Filip Vik
content writer/tekstforfatter/oversetter Oslo, Norge
For tiden tilgjengelig
I løpet av studietiden på høyskolen, har jeg vært heldig å få oppdage min store interesse for skriving. Med en økende interesse for faget, har jeg i større grad blitt oppmerksom på yrkesmessige muligheter, og med det har jeg blitt spesielt nysgjerrig på content writing. Med god forståelse for markedsføring og salgsledelse, er jeg også svært nysgjerrig på å lære mer om søkemotoroptimalisering.

Min erfaring bygger hovedsakelig på akademisk skriving, men i tilfeller har jeg også blitt utfordret i å skrive mer kreativt, som for eksempel i forbindelse med storytelling og skriving av reklametekster. I gjennomføring av en rekke ulike skriveoppgaver og bruk av metode innenfor et bredt spekter av fagområder, har jeg fått muligheten til å videreutvikle min språkforståelse og formuleringsevne. Med gode resultater, fikk jeg i utdanningen også anledning til å dra på utveksling, noe som i tillegg har gitt meg flytende språkferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. Les mer

Pris: Etter avtale

Akademisk skriving

Dersom du er interessert i mine tjenester innen Akademisk skriving, kan du kontakte meg eller sende en forespørsel om et oppdrag. Jeg vil deretter komme tilbake til deg så raskt som mulig.Vis mer
Arbeidssteder
Hjemmekontor,
Oslo,
Rælingen,
Skedsmo,
Lørenskog,
Hele utlandet
Kan leveres
Etter avtale Kan leveres fra hjemmekontor / online
Hva kan vi hjelpe deg med?
Meldingen ble sendt
Meldingen ble ikke sendt

Skriv en anbefaling av Filip Vik

Frilansguiden er basert på porteføljer, profiler og anbefalinger slik at oppdragsgivere får en trygghet basert på andres erfaringer. Dersom du har jobbet med Filip Vik, har du anledning til å gi en anbefaling. Du kan når som helst oppdatere eller endre anbefalingen.
Gi din anbefaling nå!
UTDANNING
aug 2014 jun 2017 HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON bachelor (Hotell- og reiselivsfag), Markedshøyskolen
Bachelor   Oslo
Kort fortalt konsentrerer studiet seg om kundebehandling, salg og markedsføring. Selv om man hovedsakelig utdannes til å lede hoteller, kan mesteparten av fagene også relateres til andre typer næringer. I løpet av de tre siste årene på høyskolen har jeg blant annet tilegnet meg innsikt og lærdom i hvordan planlegging, drift og ledelse nyttiggjøres for å oppnå størst mulig lønnsomhet. Med utgangspunkt i en solid utdanningsplan er jeg innforstått med hvordan forståelse for en gitt markedssituasjonen er avgjørende for å kunne drive moderne ledelse, ressursallokering, prissetting og inntektsstyring. Utdanningen inkluderte også felt innen HR og organisasjonsutvikling; rekruttering, utforming av team, opplæring, veiledning og kursing av ansatte, samt forvaltning av personalansvaret. I tillegg fikk jeg grundig opplæring og innøving i forskning, hvor jeg til stadighet ble utfordret på å gjennomføre både kvalitative og kvantitative undersøkelser. På denne måten fikk jeg muligheten til å både utforske og vurdere tillært teori, samt utvikle egen teori og/eller konsepter basert på funn. Med erfaring fra forskning og utviklingsarbeid har jeg trening i å se sammenhenger, utvikle løsninger, kartlegge markeder og oppdage nye inntjeningsmuligheter. Enkelte fag innen studiet er forankret i hotell- og reiselivsnæringen slik at studenter får en innsikt i hvordan teori kan praktiseres og være relevant for å utvikle konkurransedyktige og lønnsomme virksomheter. Data: Word, Google Docs, Excel, PowerPoint, Prezi, SPSS (grafisk grensesnitt for statistiske beregninger). Emner: Gastronomi, Food and Beverage Hotell- og restaurantdrift Akademisk lesing og skriving Markedsføring Destinasjons-organisering Forbrukeradferd Hotelldesign, arkitektur og logistikk Organisasjonspsykologi Bedriftsøkonomi HR og organisasjonsutvikling Markedsundersøkelser Revenue Management Utveksling (RMIT University, Vietnam): Management Business communication International Business Public Relations Interkulturell kommunikasjon og ledelse Salgsledelse og Channel Management Service og vertskap Økonomi og samfunn Strategisk Revenue Management Markedsanalyse - kvalitativ metode Bacheloroppgave (Individuell): Beste praksis Key Account Management i en profesjonell tjenesteytende virksomhet
Karaktersnitt (bokstavkarakterer konvertert til tall): 3,71
   
ARBEIDSERFARING
mai 2015 jan 2016 Resepsjonist/Bartender (Barceptionist), Comfort Hotel Xpress Youngstorget, Oslo
Fast ansettelse, Deltid Oslo
Kundebehandling og –prioritering, vertskap og salgs- og servicetilpasning. Arbeidsområder utover dette ble også aktuelt ettersom man til stadighet var eneste ansatt tilstede (f.eks. rengjøring av resterende rom for å sikre fullt belegg, håndtering av uønskede gjester). Prosjekt (helautomatisk innsjekk og utsjekk): Oppfølging av brukervennlighet og veiledning av kunder. Data: Cenium (Gjestesystem), Word Nordic Choice Academy (kurs): Penguin - Redusere belastning på miljøet. Brannsikkerhet.
   
aug 2012 aug 2013 Pedagogisk medarbeider, Smestadtoppen Barnehage SA, Fjerdingby
Fast ansettelse, Heltid Akershus
Ansvar for barnegrupper, organisering av aktiviteter og utflukter, samt serviceinnstilt kontakt med foresatte. Kurs: Førstehjelp, brannsikkerhet
   
okt 2011 jul 2012 Butikkmedarbeider, Blåkläder AS, Oslo
Ekstrahjelp, Deltid Oslo
Renovering, effektivisering av lager, samt service og salg. Engasjement (Messe: Norges sterkeste mann): Montering, utstilling, service og salg. Data: MAB (kassesystem) og Excel
   
Språk
Engelsk Flytende Flytende Nei
Norsk Flytende Flytende Ja
       
Egenskaper og kompetanser
Kjernekompetanse
Øvrig
Idéutvikler
Baking
Kommunikasjon, tekst og PR
Stemmebruk
Skriftlig kommunikasjon
Tekstforfatting
PR-arbeid
Lanseringskampanjer
Korrektur
Akademisk skriving
Sosiale medier
Reklame
Informasjonsarbeid
Formidling av forskning
Holdningskampanje
Språk, tale og hørselsvansker
Salgstekst
Instruktør
Foredragsholder
Muntlig kommunikasjon
Oversetting (skriftlig)
Oversetting: Engelsk
Oversetting: Norsk
Tolking (muntlig)
Tolking
Øvrig
Idéutvikler
Baking
Kunstneriske ferdigheter og kompetanser: Har alltid likt å tegne, male og skrive, eksperimentere med mat, og produsere og komponere egen musikk.
Andre ferdigheter og kompetanser: Stor interesse for innovasjon, produkt-/tjeneste-/konseptutvikling, samt kunst, skriving, matlaging, film og musikk.
   
Annen info
Førerkort
Klasse B