Framtidsfylket

(Bankvirksomhet, IT: Hardware / Software, Øvrig)

Sogn og Fjordane er eit fylke med store kontrastar: Det nest minste fylket målt i folketal, men det nest største i landet målt i eksportinntekter per innbyggjar. Vi har eit globalt og internasjonalt næringsliv innanfor marine næringar, industri og handel. Eit spennande og framleis veksande designmiljø. Rike mineralførekomstar. Store energiressursar. Unik natur, som gjev reiselivsnæringa eineståande mogelegheiter. Samtidig har vi den tettaste førekomsten av doktorgradar i landet.

Den gode veksten i næringslivet gjer at det finst ei rekkje spennande moglegheiter for deg som er nyutdanna. Gjennom eit fylkesoverbyggande traineeprogram for nyutdanna med bachelor/master-kompetanse, tilbyr næringslivet no eit variert spekter av stillingar for rundt 20 traineear. Her får du høve til å arbeide i ei spennande bedrift, i tillegg til deltaking i eit program for sjølvutvikling saman med andre traineear.

Både mindre og større føretak er med i programmet, og dei representerer heilt ulike bransjar. Dette gjev eit unikt nettverk, der ulike personar og ulik kompetanse skapar ein utfordrande møteplass der du kan diskutere problemstillingar knytte til jobben, og hente inspirasjon og fagleg påfyll.

Framtidsfylket karrieremesser

På Framtidsfylket sine karrieremesser ønskjer næringslivet i Sogn og Fjordane deg velkomen til eit fagleg og sosialt møtepunkt. Sjå kva fylket har å by på av spennande arbeid – anten du er ute etter jobb no eller om du berre har lyst til å vite kva som finst av moglegheiter.

Messene vert arrangert i Trondheim, Oslo og Bergen

For program og påmelding, sjå www.framtidsfylket.no.

Les mer om Framtidsfylket
Fakta
Hovedkontor
Førde
Antall ansatte
1-10
Grunnlagt
2009
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Møt nokon av våre traineear!

Jobbmuligheter for studenter og nyutdannede

Du er nyutdanna. År med studium er historie, og det er tid for å teste kunnskapen i praksis. Kva karrierestige vel du?
 
Framtidsfylket Trainee er eit fylkesdekkjande traineeprogram for nyutdanna med arbeidsgjevarar frå ulike fagfelt i både privat og offentleg sektor. Kva bedrifter som deltek varierer frå år til år.

 

Les om traineeordninga i magasinet vårt #utanfilter
 

Som trainee er du tilsett i ei bedrift i fylket. Denne jobben er basert på ei kontrakt mellom deg og bedrifta, og er elles uavhengig av traineeordninga. I bedrifta har du også ein mentor som skal følgje deg opp.

Fire gongar i løpet av traineeåret deltar du på faglege fellessamlinger – kvar gong på ein ny plass i fylket. Her møtest alle traineeane i dei ulike bedriftene. På samlingane har vi fokus på erfaringsutveksling frå jobbkvardagen, teambygging og andre tema som er nyttige når ein er ny i jobben. Eigenutvikling er ein sentral del av det å vere trainee. I tillegg legg vi vekt på at traineeane skal bli kjende med næringslivet i Sogn og Fjordane, samtidig som det sosiale og friluftsaktivitetar er ein viktig del av samlingane.

Vi legg òg opp til ein studietur til utlandet i april/mai. Dei siste fire åra har turen gått til Brussel for å studere relasjonar mellom Sogn og Fjordane og EU.

Traineeåret varer frå august til august.

Kva kompetanse som vert etterspurd vil avhenge av kva bedrifter som deltek. Men stort sett alle studieretningar og kompetanseområde har vore etterspurde. Vi har alltid brei fagleg spreiing i traineegruppa (samfunnsfag, IKT, økonomi, ingeniør, juss og marknadsføring), noko som gjer læringa unik.

Du som søkjer:

 • har utdanning på bachelor- eller masternivå
 • har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studiar
 • beherskar norsk som arbeidsspråk
 • har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år som vil krevje mykje av deg
   

Vi tilbyr deg:

 • Ein spennande jobb med eit nettverk av kompetansebedrifter
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfoldig næringsliv som få kjenner til
   

Traineestillingane blir lyst på heimesidene våre 01.desember kvart år. Du søkjer ved å logge inn og opprette CV på miside.framtidsfylket.no

Les mer om jobbmuligheter i Framtidsfylket

Framtidsfylket Trainee Trainee

Framtidsfylket Trainee er eit fylkesdekkjande traineeprogram med arbeidsgjevarar i privat og offentleg sektor. Kva bedrifter som deltek varierer frå år til år. Som trainee hos oss får du ein spennande jobb i eit nettverk av kompetansebedrifter fagleg og personelg utvikling innsyn i eit mangfaldig næringsliv i eit fylke i vekst Om traineeprogrammetSom trainee er du tilsett i ein verksemd der du får ein ettårig arbeidskontrakt. I bedriften har du ein mentor som følgjer deg opp og som du kan støtte deg på. Fire gonger i løpet av traineeåret deltar du på faglege fellessamlingar med traineeane i dei ulike bedriftene. På samlingane er det fokus på erfaringsutveksling frå jobbkvardagen, og tema som eigenutvikling, teambygging og andre tema som er nyttige når ein er ganske fersk i arbeidslivet. Det blir lagt vekt på at traineeane skal bli kjent med næringslivet i Sogn og Fjordane, og samlingane blir difor lagt til ein ny plass kvar gong. Det sosiale og friluftsaktiviteter er ein viktig del av opplegget. I april/mai legg vi opp til ein studietur til utlandet. Dei siste åra har turen gått til Brüssel for å lære om relasjonar mellom Norge og EU.  Vi ønskjer at du som søkjer har utdanning på bachelor- eller masternivå har maksimalt tre års arbeidserfaring etter avslutta studier har vilje og pågangsmot til å ta fatt på eit unikt år som vil krevje mykje av deg, men samstundes gje deg erfaring om eit nettverk som du vil ha god nytte av vidare i karrieren  
Antall traineer
27 (27 nye traineer i 2017!)
Sted
Sogn og Fjordane
Les mer

Interessert i denne arbeidsgiveren?

Bildegalleri

Registrer deg i CV databasen og del din CV!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil og CV på få minutter
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere og rekrutterere
 • Bli oppdaget og kontaktet av arbeidsgivere og hodejegere

Videoer

Framtidsfylkets karrieremesser: Derfor kjem næringslivet frå Sogn og Fjordane til Trondheim, Oslo og Bergen for å møte deg!

Fakta om Framtidsfylket

Adresse

Postboks 600, 6804 Førde