<  
>  

Lærling i Forsvaret

Forsvaret trenger lærlinger til mange ulike fagfelt. Kanskje du er en av dem?
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om lærlingordningen

Forsvaret er landets største lærebedrift med rundt 30 lærefag. Som lærling hos oss får du en unik kombinasjon av teori og praksis. Vi har også læreplasser over hele landet, så mulighetene er mange.

Hos oss kombinerer du førstegangstjenesten med ett år av læretiden. På denne måten fullfører du to år læretid og ett år førstegangstjeneste på to år, og ikke tre.

Hva er kravene for å bli lærling i Forsvaret?
Du må ha bestått alle fag fra videregående utdanning og ha vurdering «god» i orden og oppførsel. Du må også innfri fysiske krav, helsekrav og vandelskrav (det betyr at du må kunne sikkerhetsklareres). Mye av dette avklares på sesjon, hvor du også skal gjennom et intervju med en sesjonsoffiser. For noen fag og tjenestetyper kan det være strengere krav og/eller tilleggskrav.

Hvordan er det å være lærling i Forsvaret?
Som militær lærling i Forsvaret gjennomfører du i førstegangstjeneste samtidig som du får opplæring i lærefaget ditt. Du går i uniform og deler rom med andre. Du har «grønn tjeneste» og vil periodevis være utendørs på øvelse. I løpet av læretiden modnes du og blir mer selvstendig. I tillegg til militær trening lærer du å mestre både sengstrekk, renhold, hygiene og orden. Du får også samarbeide med andre i team, tropp og lag. Du vil også lære å se egne og andres behov i en større sammenheng og bli en bedre lagspiller. I løpet av førstegangstjenesten og læretiden i Forsvaret er det mange som knytter vennskap som gjerne varer livet ut.

Hva kan Forsvaret tilby lærlinger som ikke det sivile kan?
Bare Forsvaret er Forsvaret, og vi er en annerledes lærebedrift. Oppgaver og oppdrag er annerledes, og kombinasjonen av det å lære et fag fra bunnen samtidig som du avtjener førstegangstjeneste, er unik. Ved å kombinere læretiden med førstegangstjeneste som militær lærling, vil du også kunne spare ett år i forhold til å først ta læretiden et annet sted, for så å gjennomføre førstegangstjeneste.

Hvilke fordeler har en militær lærling i Forsvaret?
Som militær lærling i Forsvaret kan du bo gratis, spise uten kostnad og reise med gunstige rabatter på offentlig kommunikasjon. Du får tilgang på Forsvarets svært gode velferdstilbud og kan få inntil 20 000 kroner i stipend til yrkesrettede kurs.

Hvilke muligheter har jeg for videre karriere i Forsvaret?
Etter bestått fagprøve og fullført læretid, kan du søke på ledige stillinger i Forsvaret som fagarbeider og spesialist. Det kan gi spennende jobb- og karrieremuligheter i hele landet, så vel som utenlands og på fartøy. Stadig flere av dem som gjennomfører læretiden sin i Forsvaret, får mulighet til fortsette hos oss. Hvor lett eller vanskelig det vil være å få et jobbtilbud, varierer med hvilken fagkompetanse du har og hvor fleksibel du er – for eksempel om du er villig til å flytte.

Etter endt læretid er det mulig å fortsette i Forsvaret som spesialist med fagbrev. 

De siste årene har stadig flere av lærlingene våre fortsatt å jobbe i Forsvaret etter at de er ferdige med læretiden.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Forsvaret
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Forsvaret
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Forsvaret
Verden forandrer seg raskt, og Forsvaret gjør det samme. Oppgaven er fremdeles å verne om mennesker og naturressurser, men i dag er vi i enda større grad en mangfoldig arbeidsplass med behov for kompetanse som etterspørres i samfunnet for øvrig.
 
 
​Det er i dag 5 ​000 sivile stillinger og 12 000 militære stillinger i Forsvaret, og resultater fra medarbeiderundersøkelser fremhever et særdeles godt arbeidsmiljø og kollegialt samhold. Livslang læring er sentralt, og det brukes store ressurser på etterutdanning og videreutvikling.

Som ansatt kan du trene to timer hver uke i arbeidstiden, få gratis juridisk og økonomisk rådgivning samt gode betingelser på innskudd, lån og forsikringer. Vi gir deg mulighet til å jobbe over hele Norge og i store deler av verden.