<  
>  
Richard Havstein Melkersen
Komponist for media Lillehammer
For tiden tilgjengelig
Følg Send melding
Jeg lager original musikk for media, reklameteasere, vignetter, landskapsvideoer, filmer eller større prosjekter. Har hatt en del samarbeid med den dyktige og tungt premierte fotografen Aleksander Myklebust og nettavisen GD (Gudbrandsdølen Dagningen). Har fått eksponeringstid på NRK 2 år på rad (2015/2016), på Norge Rundt. Komposisjonen "Arctic Mountains" er brukt i dronevideoen "Lofoten - one flew over Norway" og er sett opptil 100 000 ganger på vimeo. Det nyeste er et oppdrag fra GD der jeg bidro med komposisjoner for reportasjer fra sykkelVM 2017 som omhandlet Edvald Boasson Hagen, Tobias Foss og alle de andre sykkelkometene fra Lillehammer. For å få en ide om hva slags type musikk jeg lager kan du gå til min hjemmeside https://www.music2media.com med vennlig hilsen, Richard Havstein Melkersen. Les mer
  • Del eller anbefal:
  • Antall tjenester 4
  • Pris fra Etter avtale
  • Arbeidssteder 2
Tilgjengelighet
Svarte datoer er ledige
Aktuelle arbeidssteder
Hele Norge Hele Utlandet Vis alle
Meldingen ble ikke sendt
Skriv en anbefaling av Richard Havstein Melkersen
Frilansguiden er basert på porteføljer, profiler og anbefalinger slik at oppdragsgivere får en trygghet basert på andres erfaringer. Dersom du har jobbet med Richard Havstein Melkersen, har du anledning til å gi en anbefaling. Du kan når som helst oppdatere eller endre anbefalingen.
Gi din anbefaling nå!
Min CV
ARBEIDSERFARING
feb 2018 mar 2019 Lager/produksjonsmedarbeider, Gudbrandsdalen Ullvarefabrikk (via adecco)
Vikariat, Heltid Lillehammer
Jobbet som lager/produksjonsmedarbeider i fargeriet/veveriet i perioden 05.02.18 til 16.03.18. Arbeidsoppgavene i fargeriet var å sørge for farging, sentrifugering og tørking samt logistikken av det ferdig produserte garnet. Tungt fysisk krevende arbeid. I veveriet hadde jeg ansvaret for å holde opptil 6 maskiner gående ved å sette på spoler, knytte brutte tråder, veie og dokumentere vekten de store garnbommene og andre forefallende oppgaver.
   
mai 2018 des 2018 Lager/produksjonsmedarbeider, Gausdal Bruvoll SA (via adecco)
Vikariat, Heltid Lillehammer, Gausdal
Jobbet som lagermedarbeider/truckfører på Gausdal Bruvoll i perioden 09.05.18 til 27.07.18. Her jobbet jeg blant annet med plukk i forhold til trelast som konstruksjonsvirke, lekter/rekker og kledning (behandlet og ubehandlet). Trelasten plukkes, pakkes og kjøres med truck til avhenting. Sørget også for at hyllene hele tiden var fylt og med riktig trelast. Var mye individuelt fysisk arbeid, en god del truckkjøring med motveksttruck (t4) og fireveistruck samt samarbeid innad i teamet ved behov. Fra 30.07.18 til 21.12.18 fikk jeg også god erfaring med samlebåndsproduksjon av trelast. Her jobbet jeg dag/kveldsskift annenhver uke og i et team på 4 stk der det var rotasjon på 4 stasjoner. Arbeidsoppgavene her var sortering av trevare, kapping og pakking samt å holde produksjonen flytende ved manuelt arbeid. Andre arbeidsoppgaver var å forsyne produksjonshallen med mer nødvendig trelast ved bruk av jekketralle. Ellers var det å holde produksjonsområde ryddig og koste etter «tømming». 3 av 4 stasjoner innebar bruk av maskiner og automatiserte systemer basert på hydraulikk, sensorer, strøm og lufttrykk. Kommuniserte godt med teamet for å løse utfordringer underveis. Her brukte vi hørselvern med walkie-talkie system.
   
mai 2017 sep 2017 Ergoterapeut, Nordås Rehabiliteringsklinikk
Fast ansettelse, Heltid Bergen
Jobbet som ergoterapeutvikar i en 100% stilling ved Haukeland Universitetssykehus (AFMR) der arbeidsoppgavene var spesialisert rehabilitering for slagpasienter primært. Dette innebar kartlegging og trening i forhold til ADL, håndfunksjon, kognitiv funksjon og hjelpemidler. Arbeidet ved sengepostene har vært organisert i tverrfaglige team som samarbeider nært med pasient og pårørende. Felles arbeidsdokument har vært tverrfaglig rehabiliteringsplan i DIPS. Vikarets varighet var 5 måneder.
   
mai 2016 apr 2017 Ergoterapeut, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Fast ansettelse, Heltid Lillehammer
Jobbet som ergoterapeutvikar i en 100% stilling i slagteam og revmateam ved Skogli. Har hatt individuelle ergoterapikonsultasjoner, hatt undervisning om aktivitetsavpasning, ledet håndtreningsgrupper, kartlegging/trening av håndfunksjon og vært rehabiliteringskoordinator. Arbeidet har vært primært med slagpasienter og pasienter med ulike former for revmatisme. I forhold til litt eldre slagpasienter har jeg også vært med på å kartlegge ADL-funksjon, kognitiv funksjon og trening i ADL-aktiviteter som morgenstell, påkledning, måltid og forflytning. Vikariatets varighet var 1 år.
   
aug 2015 sep 2015 Sovende nattevakt, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Ekstrahjelp Lillehammer
Var ansatt på tilkallingsbasis som nattevakt i Skoglis resepsjon. Ansvarsområdet innebar å være tilgjengelig i resepsjonen for pasientene første time, og andre time gå nattevaktsrunden for opprettholdelse av orden/sikkerhet/trygghet. Deretter var det 7 sovende timer, der jeg ved akutte behov skulle assistere nattevakt på sykeavdelingen.
   
aug 2012 aug 2015 Renholder, Studenthybel i Oslo
Ekstrahjelp, Deltid Oslo
Jobbet 15 timer i uken i 3 år som renholder under studietiden som innebar ansvar for å vasking av 4 etg. på studenthybel i Oslo.
   
aug 2012 jun 2015 Bakvakt, Studenthybel i Oslo
Ekstrahjelp, Deltid Oslo
Arbeidsoppgaver som bakvakt var blant annet å ha ansvar for nøkkelkort, være ordensansvarlig, forefallende vaktmesteroppgaver og være daglig leders kontaktperson. Var bakvakt hver tredje måned i 3 år.