Framtidsfylket

(Bankvirksomhet, IT: Hardware / Software, Merkevarer / Konsumentprodukter)

Sogn og Fjordane er eit fylke med store kontrastar: Det nest minste fylket målt i folketal, men det nest største i landet målt i eksportinntekter per innbyggjar. Vi har eit globalt og internasjonalt næringsliv innanfor marine næringar, industri og handel. Eit spennande og framleis veksande designmiljø. Rike mineralførekomstar. Store energiressursar. Unik natur, som gjev reiselivsnæringa eineståande mogelegheiter. Samtidig har vi den tettaste førekomsten av doktorgradar i landet.

Den gode veksten i næringslivet gjer at det finst ei rekkje spennande moglegheiter for deg som er nyutdanna. Gjennom eit fylkesoverbyggande traineeprogram for nyutdanna med bachelor/master-kompetanse, tilbyr næringslivet no eit variert spekter av stillingar for over 20 traineear. Her får du høve til å arbeide i ei spennande bedrift, i tillegg til deltaking i eit program for sjølvutvikling saman med andre traineear.

Både mindre og større føretak er med i programmet, og dei representerer heilt ulike bransjar. Dette gjev eit unikt nettverk, der ulike personar og ulik kompetanse skapar ein utfordrande møteplass der du kan diskutere problemstillingar knytte til jobben, og hente inspirasjon og fagleg påfyll.

Framtidsfylket karrieremesser

På Framtidsfylket sine karrieremesser ønskjer næringslivet i Sogn og Fjordane deg velkomen til eit fagleg og sosialt møtepunkt. Sjå kva fylket har å by på av spennande arbeid – anten du er ute etter jobb no eller om du berre har lyst til å vite kva som finst av moglegheiter.

Messene vert arrangert i Trondheim og Bergen

For program og påmelding, sjå www.framtidsfylket.no.

Les mer om Framtidsfylket
Fakta
Hovedkontor
Førde
Antall ansatte
1-10
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Framtidsfylket Trainee er eit attraktivt Traineeprogram med over 1000 søknadar.
Video

Ledige stillinger hos Framtidsfylket

Kort om arbeidsoppgavene Vi er ute etter personer som blir motivert til innsats innen ett eller flere områder: Salg Markedsføring Logistikk Innkjøp IT Controller Økonomi og regnskap Administrative arbeidsoppgaver Som Framtidsfylket Trainee får du En spennende jobb og et nettverk med andre traineer i bedrifter i Sogn og Fjordane Faglig og personlig utvikling Innsyn i et mangfoldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlinger og en utenlandstur Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - muntlig og skriftlig Som trainee i Coast Seafood AS får du En unik karrierestart En dynamisk, variert og spennende arbeidsdag Et tverrfaglig nettverk med andre traineer Faglig og personlig utvikling En mentor som følger deg opp Et unikt innblikk i mangfoldet næringslivet i Sogn og Fjordane har å by på Jobbe i et internasjonalt selskap Hvem er du? Du er nyutdannet eller har jobbet inntil tre år i arbeidslivet Du er stolt av fagkompetansen din og er faglig sterk Du er kvalitetsbevisst og ambisiøs Du tar initiativ og har en sterk gjennomføringsevne Om du i tillegg er positiv, engasjert og motivert – da ønsker vi å høre fra akkurat deg! Hvor skal du jobbe? Arbeidssted er Måløy, på hovedkontoret til Coast Seafood AS. Ansettelse: August 2018. Lønn etter avtale.
01.03.2018 Vågsøy
CrediCare leverar betalingsløysingar og kredittoppfølging til bedrifter, helseføretak og treningssenter i Noreg. Vi utviklar og driftar løysingar integrert i oppdragsgjevars økonomisystem, journalsystem eller medlemssystem som automatiserer og forenklar betaling og kredittoppfølging. Vi leverar også kunde- og pasientservice som en del av tenesta, slik at betalar alltid får den hjelpa dei treng. CrediCare er ei kompetansebedrift med høgt arbeidstempo og kor entreprenørånda står sterkt. 40 engasjerte menneske har sitt daglege virke i CrediCare, med hovudkontor i Førde og salsavdeling på Gjøvik. Har du interesse for marknadsføring, kommunikasjon og likar å leike med språk og visuelle uttrykk, kan du vere den vi vil ha med på laget komande år? Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket sitt traineeprogram.   Som trainee hos CrediCare tilbyr vi deg Ein unik start på karriera Nettverk med andre traineear Fagleg og personleg utvikling Ein mentor som følgjer deg opp Sentral deltaking i vår sals- og marknadsprosess   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Arbeidsstaden vil i hovudsak vere ved vårt kontor i Førde.   Arbeidsoppgåver Kommunikasjonsstrategi: Bistå med å utarbeide ei oversikt over selskapets totale kommunikasjonsbehov og kva kanalar selskapet skal bruke. Marknadskommunikasjon: Presentasjon- og marknadsmateriell, kampanjar, nyheitsbrev, video og oppdatering av nettsider. Hovudansvar for å drifte og vidareutvikle selskapets innhaldsmarknadsføring. Herunder trafikk- og effektmåling av digital marknadsføring.  Produktutvikling: Delta i selskapets produktutvikling med fokus på kommunikasjon og konseptuering av produkt og brukarflater. Vidareutvikle og effektivisere selskapets sals- og marknadsprosess Arrangementsplanlegging og gjennomføring Marknadsanalyser Kommunikasjon til potensielle og eksisterande kundar, og blir ei viktig brikke i eit framoverlent marknad- og kundeteam   Kvalifikasjonskrav – formelle og personlege eigenskapar Erfaring eller kompetanse innan marknadsføring, sal og marknadsretta kommunikasjon Interesse for å bruke visuelle uttrykk som foto, video og design for å fange mottakar og formidle  bodskap Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg Løysningsorientert og strukturert Evnar både å fokusere på detaljnivå og heilhet i løysingar Arbeidar godt både i team og sjølvstendig   Vi kan tilby deg Konkurransedyktige vilkår Godt arbeidsmiljø med god takhøgd Gode mogelegheiter for fagleg og personleg utvikling Utfordrande arbeidsoppgåver   Ta kontakt med Tine Okstad Vie; tine@credicare.no for ytterligare informasjon.
01.03.2018 Førde
CrediCare leverar betalingsløysingar og kredittoppfølging til bedrifter, helseføretak og treningssenter i Noreg. Vi utviklar og driftar løysingar integrert i oppdragsgjevars økonomisystem, journalsystem eller medlemssystem som automatiserer og forenklar betaling og kredittoppfølging. Vi leverar også kunde- og pasientservice som en del av tenesta, slik at betalar alltid får den hjelpa dei treng. CrediCare er ei kompetansebedrift med høgt arbeidstempo og kor entreprenørånda står sterkt. 40 engasjerte menneske har sitt daglege virke i CrediCare, med hovudkontor i Førde og salsavdeling på Gjøvik. Har du interesse for digital kommunikasjon og konseptutvikling, kan du vere den vi vil ha med på laget komande år? Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket sitt traineeprogram. Som trainee hos CrediCare tilbyr vi deg Ein unik start på karriera Nettverk med andre traineear Fagleg og personleg utvikling Ein mentor som følgjer deg opp Deltaking i sentrale prosesser i vår forretningsutvikling Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Arbeidsstaden vil i hovudsak vere ved vårt kontor i Førde. Om stillinga Vi ser etter deg som kan ivareta nokre av desse arbeidsoppgåvene Design og spesifikasjon av løysingar Produkt og konseptutvikling IT og integrasjonsarkitektur Løysingsarkitektur Prosjektdeltaking og -leiing Design av digitale brukargrensesnitt Prosessutvikling og business intelligence Brukarvenleg design / Usability-design Kvalifikasjonskrav – formelle og personlege eigenskapar Utdanning innan økonomi, IT, entreprenørskap, innovasjon, produkt- eller tenestedesign Erfaring eller kompetanse innan produkt og forretningsutvikling for tenester og programvare, interaksjonsdesign, konseptutvikling, brukartesting og/eller prototyping Eller erfaring frå eller kompetanse på prosess, informasjons- eller tenestemodellering Gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg, norsk og engelsk Løysingsorientert Lidenskapelig opptatt av ny teknologi og framtidas løysingar Evnar både å fokusere på detaljnivå og heilhet i løysingar Arbeidar godt både i team og sjølvstendig Vi kan tilby deg Konkurransedyktige vilkår Godt arbeidsmiljø med god takhøgd Gode mogelegheiter for fagleg og personleg utvikling Utfordrande arbeidsoppgåver   Ta kontakt med Børge Klakegg; borge@credicare.no for ytterligare informasjon
01.03.2018 Førde
Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning. I Norge er vi 1300 medarbeidere ved 20 kontorer. Vi jobber prosjektbasert med revisjon av små og store, nasjonale og internasjonale selskap i Sogn og Fjordane. Ved siden av revisjon består en stor del av våres tjenester av rådgivning, enten som en del av revisjonen eller på enkeltstående prosjekter. Rådgivningen kan være innenfor områder som finansiell rådgivning, selskapsorganisering, risikostyring, verdsettelse, due diligence, forvaltningsrevisjon og granskning. Vi fokuserer på å jobbe tverrfaglig, og tilpasser teamene på ulike oppdrag etter medarbeideres kompetanse og interesser. I Deloitte finner du et profesjonelt arbeidsmiljø med flat struktur og høyt tempo. Den unike og brede tverrfaglige erfaringen du får hos Deloitte gjør deg i stand til å lettere identifisere risiko og gi verdifulle råd til de klientene du arbeider med. Deloitte er opptatt av å levere kvalitet og å ha dyktige ansatte som trives. Delotte er traineebedrift i det fylkesdekkende traineeprogrammet for Sogn og Fjordane, Framtidsfylket Trainee. Vi søker nå etter en motivert og selvdreven trainee til vår revisjon- og rådgivningsvirksomhet i Sogn og Fjordane. Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram fra august 2018 til august 2019. Ønskelige kvalifikasjoner En økonomisk utdannelse på masternivå eller gode bachelorkandidater Interesse for fagområder som revisjon, regnskap, rådgivning, økonomistyring eller finans Faglig og sosial styrke Personlige egenskaper Engasjement, er dynamisk og har høy integritet En utadvendt personlighet og gode samarbeidsevner Gode kommunikasjonsevner Analytiske evner Ambisjoner om karriereutvikling Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Deloitte tilbyr Gode karrieremuligheter samt mulighet for nasjonal og internasjonal erfaring Bred bransjekunnskap og økt forretningsforståelse God faglig og personlig utvikling via interne og eksterne kurs, samt oppfølging fra din personlige counsellor Et levende og sosialt miljø og en bedriftskultur som bygger på tillit internt og eksternt Aktiv læring på prosjekter i samarbeid med erfarne kolleger Konkurransedyktig lønn med overtidsbetaling og gode betingelser som tåler sammenlikning med andre selskaper Arbeidssted Florø Førde Sogndal Andre opplysninger Ansettelse august 2018 Lønn etter avtale Ved spørsmål om traineestillingen, vennligst kontakt; Hans Jørgen Kirkeide tlf 958 19 044 / hkirkeide@deloitte.no
01.03.2018 Flora, Førde, Sogndal
Enivest er det største IKT-selskapet heimehørande i Sogn og Fjordane. Vi tilbyr framtidsretta internettløysingar på ulike teknologiplattformar der fiber og fiberbasert breiband er det sterkaste vekstområdet. Enivest arbeidar aktivt med integrasjon av ulike tenester i nettet og er GET partnar på distribusjon av TV. Våre hovudprodukt er internett, datakommunikasjon, TV, video og telefonitenester. Selskapet har i dag 48 tilsette med hovudkontor på Øyrane i Førde og er i stadig vekst og utvikling. Sjå meir informasjon på våre nettsider: www.enivest.no   Kven er du? Du har bachelor eller mastergrad og eit ønske om å gjere ein innsats innanfor eit av våre fagmiljø: Telekom, IKT, nettverk, systemutvikling, programmering, kundeservice, sal, økonomi, marknad, HR, forretningsutvikling Du er ein engasjert og framoverlent person som ynskjer å gjere ein forskjell, og som på sikt kan bli ein god leiar Kva kan vi gje deg som Trainee? Vi kan gje deg ein spanande start på karriera di i eit innovativt og lærerikt miljø.  Du får eigen mentor som syter for de faglege og personlege utvikling.  Vi kan gi deg konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetjing. Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Pågangsmot og glimt i auget er eit stort pluss.  Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram frå august 2018 til august 2019. Programmet inneheld blant anna 4 faglege fellessamlingar med dei andre traineeane i fylket og ein studietur til utlandet.   For eventuelle spørsmål om Trainee-stillinga, ta kontakt med:  Stig Myrmel, mobil: 9705 4379  
01.03.2018 Førde
Enivest er det største IKT-selskapet heimehørande i Sogn og Fjordane. Vi tilbyr framtidsretta internettløysingar på ulike teknologiplattformar der fiber og fiberbasert breiband er det sterkaste vekstområdet. Enivest arbeidar aktivt med integrasjon av ulike tenester i nettet og er GET partnar på distribusjon av TV. Våre hovudprodukt er internett, datakommunikasjon, TV, video og telefonitenester. Selskapet har i dag 48 tilsette med hovudkontor på Øyrane i Førde og er i stadig vekst og utvikling.  Sjå meir informasjon på våre nettsider: www.enivest.no   Kven er du? Du har bachelor eller mastergrad i IT-drift og informasjonssikkerheit, og har eit brennande engasjement for IKT infrastruktur Dine viktigaste arbeidsområde blir å forstå angrep, forsvare, forebygge og etterforske IT-system, og drift / utvikling av internt nett og IT Kva kan vi gje deg som Trainee? Vi kan gje deg ein spanande start på karriera di i eit innovativt og lærerikt miljø. Du får eigen mentor som syter for de faglege og personlege utvikling.  Vi kan gi deg konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetjing. Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Pågangsmot og glimt i auget er eit stort pluss.    For eventuelle spørsmål om Trainee stillinga, ta kontakt med:  Sikkerheitsanalytikar:  Roger Saugestad, mobil: 9705 4378
01.03.2018 Førde
Enoro AS er ein leiande leverandør av software og tenester for energibransjen i Norge og Norden. Sidan verksemda vart etablert i 1992, har vi bidrege til å gjere energibransjen stadig meir effektiv Enoro tilbyr innovative og kostnadsoptimale løysingar, tenester og tilleggsmodular innan ein brei verdikjede, som spenner langt utover det ein forstår som tradisjonelle kundeinformasjonssystem (KIS). Programvara ElWin er i dag den mest moderne og fleksible på marknaden. Enoro AS har i dag over 140 høgkompetente medarbeidarar, som held til i moderne lokale i Dale i Sunnfjord (hovudkontor), Førde, Hamar, Lillehammer og Trondheim. Mange av våre tilsette har bakgrunn frå ulike deler av verdikjeden i energibransjen, og supplert med høg IT-kompetanse har vi ei heilskapleg forståing som kjem kunden til gode. Enoro AS er sidan juli 2017 eigd av det børsnoterte selskapet Hansen Technologies.@ Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg   Vi ynskjer kompentanse innan eitt eller fleire av områda produktutvikling kundeservice og/eller konsulenttenester Vi ynskjer utdanning innan fagområdaITenergiøkonomi Vi verdset mangfald av erfaring og bakgrunn, og den rette personen kan såleis rekne med eit vidt spekter av arbeidsoppgåver – i Enoro er det mykje opp til eige talent og ambisjonar.   Tilsetjing: August 2018 Arbeidsstad: Dale i Sunnfjord Heimeside:  www.enoro.no Kontaktperson: Leif-Arne Skaar – leif-arne.skaar@enoro.com - tlf. 57 73 99 70
01.03.2018 Fjaler
Fjord1 AS opererer ferjesamband frå Sør-Trøndelag til Rogaland. Vi er ein attraktiv arbeidsgjevar som kontinuerleg søkjer kompetanse innanfor fleire ulike fagområde både på sjø og på land. Vi er eit innovativt selskap med store ambisjonar. Det grøne skiftet kjem til å dominere ferjenæringa i åra som kjem. Her vil Fjord1 spele ei leiande rolle. For meir informasjon om selskapet, besøk heimesida vår: fjord1.no   Har du lyst på spennande og utfordrande arbeidsoppgåver i Noregs største ferjeselskap, kan difor nettopp denne traineestillinga vere midt i blinken for deg. Fjord1 står framfor den mest spennande tida i selskapet si historie og vi ønskjer difor å styrke laget vårt med ein eller fleire traineear i 2018. Vi ser etter nyutdanna kandidatar med bachelor eller master som ønskjer å vere med å utgjere ein forskjell innan HR / HMS / organisasjonsutvikling IKT økonomi/finans strategi catering forretningsutvikling miljøteknologi Som person er du kreativ og ser stadig etter nye løysingar. Du oppteken av å skape gode relasjonar og du kommuniserer godt med kollegaer på alle nivå i organisasjonen. Du trivast med å arbeide i team, samtidig som du også evnar å jobbe sjølvstendig og strukturert. Å vere trainee i Fjord1 gjer deg ein solid start på arbeidslivet og ei karriere med moglegheit for fagleg og personleg utvikling. Gjennom året som trainee vil du få moglegheit til å jobbe tett saman med dyktige kollegaer på tvers av ulike avdelingar. Du vil såleis også få verdifull erfaring innanfor ulike delar av organisasjonen, og dermed også god innsikt i forretningskonseptet og dei daglege utfordringane vi står ovanfor. Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg Vi kan tilby Godt og inkluderande arbeidsmiljø Ein unik start på karriera Fagleg og personleg utvikling Oppfølging i frå leiar og mentor Eit unik innsyn i eit mangfaldig næringsliv Løn etter avtale Personlege eigenskapar Kreativ, løysingsorientert og skapande Motivert, engasjert og utadvent Strukturert, proaktiv og pådrivar Sterke analytiske eigenskapar Gode kommunikasjonsevner Arbeidsstad er Florø.  Kontaktinformasjon:HR-leiar Cicilie Færestrand, tlf 997 32 263, e-post: cicilie.faerestrand@fjord1.no Søknad Send oss ein søknad der du beskriv kvifor vi skal satse på nettopp deg og din kompetanse.  Vi ber vidare om at søknad og CV skrivast på norsk og at vitnemål/karakterutskrift vert lasta opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  
01.03.2018 Flora

Framtidsfylket Trainee Trainee

Framtidsfylket Trainee er eit fylkesdekkjande traineeprogram med arbeidsgjevarar i privat og offentleg sektor. Kva bedrifter som deltek varierer frå år til år. Som trainee hos oss får du ein spennande jobb i eit nettverk av kompetansebedrifter fagleg og personelg utvikling innsyn i eit mangfaldig næringsliv i eit fylke i vekst Om traineeprogrammetSom trainee er du tilsett i ein verksemd der du får ein ettårig arbeidskontrakt. I bedriften har du ein mentor som følgjer deg opp og som du kan støtte deg på. Fire gonger i løpet av traineeåret deltar du på faglege fellessamlingar med traineeane i dei ulike bedriftene. På samlingane er det fokus på erfaringsutveksling frå jobbkvardagen, og tema som eigenutvikling, teambygging og andre tema som er nyttige når ein er ganske fersk i arbeidslivet. Det blir lagt vekt på at traineeane skal bli kjent med næringslivet i Sogn og Fjordane, og samlingane blir difor lagt til ein ny plass kvar gong. Det sosiale og friluftsaktiviteter er ein viktig del av opplegget. I april/mai legg vi opp til ein studietur til utlandet. Dei siste åra har turen gått til Brüssel for å lære om relasjonar mellom Norge og EU.  Vi ønskjer at du som søkjer har utdanning på bachelor- eller masternivå har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studier har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år som vil krevje mykje av deg, men samstundes gje deg erfaring om eit nettverk som du vil ha god nytte av vidare i karrieren  
Antall traineer
25 (25 nye traineer i 2018!)
Sted
Sogn og Fjordane
Les mer

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
  • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Kontaktperson

Daglig leder

Videoer

Framtidsfylkets karrieremesser: Derfor kjem næringslivet frå Sogn og Fjordane til Trondheim, Oslo og Bergen for å møte deg!

Fakta om Framtidsfylket

Adresse

Postboks 600, 6804 Førde