<  
>  
Anna MIRONOVA
Hydroogeologi og miljørådgiver Viken
For tiden tilgjengelig
Følg Send melding
Jeg har erfaring med prosjekter innen vannmiljø og grunnforurensning. Jeg har jobbet mye med grunnvannsprøvetaking og - overvåking, spredningsvurderinger. Tiltaksplaner og risikovurderinger av kartlagt forurensning. For å utføre dette har jeg vurdert analyseresultat opp mot Miljødirektoratet tilstandsklasser. Gode kunnskaper i vann: metodeutvikling, feltarbeid, numerisk modellering av grunnvann strøming, kartlegging, rapportering, laboratorieforsøk og feltarbeid. Les mer
  • Del eller anbefal:
  • Antall tjenester 5
  • Pris fra Etter avtale
  • Arbeidssteder 3
Tilgjengelighet
Svarte datoer er ledige
Aktuelle arbeidssteder
Øvrig
5 tjenester

Nivå

Erfaren

Pris

Etter avtale

Meldingen ble sendt
Meldingen ble ikke sendt
Skriv en anbefaling av Anna MIRONOVA
Frilansguiden er basert på porteføljer, profiler og anbefalinger slik at oppdragsgivere får en trygghet basert på andres erfaringer. Dersom du har jobbet med Anna MIRONOVA, har du anledning til å gi en anbefaling. Du kan når som helst oppdatere eller endre anbefalingen.
Gi din anbefaling nå!
Min CV
ARBEIDSERFARING
okt 2018 mar 2019 Hydrogeolog, Multiconsult Norge
Prosjekt / Engasjement, Heltid Oslo
Jeg ble involvert i utvikling av hydrogeologisk database i ArcGIS pro. Jeg har gjort forberedelse arbeid til videre hydrogeologisk modellering. Analyse av løsmasser, og grunnvanns nivå, empirisk beregning av hydrauliske ledningsevner, vurdering av infiltrasjon, beregning av løsmasser mektighet, planlegging av infiltrasjons fjellbrønner.
   
okt 2017 okt 2018 Overingeniør, CEED, Senter for Jordens utvikling og dynamikk, UIO
Prosjekt / Engasjement, Heltid Oslo
Jeg ble involvert i metodeutvikling og gjennomføring av åpen adgang database for geofysiske data. Jeg har skrevet koder i MATLAB, PYTHON, HML språk for utvikling av Web-GIS database i Google Earth for "Arctic" prosjekt.
   
apr 2015 okt 2015 Rådgiver i miljø og hydrogeologi, Rambøll
Prosjekt / Engasjement, Heltid Drammen
Forurensningfaglig bistand. Miljøovervåkning brønner, felt arbeid, rapportering, modulering av grunnvannstand. Behandling av vann og sediment analyse data.
   
jan 2015 mar 2015 Spesialingeniør, Eiendoms- Og Byfornyelsesetaten, Oslo kommune
Internship, Heltid Oslo
Utredninger, rådgiving og oppfølging av spørsmål knyttet til etatens arbeid med forurenset grunn. Uttalelse om forurensning på kjøp, salg, utvikling av eiendom samtidig feste og leietomter. Forurensning faglig bistand til etatens utviklingsprosjekter.
   
okt 2013 mar 2014 Forskningsassistent, NIVA (Norsk institutt for vannforskning)
Prosjekt / Engasjement, Heltid Oslo
CERAD (Centre for Environmental Radioactivity). Jobbet med instrument basen som anvendes for overvåking av radioaktivitet. Påvirkning av Alunskifer til miljø i Oslo område. Risikovurdering til aquatiske organismer.
   
jul 2003 okt 2012 Hydrogeolog, Institutt av Miljø og Geology ved Russisk Vitenskap Akademi
Fast ansettelse, Heltid Russiske Føderasjon
Numerisk modellering av grunnvann strømming og simulering prosesser ved forurensning. Jeg organisert feltarbeid til å undersøke vannforsyning av Strelna og St.Petersburg. Også organisert jeg laboratoria experimenter med leire til å skaffe koeffisient diffusjon av Jod. Internasjonal samarbeid mellom Estland og Russland. Problemer med felles grunnvann.
   
UTDANNING
sep 1997 jun 2003 Mastergrad i Geologi, spesialisering i Hydrogeologi og miljø, Saint-Petersburg State University, Russland
Master of Science  Russiske Føderasjon 
Master oppgave: "Simulering analyse av hydrogeologiske forhold i Sarovs byen området og vurdering av potensiell påvirkning av forurensning fra "Det Russiske Føderale Kjernefysiske Center" på kvaliteten av grunnvann", veileder prof. VG Rumynin.
Feltpraksis i geologisk kartlegging (Baltikum geologi), geofysiske metoder (geoelektrisk, magnetometrisk, gravimetri) og hydrogeologiske metoder (pumping test, vannkvalitet analyse, umettet sone etterforskning).
   
Annen erfaring
okt 2013 mar 2014 Medarbeider, NIVA (Norsk Institute for Vannforskning),
Oslo
CERAD. Instrumentet basen som anvendes for overvåking av radioaktivitet. Påvirkning av Alunskifer til miljø i Oslo område. Risikovurdering til aquatiske organismer.
   
Språk
Engelsk Flytende Flytende Nei
Norsk Flytende Flytende Nei
Russisk Flytende Flytende Ja
       
Ferdigheter og kompetanser
Foto
Adobe Photoshop
Grafisk design og illustrasjon
Grafisk design
Kompetanseområde (IT)
Rapportutforming (IT)
Datamodellering (IT)
Databaseadministrasjon (IT)
DBMS/Database (IT)
SQL Server (IT)
Programvare/verktøy (IT)
Microsoft Excel (IT)
Microsoft Office (IT)
Microsoft Word (IT)
Sosiale ferdigheter og kompetanser Gode kommunikasjonsferdigheter og lett å samarbeide med
Organisatoriske ferdigheter og kompetanser Fokusert, handlekraftig, strukturert og resultatorientert. Motivert og lærevillig: opptatt av faglig utvikling og ny kunnskap
Tekniske ferdigheter og kompetanser Hydrologiske og hydrogeologiske måleverktøy, vann og grunn lab.analyser, prøvetaking av vann og jord.
IT-ferdigheter og kompetanser Databehandling og programmering: MODFLOW, TOUGH2, МОС, МОС3D, Maple Analyse og kartlegge: Surfer, ArcView, MapInfo, Autocad Grafikk: Photoshop, CorelDraw, MS PowerPoint, MS Excel
Kunstneriske ferdigheter og kompetanser Skisser med kul og brush pen.
Andre ferdigheter og kompetanser Spisskompetanse: miljø, radioøkologi, forurensning. Nøkkelkompetanse: Grunnvann og miljø, Modellering av grunnvann strømming og spredning av forurensning, Vannkvalitet, Alunskifer, Sorpsjon, Migrasjon av radionuklider, Risikovurdering for vannlevende organismer, Kartlegging og overvåking av jorg- og grunnvann, Deponi overvåking og avfallshåndtering, Hydrogeologi.
   
Annen info
Interesser
Svømming, sykling
Førerkort
B