Det forteller Helén Isabel Ryeng, som er prosjektleder i Forsvarsbygg og har base på Bardufoss i Troms. Hun skynder seg å legge til at med det tidlige ansvaret også fulgte god støtte fra arbeidsgiveren.

– Jeg hadde en mentor den første tiden som jeg lærte mye av og som ga meg tryggheten jeg trengte for å føle meg komfortabel med ansvaret. Det er en betingelse for å kunne utvikle seg på en arbeidsplass, og noe det blir lagt vekt på i Forsvarsbygg.

Fra behov til ferdig bygg

Helén var ferdig utdannet byggingeniør fra Høgskolen i Bergen i 2006, med fordypning innen teknisk samfunnsplanlegging. Året etter begynte hun i Forsvarsbygg. Som prosjektleder har hun som hovedoppgave å planlegge og gjennomføre prosjekter med god kvalitet, til rett tid og innenfor gitte budsjettrammer. Hun har også ansvar for at Forsvarsbygg opptrer ryddig og profesjonelt som byggherre. En av tingene hun setter pris på er muligheten til å følge et prosjekt over hele dets levetid.

– I Forsvarsbygg får jeg være med i alle faser av en byggeprosess. Jeg får lede og delta i prosjekter fra det oppstår et behov og til nøkkelen overleveres til brukeren. Som prosjektleder er jeg også med og påvirker i alle disse fasene, samtidig som jeg arbeider tett sammen med andre involverte, blant andre arkitekter, rådgivende ingeniører, forvaltersiden i Forsvarsbygg og ikke minst Forsvaret som kunde. Det gir interessant innsikt i hele prosessen og forståelse for den sammenheng et bygg eller anlegg står i og den funksjon det skal fylle. Det er ikke alle arbeidsgivere som kan tilby den samme helheten og muligheten til påvirkning i min type jobb.


Variasjon

Forsvaret trenger bygg og anlegg for mange ulike formål, noe som betyr stor variasjon for Helén i type prosjekter hun er involvert i.

– For tiden planlegger og prosjekterer vi Forsvarets nye hovedbase for helikopeter, som skal ligge her på Bardufoss. Samtidig leder jeg et prosjekt i byggefase, der vi bygger befalsforlegninger for Forsvaret. Dermed blir jeg eksponert for mange typer faglige utfordringer og trenger ikke være redd for å kjede meg på grunn av ensformige oppgaver. Jeg tror uansett det er smart å bryne seg på mange ulike oppgaver tidlig i karrieren.


Godt lagt til rette for familieliv

Helén er nylig tilbake fra barselpermisjon, og forteller om gode muligheter for å kombinere jobb og familieliv.

LES OGSÅ: Første dag i ny jobb - Her er spørsmålene du bør stille

– I tillegg til rettighetene nedfelt i avtaler, har jeg fleksibel arbeidstid og gode muligheter til å benytte hjemmekontor. Jeg har en arbeidsgiver som er velvillig når det gjelder familiebehov. Da blir du også motivert til å yte godt på jobben.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger