger.Vi ser inkludering og mangfold som en styrke Forskningsrådet er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn, alder, funksjonsevne og nasjonal og etnisk bakgrunn.Annen praktisk informasjon før du søker Hvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.Forskningsrådet er underlagt sikkerhetsloven og det kan derfor kreves sikkerhetsklarering av søkere.Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.Har du spørsmål om stillingene, kan du kontakte avdelingsdirektør Ørjan Munkvold på tlf.: 97196365 eller seniorrådgiver Marianne Randen tlf.: 99274606.Søknadsfrist07.12.2023 Epost: omu@forskningsradet.no+4797196365
Frist 07.12.2023
Les mer
F
Vil du være med å utvikle og forvalte IT-sikkerheten i Forskningsrådet?
Vi søker en engasjert og kompetent seniorrådgiver/spesialrådgiver for å styrke Forskningsrådets arbeid innen informasjonssikkerhet. Forskningsrådet forvalter store menger informasjon på vegne av våre samarbeidspartnere og har derfor investert tungt for å styrke sikkerheten de siste årene. Som en del av dette arbeidet trenger vi nå en rådgiver til å følge opp systemene vi allerede har, samt være med på å forme veien videre.Hva blir hovedoppgavene dine?Være med på å ivareta, forbedre og videreutvikle informasjonssikkerheten internt i Forskningsrådet og på våre tjenester.Følge opp alarmer fra vår MSSP og våre sikkerhetsløsninger.Være med på å evaluere informasjonssikkerheten i anskaffelsen av nye produkter og tjenester.Bidra til å sikre virksomhetens og medarbeidernes bevissthet rundt trusselbildet i tråd med Forskningsrådets sikkerhetsstrategi, visjoner og målHvem ser vi etter?Du har erfaring med eller kompetanse på flere av følgende områder: Awareness arbeidBrannmur/nettverk sikkerhetSikkerhet i AzureEvaluering av sikkerhet i sky løsningerSplunkAzure SentinelMicrosoft Defender porteføljenAnalyse av eposterAnalyse av EDR alarmerAnalyse av IDS alarmerHolder deg faglig oppdatert.Har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig.Er faglig engasjert, løsningsorientert, fleksibel og proaktiv.Tilfredsstiller kravene til å kunne bli sikkerhetsklarert Hemmelig.Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.Vi vektlegger personlig egnethetHva tilbyr vi deg?en utfordrende og selvstendig stilling med gode muligheter for faglig utvikling et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling God pensjonsordning og mulighet for å søke om gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse Gode forsikringsordninger Lønn etter avtale som Rådgiver/SpesialrådgiverFleksitidsordningHybrid arbeidshverdag med mulighet for å jobbe hjemmefraSosiale tilbud som idrettslag, kunstforening og bedriftshytteVi håper du har lyst til å bli vår nye kollega!IT-avdelingen består av over 20 medarbeidere pluss innleide konsulenter med hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen har ansvaret for effektiv utvikling og drift av alle Forskningsrådets digitale systemer, herunder også nettverk, servere, pc-er og annet teknisk utstyr og programvare. IT-avdelingen betjener også en brukerstøtte.Vi ser inkludering og mangfold som en styrkeForskningsrådet er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.Annen praktisk informasjonHvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.Forskningsrådet er underlagt sikkerhetsloven. Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.Bli bedre kjent med oss på vår nettside www.forskningsradet.no Epost: thgro@forskningsradet.no
Frist 04.12.2023
Les mer
F
Er du en erfaren dataingeniør (data engineer) som jobber godt sammen med data scientister, statistikere og data-analytikere?
Vi søker en rådgiver/spesialrådgiver som vil jobbe på en moderne dataplattform. Forskningsrådet er i full gang med å fornye dataplattformen. Vi skal ta i bruk Snowflake sammen med dbt, Matillion og Azure-tjenester. Vi benytter også Azure Data Factory for noen tjenester. Forskningsrådet sitter på mange ulike datakilder som kan foredles til mer innsikt og bedre beslutninger. Her kommer kompetanse om hvordan en setter sammen, transformerer og kombinerer dataelementer til ny innsikt til nytte.Hva blir hovedoppgavene dine?Bidra til å modernisere, utvide, videreutvikle og forvalte Forskningsrådets nye dataplattformBidra til å en totalløsning som bruker/utnytter data fra eksisterende og nye datakilderUtvikle og vedlikeholde dataprodukter og datapipelinesForberede og tilrettelegge data for utvikling av analysemodeller Dataintegrasjoner og dataflytJobbe med ulike databrukere, -analytikere, datascientister og utviklere til å analysere og dokumentere dataløsningerHvem ser vi etter?Du har høyere utdannelse innen informasjonsteknologi, og relevant arbeidserfaring. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.Har minimum 3 års erfaring som dataingeniør/utvikler Har god kompetanse innen SQL og PythonHar god kompetanse innen datamodellering, Tilfredsstiller kravene til å kunne bli sikkerhetsklarert "Hemmelig" Har erfaring med datakvalitet og dataprofilering i løsninger og prosjekterHar erfaring med å bygge og administrere dataplattformer og andre skybaserte løsninger, helst på Microsoft Azure besitter god forståelse av teori og beste praksiser rundt dataplattformer, bestående av bla. datavarehus og datalakeHar erfaring innen data- og informasjonsarkitekturVi vektlegger personlig egnethetHva tilbyr vi deg?en utfordrende og selvstendig stilling med gode muligheter for faglig utvikling et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling God pensjonsordning og mulighet for å søke om gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse Gode forsikringsordninger Lønn etter avtale som Rådgiver/SpesialrådgiverFleksitidsordningHybrid arbeidshverdag med mulighet for å jobbe hjemmefraSosiale tilbud som idrettslag, kunstforening og bedriftshytteVi håper du har lyst til å bli vår nye kollega!IT-avdelingen består av over 20 medarbeidere pluss innleide konsulenter med hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen har ansvaret for effektiv utvikling og drift av alle Forskningsrådets digitale systemer, herunder også nettverk, servere, pc-er og annet teknisk utstyr og programvare. IT-avdelingen betjener også en brukerstøtte.Vi ser inkludering og mangfold som en styrkeForskningsrådet er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.Annen praktisk informasjonHvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.Forskningsrådet er underlagt sikkerhetsloven.Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.Bli bedre kjent med oss på vår nettside www.forskningsradet.no Epost: bak@forskningsradet.no
Frist 04.12.2023
Les mer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Forskningsrådet
Norges forskningsråd har ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget og fremme grunnleggende og brukerstyrt forskning, og innovasjon. Forskningsrådet skal identifisere behov for forskning og foreslå prioriteringer. Gjennom målrettede finansieringsordninger skal Rådet medvirke til å sette i verk nasjonale forskningspolitiske vedtak. Forskningsrådet skal også arbeide for å fremme internasjonalt forskningssamarbeid.