<  
>  
Sissel Wiik
Tekstforfatter og oversetter Gravdal, Norge
For tiden tilgjengelig
Følg Send melding
Jeg driver enkeltforetaket Wintext Språkservice og er freelance språkkonsulent og oversetter. Jeg tilbyr variert tekstarbeid – både produksjon av innhold, redigering og redaktøransvar, og kvalitetssikring av tekster til publisering på ulike flater og medier. Jeg har også arbeidet som informasjonskonsulent med ansvar for tekst og dokumentasjon, presentasjoner, pressemeldinger, nyhetsbrev og oversettelser (engelsk – norsk). Jeg har produsert innhold til intranettsider og websider og er kjent med Sharepoint og Wordpress. Jeg har vært med i utviklingen av nye websider og nytt intranett, hatt ansvar for innholdslevering til infoskjermer og nyhetsbrev, vært ansvarlig redaktør og tekstforfatter for internmagasin og samarbeidet med presse ved publisering av artikler, pressemeldinger og annonser. Jeg har erfaring fra tett samarbeid med markedssjef, grafisk designer, webutvikler og reklamebyrå i utarbeiding av markedsføringsmateriell, profil og kommunikasjon. Les mer
  • Del eller anbefal:
  • Antall tjenester 7
  • Pris fra Etter avtale
  • Arbeidssteder 2
Tilgjengelighet
Svarte datoer er ledige
Aktuelle arbeidssteder
Kommunikasjon, tekst og PR
4 tjenester

Nivå

Erfaren

Øvrig
2 tjenester

Nivå

Erfaren

Oversetting (skriftlig)
1 tjeneste

Nivå

Erfaren

Meldingen ble ikke sendt
Skriv en anbefaling av Sissel Wiik
Frilansguiden er basert på porteføljer, profiler og anbefalinger slik at oppdragsgivere får en trygghet basert på andres erfaringer. Dersom du har jobbet med Sissel Wiik, har du anledning til å gi en anbefaling. Du kan når som helst oppdatere eller endre anbefalingen.
Gi din anbefaling nå!
Min CV
ARBEIDSERFARING
feb 1998 Nåværende Språkkonsulent, Wintext Språkservice
Frilans, Deltid Oslo
Som språkkonsulent arbeidet jeg med oversettelse (engelsk, tysk, fransk og skandinaviske språk) og individuell språkundervisning, redigering, korrekturlesing, omskriving og kvalitetssikring av tekster for publisering. Tekstarbeidet var informasjons- og markedsføringsmateriell, innhold til websider, brosjyrer, reklame, pressemeldinger, fagbøker og artikler. Jeg samarbeidet også med andre leverandører der det var behov for ytterligere spesialisering.
   
mai 2017 des 2018 Avdelingsleder, Arctic Guide Service Lofoten
Fast ansettelse, Heltid Nordland
Ansvar for daglig drift og administrasjon av selskapets avdeling i Lofoten. Oppgaver omfatter ordremottak, fakturering og innkjøp, rekruttering, lønnskjøring, markedsføring, kundeservice og generell administrasjon. HR-ansvar for alle ansatte (guider). Organisering av guidede turer for cruiseskip, Hurtigruten og turoperatører.
   
sep 2012 mar 2017 Informasjonskonsulent, Marine Aluminium AS
Fast ansettelse, Heltid Karmøy
Arbeidsoppgaver: Informasjonsarbeid, arbeid med tekst og dokumentasjon. Utarbeiding og vedlikehold av prosedyrer, presentasjoner, pressemedlinger, nyhetsbrev, oversettelser (engelsk – norsk), vedlikehold og oppdatering av selskapets intranettsider og hjemmeside, webredaktør, redaktør og tekstforfatter for selskapets internblad. Tett samarbeid markedssjef, grafisk designer og reklamebyrå i utarbeiding av markedsføringsmateriell.
   
des 2011 mar 2012 Kurslærer, AOF Haugaland
Prosjekt / Engasjement, Deltid Haugesund
Kurslærer i engelsk. Kurs i forretningsengelsk for bedrifter i distriktet. Kurs for innvandrere, ulike nivåer.
   
apr 2011 nov 2011 Konsulent, Gassco
Vikariat, Heltid Karmøy
Delt rolle mellom personalavdelingen og informasjonsavdelingen. Administrativ støtte til personalsjefen, oppgaver relatert til rekruttering, utlysning av stillinger, introduksjon for nyansatte, presentasjoner, oppdatering av personalhåndboken, oversettelser, arkivering, samt skriving og publisering av informasjon på selskapets webside og intranettsider. Samarbeid med selskapets informasjonsrådgiver i oppgaver relatert til markedsføring, tekstarbeid og publisering, pressemeldinger og oppdatering av selskapets hjemmeside på engelsk og norsk.
   
mar 2007 mar 2011 Salgs- og Markedsassistent, Magiboards Ltd UK
Fast ansettelse, Heltid England
Salg av presentasjonsmateriell til bruk i undervisning, for eksempel interaktive/elektroniske tavler, whiteboards eller tavler der kundene selv velger design. I produksjonen av tavlene inngår også et nært samarbeid med grafiske designere. I tillegg til å ta i mot bestillinger er jeg ansvarlig for oppfølging av hele prosessen fra ordremottak til levering av ferdig produkt. Dette innebærer god kundeservice og formidling av klar og effektiv informasjon om produktet og produksjonsprosessen. I tillegg bruker jeg en del tid på å sende ut anbud og prisoverslag til ulike kundegrupper, alt fra privatkunder til større selskaper, innen ulike sektorer som helse og utdanning, offentlig forvaltning og byggebransjen. Jeg er også ansvarlig for å skrive tekniske dokumenter om produktene og laste opp informasjon på selskapets webside. Jeg har direkte samarbeid med daglig leder og produksjonssjef og arbeider i et hektisk miljø der god kommunikasjon og en positiv holdning er vesentlig, samt evnen til å arbeide effektivt og nøyaktig.
   
mar 2006 feb 2007 Assistent til Markedsjefen, Profile 22 / Patiomaster Ltd UK
Fast ansettelse, Heltid England
Ansvar for kundeservice rettet mot privatkunder, produsenter og installasjonsselskaper. Arbeidet innebærer oppfølging av ti franchise-selskaper med lisens til å produsere patiodører. Disse selskapene er spredt rundt i England, Skottland og Irland og jobben krevde noe reising, samt presentasjoner på seminarer for representanter fra franchise-selskapene. I tillegg samarbeidet jeg med telemarketing-selskaper og hadde ansvar for vedlikehold av databaser, distribusjon av markedsføringsmateriell, samt oppdatering av selskapets webside i samarbeid med grafiske designere.
   
mar 2005 mar 2006 Markedsassistent, Hickton & Madeley Architects, UK
Vikariat, Deltid England
Administrativ støttefunksjon til markedssjefen og markedsteamet i forberedelsen av anbud til store byggeprosjekter, hovedsakelig innen skole- og utdanningssektoren. Arbeidet besto av prosjekt-administasjon, skriving og distribusjon av møtereferater, redigering av selskapets webside, oppdatering av markedsinformasjon og distribusjon av markedsføringsmateriell.
   
jan 2001 des 2005 Webredaktør og forfatter, Paguro Publishing
Frilans, Deltid USA
Forfatter og redaktør av informasjonssidene om Norge for Paguro. Paguro er en webside for alle som er utstasjonert i andre land på grunn av arbeidet sitt (expats). Arbeidet besto i tesktforfatting og tilrettelegging og kvalitetssikring av det tekstmaterialet som kom inn fra andre forfattere slik at det egnet seg til publisering på websiden. I tillegg hadde jeg som oppgave å bistå nye forfattere og utvikle en manual med retningslinjer for webpublisering.
   
UTDANNING
sep 1989 aug 1990 Masters Degree, Warwick University
Mastergrad (annen)  England 
   
jan 1988 des 1988 Engelsk, Cambridge University (filial Bergen)
Årsstudium  Bergen 
Certificate of Proficiency
Karakternivå: Topp 10%
Grade A
   
aug 1982 jun 1988 Samfunnsfag og filosofi, Universitetet i Bergen
Bachelor  Bergen 
Fagkrets: Sosialantropologi, religionshistorie og filosofi
Karakternivå: Topp 10%
   
Språk
Engelsk Flytende Flytende Nei
Fransk Grunnleggende Grunnleggende Nei
Norsk Flytende Flytende Ja
Tysk Grunnleggende Grunnleggende Nei
       
Ferdigheter og kompetanser
Salg og markedsføring
Markedsføring
Forretningsområde (IT)
Rekruttering / HR (IT)
Oversetting (skriftlig)
Oversetting: Engelsk
Sosiale ferdigheter og kompetanser Jeg er vant til å sette meg inn i forskjellige IT-programmer, samt tilpasse meg endringer og nye oppgaver. Jeg arbeider godt selvstendig, er ryddig og strukturert og holder tidsfrister. Samtidig ser jeg nytten av effektivt teamarbeid. Jeg er en positiv, omgjengelig og løsningsorientert person, og jeg legger stor vekt på å være serviceinnstilt både innad i organisasjonen og utad mot kunder. Jeg trives med travle dager og blir ekstra fornøyd når både kunder og kolleger er fornøyde.
IT-ferdigheter og kompetanser Sharepoint, Wordpress, Masterkey, Gemweb, Officepakken
   
Annen info
Interesser
Frilufstliv, reising, kunst og kultur, litteratur og språk
Førerkort
Personbil