Slik begrunner han hvorfor han trives så godt i Forsvarsbygg. Han er ansatt i Advokatene i Forsvarsbygg, en enhet i forretningsområdet Forsvarsbygg futura. Der jobber han med generell juridisk rådgiving og yter i tillegg bistand knyttet til avtaler og konflikthåndtering innen kontraktsrett.

Enheten har 13 jurister, hvorav halvparten er advokater og halvparten advokatfullmektiger. Faglig er avdelingen delt i to mellom områdene fast eiendom og anskaffelser. Dette er begge store fagfelt innen jussen.

Sterkt faglig miljø

Falck-Pedersen fremhever det sterke faglige miljøet i enheten.

– Hvis man ønsker å utvikle seg innen fast eiendom, anskaffelser, entreprise og liknende juridiske områder, kan jeg absolutt anbefale Forsvarsbygg. Her vil du lære mye av erfarne kolleger, og få brynt deg på krevende oppdrag.

En annen ting han liker er at det er rom for å påvirke egne arbeidsoppgaver.

– De må selvsagt ligge innenfor rammene av Forsvarsbygg sine behov, men denne virksomheten spenner over mange fagfelt, og det betyr også at de juridiske oppgavene er mange og varierte. Det er ikke så mange andre steder man for eksempel kan få være med og fastsette hva en flyplass skal koste. Forsvarsbygg er landets største eiendomsforvalter, og forsvarssektoren er i stadig endring, så det er alltid nye utfordringer å ta tak i, sier han.


Kultur for å dele kunnskap

Mens hver jurist har ansvar for egne saker, er det samtidig en kultur for å ha “åpne dører” blant kollegene i enheten.

– Vi er opptatt av å dele kompetanse. Vi sparrer med hverandre og utveksler erfaringer. Miljøet er ungdommelig, åpent og stimulerende, og befolket av mange hyggelige kolleger.

Kunnskapsdelingen skjer også på mer formelt vis. Det er gode muligheter for å oppdatere seg faglig på relevante områder, blant annet gjennom kurs i regi av Juristforbundet. I tillegg er det mange av juristene i avdelingen som selv holder kurs og foredrag.

Didrik Falck-Pedersen avslutter med en klar oppfordring:

LES OGSÅ: Detidsansatte kan ha krav på større stillingsprosent


– Er du jurist med interesse for eiendom og beslektede fagområder og har lyst til å lære mer, bør du absolutt vurdere Forsvarsbygg.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger