<  
>  
Cathrine Kravik
Kostholdsveileder (frilans) Trondheim, Norge
For tiden tilgjengelig
Følg Send melding
Jeg er utdannet med bachelor innenfor ernæring, i tillegg til trenerkurs fra Norges Idrettshøyskole. Etter dette fullførte jeg topptrenerkurs, hos Olympiatoppen/NTNU, med fokus på prestasjonsutvikling, coaching og ledelse. Har arbeidet innenfor bibliotek, forlag, skolen og butikk. Arbeider nå link skjult som kostholdsveileder (frilans) hos et teknologiselskap som tilbyr kostholdsveiledning, via app. Jeg har denne våren studert prosjektledelse, deltid på BI, ved siden av jobb og skal starte på en master innenfor ledelse til høsten. Les mer
  • Del eller anbefal:
  • Antall tjenester 2
  • Pris fra NOK 200 / time
  • Arbeidssteder 1
Tilgjengelighet
Svarte datoer er ledige
Aktuelle arbeidssteder
Livsstil og trening
2 tjenester

Nivå

Erfaren

Pris

500 KR / per time

Meldingen ble sendt
Meldingen ble ikke sendt
Skriv en anbefaling av Cathrine Kravik
Frilansguiden er basert på porteføljer, profiler og anbefalinger slik at oppdragsgivere får en trygghet basert på andres erfaringer. Dersom du har jobbet med Cathrine Kravik, har du anledning til å gi en anbefaling. Du kan når som helst oppdatere eller endre anbefalingen.
Gi din anbefaling nå!
Min CV
ARBEIDSERFARING
mai 2019 Nåværende Butikkmedarbeider (32%), LIFE Helsekost AS
Fast ansettelse, Deltid Trondheim
Fulltid i juni og juli 2019, men gikk over til 32% fra august av. LIFE Kamille City Syd er sertifisert foodstore, og jeg bruker av utdannelsen til å veilede kunder innenfor helse, bærekraftig/økologisk mat og sunn livsstil. Ellers arbeidsoppgaver som omfatter generell kundeservice, betjene kasse, oppgjør, stengerutiner, varemottak, rydding/fronte varer (vareutstilling), mersalg, kampanjer, varetelling, rutiner ved åpning, vareutstilling m.m.. Har fått tilbakemelding fra kunder om at de andre butikkene, på samme kjøpesenter hadde mye å lære av meg, i forhold til fantastisk kundeservice - jeg brenner derfor for god kundeservice. Her hadde jeg ingen erfaring da jeg startet, men tilegner meg ny kunnskap raskt - og er åpen, lærenem og nysgjerrig ovenfor nye bransjer.
   
nov 2018 Nåværende Kostholdsveileder (frilans), Bespork
Frilans, Deltid Trondheim
Arbeider online som selvstendig næringsdrivende hos et teknologiselskap, som tilbyr kostholdsveiledning via app. Samarbeid med det medisinske felt (legekontor) og treningsbransjen (PT’er). Fremdeles i den fasen hvor vi knytter til oss samarbeidspartnere, og utvikler prosjektet: Ønsket er en effektivisering og digitalisering av det helsefaglige feltet ved at legekontor kan henvise pasienter til oss og vi kan kartlegge behov: trenger de kun ernæringsveiledning eller skal det også settes inn PT. Dette tilbys digitalt, og flere kan dermed nås og hjelpes. Egne lukkede facebook grupper, hvor klienter loggfører digitalt og de får sin egen online coach som personlig følger de opp. Ønsket er også å lette helsesektoren, hvor det av og til kan være lange ventelister for å få hjelp. Det kvalitetsikrer i tillegg ernæringsfaget på nett, da kravet til alle som er ansatt, er minst en bachelor i ernæring (flere med treningskompetanse ved siden av). Dette hever kompetanse, på sikt. Foreløpig delt inn i: - Transformasjon: bespork CHALLENGE (PT kobles opp) - Vekttap: bespork LIFE (i samarbeid med legekontor). Programvare: Conta Faktura (regnskap og faktura), og dermed også regneark (budsjett) og annet under MS Office pakken (Word og Excel).
   
jan 2016 aug 2020 Trener, Gymfit Gymnastics
Annet, Deltid Trondheim
Midlertidig permittert, grunnet korona. Bruker tiden hjemme som "hjemmekontor for dansere", og sørger for å være med på flere dansetimer og workshops via digitale plattformer som f.eks. Instagram Live - slik at jeg hele tiden kan utvikle megselv og lære mer. Jobber primært med internasjonalt anerkjente amerikanske dansere/artister, bl.a. fra Cirque du soleil. Klasser: koreografi, stretching, yoga, slow flow, styrke og floorwork. Gymfit Gymnastics ble avviklet grunnet korona, sommeren 2020. Trener en time, en kveld i uka (luftakrobatikk). Arbeider her som selvstendig næringsdrivende, noe som også innebærer regnskap, budsjett og fakturering bl.a. Planlegger og utvikler ellers ukentlig aktivitet, gjennomfører og følger opp elever (student/voksen) slik at de opplever mestringsfølelse. Evaluerer ved endt semester, for å forbedre, kvalitetssikre og utvikle tilbudet. Har også holdt drop in og privattimer i nysirkus (tissues/aerial hoop). Booking av eksterne oppdrag, hos oss, og dermed håndtering av utleie av hall. Koordinering av privattimer, fra instruktører i USA, og dermed håndtering av logistikk rundt videokonferanse (tidssoner, samt programvarer: Skype, Messenger, WhatsAPP, Zoom). Arrangering av treningsreiser til utlandet, med elever: booking og planlegging av tur, samt dialog med internasjonale studio for å avtale privattimer, knytte kontakt med bransjen internasjonalt (nettverksbygging). Her får jeg ofte tilbakemelding fra elever, om at jeg er veldig engasjert, flink til å finne andres styrker, motivere og skape mestringsfølelse. Programvare: Conta Faktura (regnskap og faktura), og dermed også regneark (budsjett) og annet under MS Office pakken (Powerpoint, Word og Excel). Skype, Messenger, WhatsAPP, Zoom, Instagram Live.
   
aug 2018 jun 2020 Pedagog (tilkalling), Trondheim kommunale kulturskole
Ekstrahjelp, Deltid Trondheim
Tilkallingsvikar på sirkus-, drama- og dansetilbudet til TKK, i utgangspunktet kontrakt ut skoleåret 2018/19 - ble kontaktet av avdelingsleder og spurt om å forlenge kontrakt, og fortsette som tilkallingsvikar skoleåret 2019/20.
   
apr 2019 mai 2019 Lærerassistent (vikariat), Vikåsen skole, Trondheim kommune
Annet, Heltid Trondheim
Vikar for sykemeldt lærerassistent, ut mai måned. Hovedansvar for en elev med ADHD i 6B, som har hatt noe utfordrende atferd tidligere, men også behjelpelig i 6A ved behov. Daglig oppfølging og veiledning. Tilrettela alternative arbeidsoppgaver for han, knyttet til fagene som var satt på timeplanen. Tverrfaglig samarbeid med lærere. Tilstede sosialfaglig i friminutt. Brenner ekstra for de som har falt utenfor samfunnet. Tine-stafetten og koordinering av elever i forbindelse med sykkelturen, frem og tilbake til Viksletta. Hadde ingen erfaring fra skolen, da jeg startet, men tilegner meg ny kunnskap raskt - og er åpen, lærenem og nysgjerrig ovenfor nye bransjer.
   
jan 2019 Musikklærer (vikariat), Dalgård skole- og ressurssenter
Vikariat, Deltid Trondheim
Vikar for sykemeldt musikklærer, 6.trinn, kontrakt frem til 18.januar. Det lå søknad inne på en annen stilling, og ble kontaktet av trinnansvarlig for et kortere vikariat, da det var et ønske om mer danseundervisning inn i grunnskolen. Hadde ingen erfaring fra skolen, da jeg startet, men tilegner meg ny kunnskap raskt - og er åpen, lærenem og nysgjerrig ovenfor nye bransjer.
   
apr 2018 des 2018 Bokforfatter (prosjekt), Kaktus Forlag
Prosjekt / Engasjement, Deltid Trondheim
Midlertidig ansatt i forbindelse med bokprosjekt: - har skrevet og gitt ut egen bok om kosthold. - kontorarbeid som f.eks. gjennomlesing, korrektur og ferdigstilling av andre bokprosjekt. - Journalistikk, artikkelskriving og publisering (web). - Ukentlige redaksjonsmøter og jobbe mot deadline for innsendelse til trykk. Annet forefallende kontorarbeid, samt musikk/videoredigering av diverse kampanje/promoteringsvideoer i forbindelse med salg og markedsføring av boka. Deltatt på photoshoot i forbindelse med boken (behind the scenes). - SoMe: Facebook, men også daglig ansvar for Instagram og Instagram Repost. Programvare: Google, Slack, Asana, Adobe Premiere, Adobe InDesign.
   
aug 2016 jun 2018 Kultur- og ungdomsarbeider, Trondheim folkebibliotek
Prosjekt / Engasjement, Deltid Trondheim
Satt i prosjektgruppa som startet opp Kulturtribunen på Ranheim, et bydelsbibliotek med utvidet tilbud for barn og unge (fritidsklubb), og et ekstra fokus på sunt kosthold, friluftsliv og fysisk aktivitet. Den politiske bestillingen var at barn og unge skulle få en plass å være der de kunne føle seg trygg, med gode relasjoner til voksne som rollemodeller. Prosjektet ble lagt til et noe belastet område i et forsøk på å få ungdom bort fra uønsket atferd. Jeg har derfor svært mye sosialpedagogisk erfaring, og knytter veldig lett relasjoner til andre mennesker, spesielt barn og ungdom. Prosjektgruppa besto av ansatte med bakgrunn innenfor flere fagområder, og jeg har derfor også erfaring med å jobbe i tverrfaglig team. Bibliotek: betjene skranke – kundeveiledning og informasjonsformidling, betjene tlf/e-post (samt kasse: salg/regninger, oppgjør og stengerutiner), behandle søknad om og skrive ut lånekort (registrering av lånere), gjort opp gebyr i kasse og i Bibliofil, søk (Bibliofil), gjort endringer på låner, fornyet lånetid, foretatt reservasjon for lånere, utlån/retur (skranke), håndtere post/postmottak, plastre inn bøker, rydde/sortere hyller, utformet innkjøpsliste av bøker innenfor mitt fagfelt, utstillinger utfra tema, kulturvert arrangement (Strikk og Lytt, samt Utedag i Pettersenfjæra: ta imot forfatter, presentere arrangement for besøkende, guide tur ut), Dewey-koder, Kvaliteket. Programvare: Bibliofil, Google (drive/mail/calendar), Facebook. Hospitering: Hovedbiblioteket (info) og Moholt Bibliotek Fritidsklubb: markedsføring/promotering (SoMe), relasjonsbygging, arbeide med barn og ungdom på deres premisser (5.-9. klasse), drift av fritidsklubb (planlegging, gjennomføring og organisering av ordinær klubbkveld samt eksterne turer og ferietilbud, menyplanlegging og matlaging, samt initiere til fysisk aktivitet og lek. Initiativtaker til bakekvelder og sminkekvelder i tett samarbeid med ungdom), diverse møtevirksomhet og dialog med offentlige og private aktører (Ranheim Topp, BFT, Natteravn, Uteseksjon, Politi), integrere bibliotek inn i fritidsklubb (utstilling av minibibliotek, nettvett, lese og anbefale MU bøker, lese for barn, øke leselyst ved å kjøpe inn bøker med emner barn og ungdom er opptatt av), drivkraft bak oppstart av nytt cheerleadinglag (Ravens Cheerteam: i tillegg til å være ansvarlig for ukentlige kurs og progresjon frem mot show, har jeg også trent opp mine utøvere (ungdom) til å være instruktører for tweenies (5.-7.klasse)), koreografi av show, innkjøp av treningsutstyr- og klær (innkjøpsordre/E-Handel og rekvisisjon), varemottak, diverse håndarbeid og formingsaktiviteter, Folkeverksted (3D print, Strawbees og Nerdy Derby), Ut i April (ungdom og friluftsliv: tenne bål, diverse uteaktiviteter, plukke tang til tørking m.m.). Programvare: Google (classroom), snapchat, Instagram. Hospitering: Chappa Kulturhus og Kattemkjelleren
   
jun 2016 jul 2016 Instruktør, Prana Dancestudio
Sommerjobb / sesongjobb, Deltid Stavanger
Sommerjobb, vikar for bortreist instruktør, Stavanger.
   
aug 2014 mai 2016 Trener, Trondhjems Turnforening
Annet, Deltid Trondheim
Aug.2014 - des. 2014: koreograf for showparti, samt medtrener på breddeparti (jenter turn 10-12 år). Sept. 2015 - mai 2016: medtrener på gymlek (3-5 år), samt turn gutt/jenter (6-9 år). Har gjennomført brann/evakueringskurs, samt lært spotteteknikker. Opparbeidet etterhvert nok erfaring til å være hovedtrener på et parti.
   
sep 2013 des 2015 Instruktør og koreograf, RAW Dancestudio
Annet, Deltid Trondheim
Ansvarlig for oppstart av nytt dansetilbud, og markedsføring og promotering i den forbindelse. Ansvarlig for ukentlig planlegging og utvikling av kurs, og progresjon frem mot show. Oppfølging av elever (ungdom og studenter) underveis i semesteret, og evaluering ved endt semester for å forbedre, kvalitetssikre og utvikle tilbudet. Instruktør, koreograf og utøver på show (RAW Dancefestival/Frimurerlogen og Olavshallen). Arrangering av treningsreiser til utlandet, med elever: booking og planlegging av tur, samt dialog med internasjonale studio for å avtale privattimer, knytte kontakt med bransjen internasjonalt (nettverksbygging). Har arrangert slike turer fra 2014-2019. Bytte av daglig leder, og dermed ansatt til 6.desember.
   
mai 2013 nov 2015 Seksjonsleder, instruktør og koreograf, NTNUI Dans
Annet, Heltid Trondheim
Ansvarlig for oppstart av ny danseseksjon, og dermed administrativt ansvar i denne forbindelse, bl.a. møteinnkallelser (og referat) og rapportering til styreleder (samt tilrettelegging for leder), men også ansvarlig for ukentlig planlegging og utvikling av kurs. Har gjennomført planlagt aktivitet som instruktør på alle nivå, og fulgt opp elever (student/voksen) underveis i semesteret. Har deretter evaluert aktivitet som seksjonsleder, ved semesterslutt, for å forbedre, kvalitetssikre og utvikle tilbudet. Har startet opp og vært hovedansvarlig for konkurranseparti (jobbet mot NM/VM), og jeg har derfor også mye erfaring med målrettet plan - og strategiarbeid. Har holdt dialogen eksternt med aktører som f.eks. NRK og Studentlekene 2015. Har også hatt ansvar for studentrekruttering, medlemsregistrering, markedsføring, promotering, budsjett, søknad om støtte (videreutdannelse/arrangement), innkjøp av utstyr og intervju samt ansettelse og opplæring av nye instruktører (samt utforming av vaktlister). Har i tillegg hatt ansvaret for varemottak og wholesale/resale av utstyr. Har booket instruktører til å holde workshop hos oss, og har også selv blitt booket til å opptre samt holde workshop (bl.a. for BEST - Board of European Students of Technology). Har vært instruktør, koreograf og utøver på show (Samfundet). Har holdt dialogen regionalt, nasjonalt og internasjonalt i forbindelse med planlegging av større idrettsarrangement. Har jobbet mye med sosiale medier (hjemmeside, instagram, facebook) for å holde elever oppdatert om tilbud og markedsføring/promotering for å informere nye elever. Arrangering av treningsturer, internasjonalt (2014-2019). Programvare: Google (calendar, drive, mail), Instagram, NTNUI Dans sine hjemmesider. Har fått tilbakemelding på jobbintervju om at jeg innehar gode organisatoriske egenskaper, noe jeg bl.a. opparbeidet meg her.
   
sep 2014 feb 2015 Koordinator, Studentlekene 2015
Annet, Deltid Trondheim
Teknisk ansvarlig for min idrett under Studentlekene 2015. Bl.a. planlegging og utvikling av konkurranse, ansvarlig for budsjett, markedsføring/promotering, booking av dommere samt utarbeide konkurranseregler og dømmeveiledning utfra internasjonale kriterier. Har holdt dialogen regionalt, nasjonalt og internasjonalt i forbindelse med planlegging av konkurransen og booking av dommere. Holdt bl.a. dialogen med Norges Idrettsforbund i tillegg til å ta kontakt med alle dansestudio i Norge som tilbyr denne idretten.
   
aug 2013 okt 2013 Trener, Malvik Turn & RG
Annet, Deltid Trondheim
Trener for RG-partiet (rytmisk sportsgymnastikk), med ansvar for dans og styrketrening.
   
nov 2012 des 2012 Bar & servering, Samfundet
Annet, Deltid Trondheim
Arbeidet her i påvente av oppstart av nytt studie, januar 2013. Opprigg/nedrigg i forbindelse med julebord, enkel servering, garderobe samt ansvar for kasse og bar.
   
mai 2006 aug 2007 Arkivmedarbeider, Total E&P Norge
Annet, Heltid Stavanger
Sommerjobb som gikk over til et års fulltidskontrakt, fikk etterhvert opparbeidet nok kunnskap til å lære opp de nye sommervikarene som arbeidet der sommeren 2007. Lærte opp de ansatte internt i bruk av arkivet. Scannet, registrerte og kontrollerte/kvalitetssikret dokumenter og var med og bygget opp digitalt arkiv. Programvare: Hummingbird DM.
   
jul 2004 aug 2005 Arkivmedarbeider, Total E&P Norge
Annet, Heltid Stavanger
Sommerjobb som gikk over til et års fulltidskontrakt. Scannet, registrerte og kontrollerte/kvalitetssikret dokumenter og var med og bygget opp digitalt arkiv. Programvare: Hummingbird DM.
   
jun 2002 jul 2002 Arkivmedarbeider, Total E&P Norge
Sommerjobb / sesongjobb, Heltid Stavanger
Sommerjobb: scannet, registrerte og kontrollerte/kvalitetssikret dokumenter og var med og bygget opp digitalt arkiv. Programvare: Hummingbird DM.
   
UTDANNING
feb 2020 jun 2020 Prosjektledelse, Handelshøyskolen BI i Oslo
Annet  Trondheim 
Karakternivå: Topp 60%
Prosjektoppgave: Kulturtribunen på Ranheim. Prosjektoppgaven er sentrert rundt de kulturfaglige gevinstene ved å starte opp et bibliotek, men også de sosialfaglige gevinstene, i arbeid med ungdom - og verdiene dette til gjengjeld tilfører et samfunn. Sensur falt 26. juni, karakter: B. Jeg valgte å ta dette studie etter dialog med rådgiver hos BI. Utfra CV'en min fikk jeg tilbakemelding om at jeg er flink til å organisere og planlegge, og sette ting i gang. Rådgiver anbefalte derfor dette studie for å styrke meg administrativt (drift, planlegging, koordinering, organisering og utviklingsarbeid). Jeg syns prosjektformatet er spennende, men ønsker fast stilling. Rådgiver sa at dette studie kunne spesifikt styrke meg administrativt og organisatorisk, også i en fast stilling. Jeg valgte å ta dette studie fordi jeg ønsker å jobbe med drift, planlegging, organisering, koordinering og utviklingsarbeid, en interesse jeg opparbeidet meg som seksjonsleder, under studietiden, hos NTNUI Dans. Min referanse fra prosjektet "Kulturtribunen på Ranheim" har i tillegg sagt at hun så lederkvaliteter i meg underveis i prosjektperioden. Emner: - Prosjektbegrepet: hva prosjekter er, typer av prosjekter, karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet. - Fundamentet: prosjektets mål og rammebetingelser, prosjektets mandat, prosjektets omgivelser. - Prosjektplanlegging: prosjektplanlegging, forankring av planer, bruk av ansvarskart, milepælplanlegging. - Organisering: roller i prosjektarbeidet, ansvarsforhold, prosjektorganisasjonens virkemåte, forskjellige måter å organisere prosjekter på. - Styring: prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring på ulike nivåer, prosjektoppfølging. Omfang: februar 2020 - juni 2020, deltid ved siden av studier (totalt 4 fysiske samlinger). Samlinger: 17. - 18. februar: case oppgaver, løst i grupper, deriblant milepælplanlegging for NM i Melkespannkasting, og sort/rød-oppgave som handlet om samarbeid, strategi, taktikk og forhandlinger (hvorav jeg fikk prøve meg som prosjektleder). 2.mars: nettsamling 17.mars: fysisk samling, flyttet til Korona-samling på nett. 1.april: nettsamling (prosjektstyring) 21. april: fysisk samling, flyttet til Korona-samling på nett prosjektstyring, presentasjon av prosjektoppgavene) 11.mai: nettsamling (tekniske sider ved innlevering) 5. juni: innlevering av eksamensoppgave
   
sep 2013 jun 2015 Topptrener, NTNU
Annet  Trondheim 
Utdannelse, sponset av NTNUI Dans. Praksis: NTNUI Dans (aerials). Prestasjonsutvikling, coaching og ledelse. Samt motiverende intervju, generell treningslære, styrketrening, testing (Vo2max), utvikling av toppidrettsutøvere. Drivkraft bak oppstart av nytt dansetilbud. Ukentlig planlegging og utvikling av kurs, fra nybegynner til avansert. Gjennomføring av kurs og oppfølging av elever, som instruktør samt evaluering av kurs som seksjonsleder ved semesterslutt. Arbeide med toppidrettsutøvere og sammen sette opp ukesplaner, månedsplaner og årsplaner mot NM/VM. Har i tillegg utarbeidet et testapparat for min idrett, i samarbeid med Olympiatoppen/NTNU. Har testet elever, og deretter rapportert til NRK (i forbindelse med TV-programmet "Norges Tøffeste"). Programvare: MS Office, Itslearning/innsia intranett NTNU.
   
jan 2013 mai 2013 Fitness Basis/Treningsveileder, Norges Idrettshøgskole
Annet  Trondheim 
Fitness Basis: Coaching/motiverende intervju, kundebehandling, anatomi, ernæring. Har bestått antidopingskurs (Rent Senter). Nettstudent, og dermed min egen lærer, noe som gjør meg strukturert, systematisk og disiplinert. Treningsveileder: Kundeveiledning, biomekanikk, øvelsesutvalg: Styrketrening, utholdenhet, bevegelighet. Nettstudent, og dermed min egen lærer, noe som gjør meg strukturert, systematisk og disiplinert.
   
sep 2009 nov 2012 ERNÆRINGSFYSIOLOGI bachelor (Medisin, helse- og sosialfag), Bjørknes Høyskole
Bachelor  Trondheim 
Bachelor i ernæringsfysiologi. Bacheloroppgaven omhandlet: omega-3-fettsyrer og deres eventuelle påvirkning på hypertensjon. Skrevet med veiledning fra professor ved medisinske fakultet. Emner: kostholdsveiledning, coaching/motiverende intervju, psykologi, journalføring, etikk, medisin grunnfag, kostholdsplaner, sykdomslære, fysisk aktivitet m.m.. Nettstudent, og dermed min egen lærer, noe som gjør meg strukturert, systematisk og disiplinert.
   
aug 2005 mai 2006 MUSIKAL folkehøgskoleutdanning (Estetiske fag og kunst), Viken Folkehøyskole
Annet  Gjøvik 
Fordypning: musikal. Hovedinstrument: vokal. Valgfag: musikk & helse, teater, dans, gospelkor, besifring, pophistorie, viseverksted. Studietur: St. Petersburg og Tallin. Gospelkorturne. Satte opp musikalen: Fiddler on the roof.
   
aug 2001 jun 2004 Allmenn, økonomiske og administrative fag, St. Olav videregående skole
Annet  Stavanger 
I tillegg til gjennomsnittskarakter, kommer poeng for fordypningsfag samt poeng for realfag. Fordypningsfag: markedsføring, matematikk, engelsk og fransk. Avsluttet muntlig eksamen i markedsføring, med karakter 5.
   
Annen erfaring
des 2017 Fagdag for ansatte på fritidsklubber og ungdomshus i Trøndelag, Unge Kokker
Trondheim
Program: - Praktisk del: demonstrasjon og praktisk deltakelse med tips til god og sunn mat. - Velg Smart Mat! med Grethe Bolkan
   
nov 2017 Landskonferansen for ungdomsarbeidere, Ungdom og fritid
Trondheim
Program: 6.november - Barn og unges psykiske helse. - Konfliktarbeid i praksis: Introduksjon til gatemegling i fritidsklubb. Introduksjon til ART - metodikk i fritidsklubb. 7.november - Klubbeksempler - Inkluderende lokalsamfunn med fokus på frivillighet og kultur - Ungdomstråkk (v/ Arbeidsforskningsinstituttet HiOA) - Kultur: Nytte og mening - ALLEMED (verktøy for å inkludere alle barn og unge) - Klubbundersøkelsen
   
mai 2017 Førstehjelpskurs, Kulturtribunen på Ranheim
Trondheim
   
mai 2017 Rusmidler (Tegn og Symptomer), Kulturtribunen på Ranheim
Trondheim
   
feb 2015 aug 2015 Norges Tøffeste, NRK
Trondheim
I dialog om inkludering av min idrett i "Norges Tøffeste". Holdt dialogen pr mail og mobil. Tok initiativ og arrangerte møte med de på studio for å planlegge prosjektet: teste ut relevante øvelser, diskutere innkjøp av utstyr samt sikkerhetsrutiner ved opptak av programmet. Holdt dialogen internasjonalt i forbindelse med planlegging av innkjøp av utstyr, da dette måtte være en spesialordre og ikke en studioordre. Gjennomførte også testing av egne elever, både ved NTNUI Dans og RAW Dancestudio (3 utvalgte øvelser, hvor jeg filmet og testet på vegne av NRK og deretter rapporterte testresultat til de).
   
apr 2013 Trondheim song:expo, Tempo
Trondheim
Regional samling for sangere og låtskrivere i Midt Norge.
   
apr 2012 Noroff Artist 2012, Noroff
Trondheim
Audition for Noroff studentenes prosjekteksamen; musikkproduksjon, live opptreden, musikkvideoproduksjon
   
feb 2010 nov 2011 Devils N Angels (DNA), Kunstakademiet i Trondheim
Trondheim
EP innspilling med masterstudent ved KIT (Kunstakademiet i Trondheim). Musikkredigering: Cubase.
   
aug 2008 mai 2009 Sosialpsykologi, NKI
Stavanger
Sluttresultat: bestått. Den delen av psykologien som omhandler det sosiale samspillet mellom mennesker, og hvordan denne påvirkes av verdier, holdninger og sosiale systemer.
   
mar 2007 jun 2008 the LIPA Dream, Tv Vest
Stavanger
TV program/musikkprosjekt i forbindelse med at Stavanger var Europeisk kulturhovedstad, i samarbeid med Liverpool Institute for Performing Arts. Audition for Mia Gundersen, Rolf Gjesdal (Tumbleweed) og Morten Mølster (The September When), sang egen sang og en sang på koreansk.
   
sep 2007 mai 2008 Moter & Styling, NKI
Stavanger
Sluttkarakter: 6. Fagområder: motehistorie, motemesser, tekstiler/fargekombinasjoner, trender og styling. Redesign av klær.
   
Språk
Engelsk Flytende Flytende Nei
Fransk Middels Middels Nei
Koreansk Grunnleggende Grunnleggende Nei
Norsk Flytende Flytende Ja
       
Annen info
Interesser
Ridning
Luftakrobatikk
Sang
Låtskriving
Førerkort
B