<  
>  
Roar Alexander Mikalsen
Forfatter Nordre Frogn, Norge
For tiden tilgjengelig
Følg Send melding
Har skrevet bøker som behandler emner som selvrealisering, eksistensteori, psykologi, religionsforståelse, kriminologi, grunnlovstolkning, ruspolitikk, statsvitenskap, og menneskerett. Bøkene gir også et godt oversiktsbilde over samtidens maktpolitiske tilstandsbilde, det som berører forholdet mellom individ og stat. Har videre praktisk erfaring som leder av NGO for menneskerettigheter. Kan derfor tilby tjenester som veiledning innen overnevnte sjangere, samt oversetter jobber. Les mer
  • Del eller anbefal:
  • Antall tjenester 5
  • Pris fra NOK 500 / time
  • Arbeidssteder 2
Tilgjengelighet
Svarte datoer er ledige
Aktuelle arbeidssteder
Meldingen ble ikke sendt
Skriv en anbefaling av Roar Alexander Mikalsen
Frilansguiden er basert på porteføljer, profiler og anbefalinger slik at oppdragsgivere får en trygghet basert på andres erfaringer. Dersom du har jobbet med Roar Alexander Mikalsen, har du anledning til å gi en anbefaling. Du kan når som helst oppdatere eller endre anbefalingen.
Gi din anbefaling nå!
5 prosjekter

Mine Prosjekter

Min CV
ARBEIDSERFARING
okt 2018 Nåværende Daglig leder, Mikalsen Services
Fast ansettelse, Heltid / deltid Viken
Konsulenttjenester innenfor områder som menneskerett, ruspolitikk, maktpolitikk, grunnlovstolkning, selvhjelp, og eksistensteori. Kompetansen gjenspeiles i grundig produksjon av litteratur på overnevnte områder, og inkluderer også tekst- og oversetter jobber
   
feb 2015 Nåværende leder for AROD, the Alliance for Rights-Oriented Drug Policies, Selvstendig næringsdrivende
Annet, Heltid / deltid Viken
AROD jobber nasjonalt og internasjonalt for å få vektlagt menneskerettighetene på ruspolitikkens område. Som leder for denne organisasjonen har jeg ivaretatt det daglige, hvilket innebærer brevskrivning til FN og enkeltland, samt det faglige, hvilket vil si grunnlovsmessig forankret prinsipiell argumentasjon. Denne argumentasjonen er videre satt i system gjennom en serie bøker (se portefølje))
   
jan 2006 Nåværende Forfatter, Selvstendig næringsdrivende
Annet, Heltid / deltid Viken
Har i denne perioden skrevet flere fagbøker. (se porteføljen)