Framtidsfylket

(Bankvirksomhet, IT: Hardware / Software, Merkevarer / Konsumentprodukter)

Sogn og Fjordane er eit fylke med store kontrastar: Det nest minste fylket målt i folketal, men det nest største i landet målt i eksportinntekter per innbyggjar. Vi har eit globalt og internasjonalt næringsliv innanfor marine næringar, industri og handel. Eit spennande og framleis veksande designmiljø. Rike mineralførekomstar. Store energiressursar. Unik natur, som gjev reiselivsnæringa eineståande mogelegheiter. Samtidig har vi den tettaste førekomsten av doktorgradar i landet.

Den gode veksten i næringslivet gjer at det finst ei rekkje spennande moglegheiter for deg som er nyutdanna. Gjennom eit fylkesoverbyggande traineeprogram for nyutdanna med bachelor/master-kompetanse, tilbyr næringslivet no eit variert spekter av stillingar for over 20 traineear. Her får du høve til å arbeide i ei spennande bedrift, i tillegg til deltaking i eit program for sjølvutvikling saman med andre traineear.

Både mindre og større føretak er med i programmet, og dei representerer heilt ulike bransjar. Dette gjev eit unikt nettverk, der ulike personar og ulik kompetanse skapar ein utfordrande møteplass der du kan diskutere problemstillingar knytte til jobben, og hente inspirasjon og fagleg påfyll.

Framtidsfylket karrieremesser

På Framtidsfylket sine karrieremesser ønskjer næringslivet i Sogn og Fjordane deg velkomen til eit fagleg og sosialt møtepunkt. Sjå kva fylket har å by på av spennande arbeid – anten du er ute etter jobb no eller om du berre har lyst til å vite kva som finst av moglegheiter.

Messene vert arrangert i Trondheim og Bergen

For program og påmelding, sjå www.framtidsfylket.no.

Les mer om Framtidsfylket
Fakta
Hovedkontor
Førde
Antall ansatte
1-10
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Framtidsfylket Trainee er eit attraktivt traineeprogram med over 1000 søknadar.
Video

Framtidsfylket Trainee Trainee

Framtidsfylket Trainee er eit fylkesdekkjande traineeprogram med arbeidsgjevarar i privat og offentleg sektor. Kva bedrifter som deltek varierer frå år til år. Som trainee hos oss får du ein spennande jobb i eit nettverk av kompetansebedrifter fagleg og personelg utvikling innsyn i eit mangfaldig næringsliv i eit fylke i vekst Om traineeprogrammetSom trainee er du tilsett i ein verksemd der du får ein ettårig arbeidskontrakt. I bedriften har du ein mentor som følgjer deg opp og som du kan støtte deg på. Fire gonger i løpet av traineeåret deltar du på faglege fellessamlingar med traineeane i dei ulike bedriftene. På samlingane er det fokus på erfaringsutveksling frå jobbkvardagen, og tema som eigenutvikling, teambygging og andre tema som er nyttige når ein er ganske fersk i arbeidslivet. Det blir lagt vekt på at traineeane skal bli kjent med næringslivet i Sogn og Fjordane, og samlingane blir difor lagt til ein ny plass kvar gong. Det sosiale og friluftsaktiviteter er ein viktig del av opplegget. I april/mai legg vi opp til ein studietur til utlandet. Dei siste åra har turen gått til Brüssel for å lære om relasjonar mellom Norge og EU.  Vi ønskjer at du som søkjer har utdanning på bachelor- eller masternivå har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studier har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år som vil krevje mykje av deg, men samstundes gje deg erfaring om eit nettverk som du vil ha god nytte av vidare i karrieren  
Antall traineer
32
Sted
Sogn og Fjordane
Les mer

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Filmer

Framtidsfylkets karrieremesser: Derfor kjem næringslivet frå Sogn og Fjordane til Trondheim, Oslo og Bergen for å møte deg!

Fakta om Framtidsfylket

Adresse

Postboks 600, 6804 Førde