Christiansen er sivilingeniør og har hovedansvar for teknisk bygningsvern i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Som ansatt i seksjon for kulturminner er han med på å sikre at bygg og anlegg på våre gamle festningsanlegg tas best mulig vare på. Kompetansen som er bygget opp etterspørres også av oppdragsgivere utenfor forsvarssektoren.

Christiansen forteller om en jobb som ikke likner på så mange andre innen bygningsfaget.

– Vi må sørge for at vedlikeholdet er på et høyt teknisk nivå ut fra moderne krav. Samtidig må alle utbedringer skje på bygningens premisser – premisser som ble lagt for mange hundre år siden. Det er både vi og Riksantikvaren opptatt av, og det krever vernebestemmelsene. Det betyr at blant annet at man må sette seg inn i gamle bygge- og håndverksteknikker som for det meste ikke er i bruk lenger, for eksempel kalkbehandling av murverk. Når det gjelder antikvarisk kompetanse knyttet til murverk, er vi det ledende miljøet i landet. Det har Riksantikvaren selv uttalt.

De lange linjer

Før han kom til Forsvarsbygg i 2007 jobbet Håvard Christiansen på liknende fagområder blant annet i Byggforsk og hos Riksantikvaren. Mens oppdragene der omfattet avgrensede deler av et prosjekt, får han nå muligheten til å følge dem over hele deres levetid.


– I 2007 var jeg med på en tilstandsanalyse av alle de 14 historiske festningsverkene vi har ansvaret for. Den avdekket at det ikke stod så bra til, og et omfattende prosjekt ble satt i verk for å gjennomføre til dels omfattende utbedringer. Dette arbeidet har jeg fått anledning til å følge hele veien til sluttføring, noe som kjennes svært tilfredsstillende. Det betyr også at jeg som rådgiver må jobbe tett sammen med andre deler av organisasjonen, både de som står for det utførende arbeidet og de som forvalter anleggene til daglig. Det gir en god følelse av helhet.

Et sted å utvikle seg

Håvard Christiansen forteller at han utvikler seg i jobben også på andre områder enn de rent bygningsfaglige.

LES OGSÅ: Jobbsøkerfeilene: Slik unngår du dem

– Jeg har benyttet meg av flere interne utdanningstilbud, blant annet opplæring i rådgiverrollen og kurs i prosjektledelse. I tillegg lærer jeg mye av å møte andre som jobber på dette fagfeltet i andre land. Seksjonen min i deltar i flere internasjonale fagfora, både i og utenfor Norden. Og så lærer jeg ikke minst av å arbeide sammen med andre i Forsvarsbygg, som er befolket av mange flinke og engasjerte folk på en rekke fagfelt. I det hele tatt: her er det stimulanser på alle kanter.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger