<  
>  
Reidar Austheim
HSE Consulent Stavanger, Norge
For tiden tilgjengelig
Følg Send melding
Arbeidserfaring:
Jeg har 12 års erfaring innen olje og gass sektoren, med bla. Prosjektledelse, Prosjektstyring, Prosjektarbeid, Ledelse og Koordinering.
25 års erfaring innen Bygg og Anleggs bransjen, med bla. Prosjektledelse, Prosjektstyring, Prosjektarbeid, Ledelse og Koordinering.

Kompetanse:
HSE Consulent, HMSK Koordinator, Norsk standard (ISO 9001, ISO 45001 (ISO 140001), OHSAS 18001) Norsok Standard S-006, Prosjektledelse, Koordineringsarbeid, Prosjektarbeid, Arbeidsledelse, Bygg og anlegg, Byggteknisk, Teknisk tegning, Byplanlegging, Vei miljø, Arealplanlegging, Offentlig forvaltning, Saksbehandling, Veiledning, Rådgivning, Presentasjon, Markedsføring, Data. Les mer
  • Del eller anbefal:
  • Antall tjenester 5
  • Pris fra Etter avtale
  • Arbeidssteder 2
Tilgjengelighet
Svarte datoer er ledige
Aktuelle arbeidssteder
Ledelse og organisasjonsutvikling
4 tjenester

Nivå

Profesjonell

Tekniske ferdigheter
1 tjeneste

Nivå

Ikke oppgitt

Meldingen ble ikke sendt
Skriv en anbefaling av Reidar Austheim
Frilansguiden er basert på porteføljer, profiler og anbefalinger slik at oppdragsgivere får en trygghet basert på andres erfaringer. Dersom du har jobbet med Reidar Austheim, har du anledning til å gi en anbefaling. Du kan når som helst oppdatere eller endre anbefalingen.
Gi din anbefaling nå!
Min CV
ARBEIDSERFARING
okt 2019 Nåværende Prosjekteringsleder/HMS Leder, Innleid som Konsulent til PEAB Norge AS
Prosjekt / Engasjement, Heltid Oslo
● Ansvar for faglig bistand innen fagområdene som bidrar til profesjonell gjennomføring av prosjektet i alle faser ● Ansvar for god kompetansestyring, ressursutnyttelse og tilstrekkelig kapasitet i prosjektet ● Personalansvar og budsjettansvar for medarbeidere i prosjektet ● Ansvar for at gode og kostnadseffektive løsninger velges innen fagområdene ● Tilrettelegge for erfaringslæring, utvikling, anvendelse og styring av beste praksiser ● Samarbeide og koordinere med andre fagområder for utvikling av helhetlige løsninger ● Veiledning og rådgivning innen fagområdene og kontakt mot andre fagmiljøer i PEAB ● Rådgivning og ekspertise relatert til HMS, SHA, Risiko og Sikker jobb analyse
   
jan 2018 sep 2019 HSE Consulent, ÅF Consulting AB
Prosjekt / Engasjement, Frilans, Heltid Sverige
Rådgivning og ekspertise på saker relatert til HSE Risikoanalyse Utvikle, opprettholde og implementere HSE system for håndtering av risiko Følge opp og håndtere etterlevelse av HSE system Forberede og utgi statistikker og rapporter og annen dokumentasjon basert på HSE krav og myndighetskrav Norsok Standard S-006N, ISO 9001, NS-EN ISO 45001, ISO 14001, SN-BS OHSAS 18001 Kontaktperson inn mot ledelse og andre eksterne intressenter relatert til HSE Ansvarlig for rapportering og saksbehandling av HSE hendelser og avvik Håndtere HSE krav mot kontraktører og konsulenter etter behov Vernerunder og HSE inspeksjoner Opplæring internt relatert til HSE og risiko Work permit manager Prosjektstyring og arbeidsledelse, godkjenning av arbeidstillatelser osv.
   
okt 2009 jun 2017 HMSQ Koordinator, IKM Testing AS
Fast ansettelse, Heltid Sola
Drift og vedlikehold av bedriftens HMSK system, Input Process (Avvikssystem) Avviksbehandling og dokumentbehandling Registrering og saksbehandling i avvikssystemet HMSK revisjoner, interne og eksterne mot kunder og leverandører Norsok Standard S-006N, ISO 9001, NS-EN ISO 45001, ISO 14001, SN-BS OHSAS 18001 Utarbeidelse av HMSK rapporter og retningslinjer Vedlikehold av bedriftens stoffkartotek Kjemikalieregistrering/risikovurdering i ECO HMS prosjekt inspeksjoner Vernerunder på bedriftens avdelinger Trendanalyser, statistikker og årsrapporter Bedriftens avvik, hendelser og tilløp i Statoil Synergi, ConocoPhillips, ENI Norge Revisjoner, Tilbud og Prekvalifisering IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og gass industrien
   
aug 1987 sep 2009 Byggentreprenør, Selvstendig næringsdrivende
Frilans, Heltid Stavanger
Totalentreprise Prosjektarbeid Skade/sanering og avfukting Resturering Konsulenttjenester Rammeavtaler Boliger/hytter Serviceoppdrag Rehabilitering og reparasjoner Søknader og Prosjektering
   
UTDANNING
mar 2018 Varmt arbeid, sertifikat gyldig til 04.2023, Brandskyddsforeningen
Kandidat  Sverige 
Sertifikatet er gyldig for: Arbeidstillatelser Varmt arbeid Brannvakt
Karakternivå: Topp 60%
   
jan 2018 feb 2018 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U/ Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U, ÅF Consulting AB
Bachelor  Sverige 
Construction Work Environment Coordinator BAS-P/BAS-U Grundläggande arbetsmiljökunskap Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande Arbetsmiljöansvar och straffansvar Arbetsgivare- och arbetstagaransvar Byggherre- och projekteringsansvar Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan Orientering om de föreskrifter (AFS:ar) som berör dig som BAS-U och BAS-P Kursen avslutas med ett kunskapsprov Efter kursen mejlas elektroniska dokument ut till dig, mallar som du kan använda i ditt arbete som BAS-P och BAS-U. Bas-P Bas-P, där P:et står för projektering och planering ska upprätta en arbetsmiljöplan för hela byggprojektet. Dessutom ska den samordna de olika projektörer som medverkar för att i största möjliga mån motverka arbetsmiljörisker. Bas-U Bas-U, där U:et står för utförande av byggnadsarbete ska följa och uppdatera den arbetsmiljöplan som Bas-P skrivit. Samordnaren ska även se till så att kollegorna tar hänsyn till den gemensamma miljön, bland annat när de väljer arbetsmetoder, av hänsyn till kollegorna. Bas-U ska även samordna kontrollen av andra entreprenörer och se till att de följer arbetsmiljöregler och arbetsmiljöplanen. Om någon av byggarbetsmiljösamordnarnas arbetsuppgifter inte fullföljs riskerar byggherren att drabbas av sanktionsavgifter.
Karakternivå: Topp 60%
Reidar Austheim 050664 har deltagit i ovanstående utbildning och erlagt godkänt kursprov
   
aug 2010 mai 2013 Risikostyring del 1 og 2, Universitetet i Stavanger
Bachelor  Stavanger 
Karakternivå: Topp 60%
   
aug 2010 mai 2013 Risikoanalyse del 1 og 2, Universitetet i Stavanger
Bachelor  Stavanger 
Karakternivå: Topp 60%
   
aug 2010 mai 2013 HMS – ledelse, Universitetet i Stavanger
Bachelor  Stavanger 
Karakternivå: Topp 60%
   
jan 1993 des 1995 Dokumentkontroller, Næringsakademiet i Stavanger, (kveldstudie), Næringsakademiet
Årsstudium  Stavanger 
Karakternivå: Topp 60%
   
jan 1993 des 1995 Teknisk Engelsk, Næringsakademiet i Stavanger, (kveldstudie), Næringsakademiet
Årsstudium  Stavanger 
Karakternivå: Topp 60%
   
jan 1990 des 1990 Miljøteknologi, Ullandhaug Opplæringssenter (UIS), Universitetet i Stavanger
Bachelor  Stavanger 
Karakternivå: Topp 60%
   
aug 1985 jun 1987 Teknisk Fagskole, Maskinteknisk, Stavanger Offshore Tekniske Skole
Bachelor  Stavanger 
Karakternivå: Topp 60%
   
Annen erfaring
jan 2018 Nåværende Prosjektledelse, Work Permit Manager, ÅF Consulting AB
Sverige
Samordne og godkjenne arbeidstillatelser i prosjekt
   
aug 1992 Nåværende Trener/ Lagleder, Sola fotball/ Sola Håndball
Sola
   
Språk
Dansk Grunnleggende Grunnleggende Nei
Engelsk Flytende Flytende Nei
Norsk Flytende Flytende Ja
Svensk Middels Middels Nei
Tysk Grunnleggende Grunnleggende Nei
       
Annen info
Interesser
Trener/ Lagleder
Førerkort
B