<  
>  
Nicklas Andreas Persson
Zen made media Oslo, Norge
For tiden tilgjengelig
Følg Send melding
Litet Medie produksjon selskap som er basert i Oslo. Les mer
  • Del eller anbefal:
  • Antall tjenester 20
  • Pris fra Variert
  • Arbeidssteder 2
Tilgjengelighet
Svarte datoer er ledige
Aktuelle arbeidssteder
Meldingen ble ikke sendt
Skriv en anbefaling av Nicklas Andreas Persson
Frilansguiden er basert på porteføljer, profiler og anbefalinger slik at oppdragsgivere får en trygghet basert på andres erfaringer. Dersom du har jobbet med Nicklas Andreas Persson, har du anledning til å gi en anbefaling. Du kan når som helst oppdatere eller endre anbefalingen.
Gi din anbefaling nå!
Min CV
ARBEIDSERFARING
mar 2017 jul 2018 Butikk selger, Scandinavian photo
Fast ansettelse, Heltid Oslo
Fulkontrolpåbutiken,Vardagligabutiksrutinersåsomvaruplasering,nyakampanjer. Hanterarordersifråninternet,stängerochöpnar. Ärenavdombästasäljarnapgaminkunskaptildom􏰁estavåraprodukterochinom fotogra􏰀och􏰀lm.