<  
>  
Franchise

Bli franchisetaker - Økonor

Det er tøft å drive regnskapskontor - alene

Om Franchisen

Det er tøft å drive regnskapskontor - alene

I et næringsliv preget av strukturelle endringer øker kravene til kvalitet og kostnadseffektivisering parallelt. Av deg som leverandør til kompetansekrevende tjenester kreves det at du evner å følge med i endringstakten ved kontinuerlig å ha fokus på forbedring av tjenestene.

Som franchisetaker i Accountor får du tilgang til et konsept som skal bidra til lønnsom og rasjonell drift av ditt regnskaps-og rådgivningsbyrå - en forandring for fremtiden.

Regnskaps- og rådgivningskontorer som allerede har tilsluttet seg Accountor | Økonor begrunner sitt valg med følgende:

Vi ønsker å bli en del av et større faglig nettverk. Vi får mulighet til å utnytte kompetanse og stordriftsavtaler, samtidig som vi beholder vårt lokale eierskap. Dette vil igjen komme våre kunder til gode, fordi vi kan gi dem et enda bedre servicetilbud og samtidig yte best mulig faglig støtte.

Accountor søker nye franchisetakere
Accountor er en av landets ledende regnskaps- og rådgivningskjeder. I løpet av 25 år ble Økonor-kjeden, som nå har blitt Accountor, bygd opp til at vi nå har 86 kontorsteder og nærmere 1000 medarbeidere. De fleste av våre kontorer er markedsledere i sitt lokalmarked.

Strukturendring i regnskapsbransjen
De siste tiårene har den ene bransjen etter den andre vært gjennom store strukturelle endringer. De små selvstendige foretakene har forsvunnet og ulike kjedesammenslutninger er blitt markedslederne. Dette er nå i ferd med å skje også i vår bransje, og mange regnskaps- og rådgivningskontorer står foran vanskelige valg.

Accountor ønsker ikke å være styrt av IKT-leverandører, som jobber ut fra helt andre verdinormer enn det regnskapsbransjen representerer. Vårt fokus skal være på kundenes behov og på videreutvikling av fremtidsrettede regnskaps- og rådgivningstjenester. IKT er et viktig verktøy, men vil aldri kunne kompensere for betydningen av de menneskelige ressursene.

Høres dette interessant ut?
Ta kontakt med Accountor Norge AS for nærmere, uforpliktende informasjon og presentasjon.

For mer informasjon om franchise og forretningsmuligheter.

Fakta

Sted Yrker
Autorisert regnskapsfører / Regnskapsfører Franchisetaker Regnskapsansvarlig / Regnskapssjef Regnskapsfører 1 mer
Fagområde Bransje
Økonomi, marked og administrasjon Regnskap

Kontaktinformasjon Dette er en generell presentasjon av programmet og ikke en utlysning. Muligheten til å sende søknad kan derfor være frem i tid i noen tilfeller.