<  
>  
Trude Lise Løkken
Politiførstebetjent Larvik, Norge
For tiden tilgjengelig
Følg Send melding
Jeg er en "ung" politipensjonist, som nå ønsker å realisere meg på andre felt. Jeg har jobbet som etterforskningsleder i mange år, og har bred erfaring i å utarbeide rapporter, både til bruk i rettsapparatet og til andre formål.  Arbeidsområdet har gått på tvers av landegrenser, og jeg har god erfaring i å meddele meg på engelsk, både muntlig og skriftlig.  Har bl.a vært med på prosjekt i regi av Nordisk ministerråd, og fremlagt prosjekt for flere nasjoner i Europol. 
 
Reisevirksomhet og turisme er store interesser. Jeg har derfor planlagt og organisert mange utenlandsreiser, både for meg selv og andre. Jeg har innhentet informasjon og kommunisert direkte med forskjellige tilbydere, hovedsakelig på engelsk, men også noe tysk. 

Jeg eier et hus i Spania, som har vært utleieobjekt de siste 6 årene. Jeg gjør alt praktiske rundt utleien selv, bl.a kommunikasjon med leietagere, husbestyrer, advokatfirma, etc. i Spania. 

Kort fortalt om selv, så er jeg strukturert og arbeidsvillig, og opptatt av god fremdrift og kvalitet i det jeg skal levere. Jeg er også svært fleksibel, og kan jobbe hvor som helst og når som helst.
Les mer
  • Del eller anbefal:
  • Antall tjenester 1
  • Pris fra NOK 200 / time
  • Arbeidssteder 3
Tilgjengelighet
Svarte datoer er ledige
Aktuelle arbeidssteder
Oversetting (skriftlig)
1 tjeneste

Nivå

Litt erfaren

Pris

180 KR / per time

Meldingen ble ikke sendt
Skriv en anbefaling av Trude Lise Løkken
Frilansguiden er basert på porteføljer, profiler og anbefalinger slik at oppdragsgivere får en trygghet basert på andres erfaringer. Dersom du har jobbet med Trude Lise Løkken, har du anledning til å gi en anbefaling. Du kan når som helst oppdatere eller endre anbefalingen.
Gi din anbefaling nå!
Min CV
ARBEIDSERFARING
jun 1983 Nåværende Politiførstebetjent, Sør-Øst politidistrikt, Larvik politistasjon
Fast ansettelse, Heltid Larvik
Etterforskningsleder i større straffesaker. Nåværende møteleder for obligatorisk opplæring for etterforskere og etterforskningsledere. Instruktør for narkotikakunnskap (tegn og symptomer) i flere år.
   
jun 2017 jun 2018 Politikontakt, Sør-Øst politidistrikt
Fast ansettelse, Heltid Larvik
Ansvarlig for kriminalitetsforebyggende strategi, samt alt samarbeid med aktører innenfor kommune og næringsliv.
   
jun 2000 jun 2017 Politiførstebetjent, Sør-Øst politidistrikt
Fast ansettelse, Heltid Larvik
Forebyggende virksomhet, omfatter bl.a en del foredragsvirksomhet for både foreldregrupper, skoleelever og næringsliv. Har fungert 3 år som radikaliseringskontakt (forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme)
   
UTDANNING
aug 1981 jun 1983 Politiskolen , Politiskolen
Fagskole  Oslo 
Har tilleggseksamen i kriminologi, og jeg har også gjennomført en rekke fagkurs.
   
Språk
Engelsk Flytende Flytende Nei
Norsk Flytende Flytende Ja
Tysk Grunnleggende Grunnleggende Nei
       
Ferdigheter og kompetanser
Øvrig
Opplæring
Kommunikasjon, tekst og PR
Foredragsholder
Sosiale ferdigheter og kompetanser Jeg har i alle år vært aktiv og engasjert på fritid også. Både med ting som egentlig er jobbrelatert (spesielt foredrag og rådgivning), og andre aktiviteter, spesielt opp mot ungdom. (Leder i skigruppe, fotballgruppe, organisasjonsarbeid etc)
Organisatoriske ferdigheter og kompetanser Jeg har jobbet et år som politikontakt, bl.a med ansvar for kriminalitetsforebyggende strategi. Dette var en pioner innenfor politifaget - en helt ny måte å jobbe på både innenfor offentlig og privat sektor. Dvs utstrakt samarbeid med aktører både i offentlig og privat sektor, hvor målet var å finne de samarbeids -og arbeidsmetoder som fungerte best. I løpet av dette året fikk jeg dratt mye nytte av det å jobbe proaktivt, fleksibelt, og til enhver tid være løsningsorientert.
   
Annen info
Interesser
Reiser i inn -og utland, oppleve andre kulturer. I Norge; naturopplevelser, som f.eks. Fjellvandring, havfiske, m.m
Førerkort
B, C1, D1