<  
>  

Framtidsfylket

Bankvirksomhet, Bygg / Anlegg / Entreprenør, Energi

Oppdag arbeidsliv i Vestland
Vestland har færre trinn til toppen og kort veg frå tanke til handling. Her skaper vi verdi, her skaper vi framtida. Finn din nye jobb her.

Fakta om Framtidsfylket
Hovedkontor
Sunnfjord - Førde
Antall ansatte
1-10
Etablert år
2009
,,
Framtidsfylket Trainee er eit attraktivt traineeprogram med over 1000 søknadar.
Jobbmuligheter i Framtidsfylket
Jobbmuligheter i Framtidsfylket

Vi jobbar for å rekruttere og behalde ung arbeidskraft i Vestland.

Vestland har ein variert, innovativ og spennande arbeidsmarknad som vi vil gjere arbeidstakere kjent med. Det gjer vi gjennom:

For å gjennomføre alle aktivitetane trenger vi kompetanse innan kommunikasjon, innhaldsproduksjon, sosiale medier, rådgivning og sal, prosjekt, og generelt potet-arbeid.

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Er du nyutdanna eller fersk i arbeidslivet? Har du lyst til å oppleve Vestland? Delta i Framtidsfylket sitt traineeprogram.

Ei traineestilling byr på brei arbeidserfaring, personleg utvikling og nye nettverk. Som trainee er du tilsett i éi bedrift i Vestland i eitt år. Vi tilbyr deg:

 • Ein unik overgang frå studieliv til arbeidsliv
 • Innsyn i næringslivet i Vestland
 • Eigen mentor i bedrifta som følger deg opp
 • Fellessamlingar med fagleg og sosialt program
 • Studietur til utlandet
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Mange får tilbod om fast jobb

Traineeåret varer frå august til august. Sjølv om traineekontrakten varer i eitt år, endar mange opp med tilbod om fast jobb. Kva bedrifter som er med i programmet og kva stillingar som blir lyste ut varierer frå år til år.

Sosiale samlingar
På samlingane har vi fokus på erfaringsutveksling frå jobbkvardagen, teambygging og andre nyttige tema for deg som er fersk i arbeidslivet. Eigenutvikling er ein sentral del av det å vere trainee. Samtidig legg vi vekt på at du skal bli kjend med næringslivet i Vestland, slik at du veit kva jobbmoglegheiter du har her. Like viktig er det at du skal trivast her, så vi legg opp til mykje hygge og moro og nye vennskap.

Du som søker:

 • har utdanning på bachelor- eller masternivå
 • har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar
 • beherskar norsk som arbeidsspråk
 • vil litt meir i arbeidslivet

Vi lyser ut traineestillingane i januar, men det hender det dukkar opp traineestillingar i løpet av året. Meld deg på nyheitsbrevet vårt og hald deg oppdatert.

 

Framtidsfylket Trainee Antall traineer

Har du lyst til å gjere ein større forskjell frå ein mindre stad? Bli trainee i Vestland!
Antall traineer
Ikke spesifisert
Sted
Vestland
Les mer

Bli kjent med Framtidsfylket

Bildegalleri

Kontaktpersoner

Daglig leder
Rådgjevar

Filmer

Adresse

Postboks 600, 6800 Førde