Framtidsfylket

Bankvirksomhet, IT: Hardware / Software, Merkevarer / Konsumentprodukter

Sogn og Fjordane byr på eit variert og spennande næringsliv med store karrieremoglegheiter! 

Framtidsfylket er fylket si eiga merkevare for jobb og rekruttering, og omfattar i dag jobbportalen Framtidsfylket.no, Framtidsfylket Trainee og Framtidsfylket Karrieremesser.

Vår jobb er å synleggjere kva som rører seg på jobmarknaden og kva fritid du kan skape deg i trivselsfylket. Målet er rekruttering og auka tilflytting. 

Framtidsfylket.no tilbyr deg gode verktøy for jobbsøking og rekruttering av nye tilsette. Portalen fungerer som eit virtuelt samlingspunkt for arbeidsgjevarar og arbeidssøkjarar, og er alltid oppdatert med siste nytt. 

 

Les mer om Framtidsfylket
Fakta
Hovedkontor
Førde
Antall ansatte
1-10
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter
,,
Framtidsfylket Trainee er eit attraktivt traineeprogram med over 1000 søknadar.

Ledige stillinger hos Framtidsfylket

Med traineestilling som sjukepleiar får du Jobbe på fleire arbeidsstader for å få eit innblikk i ulike arbeidsområde innan sjukepleiefaget Traineetida gjer det mogeleg for deg å kunne arbeide med interessante og varierte arbeidsoppgåver, samt utvikle den sjukepleiefaglege kompetansen din   Me ser etter deg som er geriatrisk sjukepleiar/sjukepleiar med inntil tre års erfaring ynskjer faglege utfordringar og variasjon i arbeidet er motivert, lærevillig, strukturert og oppteken av å fullføre oppgåver har engasjement for pasientane og er stolt av yrket er utadvendt og har godt humør  er sjølvstendig samstundes som du samarbeider godt med andre har gode kommunikasjonsevner og norskkunnskap Personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Det er krav om godkjend politiattest.   Me kan tilby  100 % stilling og gode mogelegheiter for fast tilsetting etter at traineeperioden er over Høg fagkompetanse og godt læringsmiljø Samarbeid med nyoppretta fagutviklarstilling Ulike velferdstilbod per tida gratis bruk av treningsrom/styrkerom Løn etter tariff God pensjons- og forsikringsordning   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee  Minimum bachelor- eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg  Traineeordninga går frå august til august.   
01.03.2019 Aurland
Som trainee i Strukturplast/Bano-gruppen tilbyr vi deg: Varierte arbeidsoppgåver i ei offensiv bedrift. Praktisk og spennande opplæring i både rekneskap og finans.   Opplæring på kontor og i fabrikk på Sandane.  Opplæring på fabrikk i Sverige.  Opplæring ved kontora i Oslo og Bergen.  Stillinga inngår i Strukturplast/Bano si rekneskapsavdeling.  Arbeidsstad er Sandane i Nordfjord, men noko reiseaktivitet må påreknast til ulike avdelingar i Stockholm, København, Oslo, Töcksfors (Sverige) og Bergen.   Kvalifikasjonar Utdanning innan økonomi/rekneskap.  Du må vere strukturert og like å jobbe både sjølvstendig og i team.  Du må vise engasjement for jobben, og vere villig til å stå på i hektiske periodar.   Som Framtidsfylket-trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg   Du får  Ei stilling i ei internasjonal industrigruppe i vekst, med stort potensiale og ein solid økonomi.  Du får jobbe i eit godt arbeidsmiljø med høg kompetanse, i ein region som gir deg mange moglegheiter til å dyrke friluftsinteresser.  Du får gode utviklingsmoglegheiter og konkurransedyktige vilkår.   Tilsetting: August 2019 til august 2020. Det er mogleg å starte tidlegare med arbeidsoppgåver som ligg utanfor trainee-ordninga. Eksempelvis våren 2019.  
01.03.2019 Sogn og Fjordane
Vi søker byggingeniør trainee! Bystøl AS søkjer etter ingeniør eller sivilingeniør innan byggteknikk til vårt kontor i Vik i Sogn. Me kan tilby oversiktleg og fleksibelt arbeidsmiljø med kort veg til sjefen. Du har stor fridom til å styra eigen arbeidsdag, og du kjem til å arbeida med spennande og utfordrande arbeidsoppgåver innan vasskraft og byggebransjen. Me er spesielt interesserte i deg som kan BIM eller er god på vassdragsteknikk, konstruksjonsteknikk eller anleggsteknikk.     Felles krav til alle som søkjer Framtidsfylket Trainee: Fullført bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg   Som Framtidsfylket Trainee får du: Ein spennande jobb og eit nettverk med andre trainear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsikt i eit mangfaldig næringsliv  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur  
01.03.2019 Vik
Trainee i Coast Seafood AS Blir du trainee hos oss, vil du ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram fra august 2019 til august 2020.    Som trainee i Coast Seafood AS får du: En unik karrierestart i et internasjonalt selskap Jobbe i eksportleddet i en av de viktigste næringene i Norge. En dynamisk, variert og spennende arbeidsdag, der du tidlig blir involvert i daglige arbeidsoppgaver Et tverrfaglig nettverk med andre traineer Faglig og personlig utvikling En mentor som følger deg opp Et unikt innblikk i mangfoldet næringslivet i Sogn og Fjordane har å by på   Hvem er du?  Du er stolt av fagkompetansen din og er faglig sterk Du er kvalitetsbevisst og ambisiøs Du tar initiativ og har en sterk gjennomføringsevne Om du i tillegg er fleksibel, engasjert og motivert – da ønsker vi å høre fra akkurat deg!   Hva skal du jobbe med? For at vi skal kunne utfordre 360 grader har vi behov for medarbeidere med ulik kunnskap og erfaring. Derfor søker vi etter en trainee som er motivert til å jobbe innen et eller flere av fagområdene: Salg Administrasjon Markedsføring Kvalitet Logistikk Innkjøp IT Økonomi og regnskap   Hvor skal du jobbe? Arbeidssted er Måløy, på hovedkontoret til Coast Seafood AS.   Som Framtidsfylket-trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg  
01.03.2019 Sogn og Fjordane
Hvordan vil du lykkes som ansatt i Deloitte? Som person er du ambisiøs, strukturert og har gode analytiske evner, samtidig som du samarbeider godt med andre og ser menneskene rundt deg. Vi ønsker kollegaer som er fremoverlente med stort engasjement for jobben, og evner å se problemstillinger fra et nytt perspektiv og ikke er redd for å utfordre det etablerte og viser sterk interesse til å sette seg inn i, forstå og se forbedringsmuligheter i andres virksomheter. Du er god til å skape relasjoner og har personlige egenskaper som gjør deg rustet til å bli en dyktig leder i fremtiden. Vi forventer at du er samvittighetsfull og motivert for å lære, viser integritet og tar ansvar for at du leverer høy kvalitet. I tillegg evner du å skape din egen forståelse for hvordan jobben som revisor/rådgiver kan skape verdi og gi mening – to make an impact that matters!   Vi ser for oss at du har: Utdannelse på bachelor- eller masternivå med økonomisk spesialisering Gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig skriftlig Motivasjon og interesse for å jobbe med noen av fylkets mest spennende selskaper Evnen til å ha mange baller i luften samtidig, og likevel levere kvalitet i arbeidet du utfører Erfaring og/eller interesse for IT-verktøy   Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk – muntlig og skriftlig   Som Framtidsfylket Trainee får du En spennende jobb og et nettverk med andre traineer i bedrifter i Sogn og Fjordane Faglig og personlig utvikling Innsikt i et mangfoldig næringsliv  Fire traineesamlinger og en utenlandstur   Hva kan Deloitte tilby deg? Du vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram fra august 2019 til august 2020. Du vil i tillegg få tilbud om fast ansettelse i Deloitte og delta i vår interne traineeordning og kursprogram Gode karrieremuligheter samt mulighet for nasjonal og internasjonal erfaring Du vil få tildelt egen fadder og coach som sammen vil sørge for at du får den støtten og veiledningen du trenger for å lykkes i din rolle gjennom fokus på dine styrker og hvordan du skal utvikle deg videre. De første ukene hos oss vil du få delta på en rekke kurs som er skreddersydd for å gi deg en solid start på arbeidslivet. Et levende og sosialt miljø og en bedriftskultur som bygger på tillit internt og eksternt Aktiv læring på prosjekter i samarbeid med erfarne kolleger Konkurransedyktig lønn med overtidsbetaling og gode betingelser  Et variert tilbud innen sosiale aktiviteter   Arbeidssted  Florø  Førde  Sogndal   Søknadsfrist 1. mars 2019. Vi ser frem til å motta din søknad!
01.03.2019 Flora, Førde, Sogndal
Di rolle som trainee Du vil bli kjent med og bidra til utvikling av løysingar som blir brukt av heile landets befolkning, løysingar som vårt samfunn er avhengig av. Di rolle i eit av våre team vil bli definert ut frå dine kunnskaper, interesserer og våre pågåande prosjekt. Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2019 til august 2020.   Dine kvalifikasjonar Det er viktig at du: er nysgjerrig og utforskande innan teknologi og metodikk, og evnar å sjå korleis det kan nyttast i våre løysingar har kunnskap om systemutvikling i Java, gjerne Spring-rammeverket har kunnskap om løysingsarkitektur kjenner til smidige utviklingsprosessar kan jobbe sjølvstendig og i team kan presentere teknologi og løysingar i forsamlingar, også til andre enn teknologar er engasjert, strukturert, analytisk og løysingsorientert   Vi kan tilby deg løn i lønsspennet kr 449 400 - kr 472 300 etter kvalifikasjonar gode forsikrings- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordningar eit godt sosialt miljø med dedikerte kollegaer, treningsrom og høve til trening i arbeidstida spennande arbeidsoppgåver med stort potensiale for personleg utvikling    Som Framtidsfylket Trainee får du ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane fagleg og personleg utvikling innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee minimum bachelor eller mastergrad maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg  
01.03.2019 Leikanger
Ønsker du å jobbe med fremtidens miljø- og materialløsninger? Trainee-programmet hos Elkem Bremanger gjennom Framtidsfylket, vil være tilrettelagt for kandidater på bachelor- og masternivå. Programmet gir rom for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter, egen fadder og personlig utviklingsplan. Du vil være plassert på Elkem Bremanger i hele trainee-perioden, men utviklingsplanen vil også innebære besøk på andre verk i Elkem.  Vi søker deg som er nyutdannet og ønsker en karriere innen industri. For dyktig og motiverte kandidater, vil dette være et mulig springbrett til en karriere med svært interessante og utfordrende stillinger i bedriften.    De viktigste arbeidsoppgavene vil eksempelvis være Driftsrelaterte problemstillinger Prosjekter Forbedringsaktiviteter knyttet til våre prosesser Oppgavene vil variere etter behovene på de ulike avdelingene   Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner Mastergrad eller bachelor med gode akademiske resultater Materialteknologi, produksjon og produktutvikling, energi og miljø, fysikk og kjemi Behersker engelsk godt, skriftlig og muntlig Gode samarbeidsevner Initiativrik og ansvarlig Fleksibel i forhold til oppgaver    Som Framtidsfylket-trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane Fagleg og personleg utvikling Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur   Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee Minimum bachelor eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg  
01.03.2019 Sogn og Fjordane
Kven er du?Du har bachelor eller mastergrad og eit ønske om å gjere ein innsats innanfor eit eller fleire av våre fagmiljø: Telekom, IKT, nettverk, systemutvikling, programmering, kundeservice, sal, økonomi, marknad, HR, forretningsutvikling. Dine viktigaste arbeidsområde blir å delta i utvikling av nye produkt, forbetre og optimalisere arbeidsprosessar, samt implementere endringar og nye løysingar i organisasjonen.    Kva kan vi gje deg som trainee Ein spennande start på karriera di i eit innovativt og lærerikt miljø Du får eigen mentor som syter for di faglege og personlege utvikling Konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetjing   Som Framtidsfylket Trainee får du Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane  Fagleg og personleg utvikling  Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til  Fire traineesamlingar og ein utanlandstur    Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee Minimum bachelor eller mastergrad  Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie  Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg     Pågangsmot og glimt i auget er eit stort pluss.   Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram frå august 2019 til august 2020.
01.03.2019 Førde

Framtidsfylket Trainee Trainee

Framtidsfylket byr på ein utfordrande og kul jobb, nettverk med andre trainear i fylket og ikkje minst fagleg og personleg utvikling. Og du? Er du er glad i toppturar, ski, surfing eller stisykling? Då er Sogn og Fjordane plassen for deg! Som trainee gjennom Framtidsfylket får du eit unikt innblikk i ei spennande bedrift i Sogn og Fjordane. Du får bruke utdanninga di i ei verksemd som set pris på kompetansen du kan by på. Gjennom fire traineesamlingar og ein utanlandstur får du eit tett og godt samhald med resten av traineekullet. Du blir kjent med det mangfaldige næringslivet i fylket og ikkje minst: du får minne for livet. Felles krav til alle som søkjer Framtidsfylket Trainee:  Fullført bachelor- eller mastergrad Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket.Dersom du ikkje har brukar kan du registere deg her. Søknadsfristen er 1. mars 2019. Lurer du på korleis det er å vere trainee? Bli kjend med traineekullet 2018/19 Les meir om traineeordninga Har du spørsmål? Ikkje nøl med å kontakt oss!   
Antall traineer
30
Sted
Sogn og Fjordane
Les mer

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Kontaktperson

Daglig leder

Filmer

Framtidsfylkets karrieremesser: Derfor kjem næringslivet frå Sogn og Fjordane til Trondheim, Oslo og Bergen for å møte deg!

Fakta om Framtidsfylket

Adresse

Postboks 600, 6804 Førde