(KarriereStart.no):

Det finnes mange bedrifter som bruker store summer på innleid kompetanse fra eksterne byråer. Dette til tross for at byråene ikke nødvendigvis er den beste og mest kostnadseffektive løsningen for dem.


Noen foretrekker trygghetsfaktoren de får ved å benytte seg av etablerte byråer med en gjenkjennelig logo, fine lokaler og flere ansatte. Men for andre vil dette være en dyrkjøpt trygghet på flere måter. Det finnes nemlig frilansere som kan gjøre jobben både rimeligere, raskere og bedre.


På den amerikanske frilansbloggen freelancefolder.com har de listet opp fem gode argumenter for hvorfor oppdragsgivere bør vurdere en frilanser fremfor et byrå til sitt neste prosjekt:

 

LES OGSÅ: Hva er egentlig en frilanser?

 

1. Direkte kommunikasjon

Feilkommunikasjon kan være årsak til problemer mellom kunde og innleid arbeidskraft. Ofte er det selgere eller agenter som formidler oppdrag mellom kunde og byrå, og dette kan potensielt gå på akkord med kommunikasjonen som kreves for at sluttproduktet vil svare til oppdragsgiverens forventninger.


I byråer kan oppdragsgiveren også risikere å måtte gjenta sine ønsker for tjenesten eller produktet til flere personer før man når frem til den som faktisk skal utføre oppgaven. Ved å benytte en frilanser han man derimot fordelen med at all kommunikasjon skjer med én og samme person – fagpersonen som skal sørge for det endelige sluttproduktet.Direkte kommunikasjon reduserer ikke bare risikoen for feilkommunikasjon, det gir også oppdragsgiveren mulighet til å besvare alle nødvendige spørsmål rundt den aktuelle oppgaven og drøfte seg frem til den beste løsningen.

 

2. Forutsigbarhet

Siden byråer ofte har flere ansatte som jobber innen samme felt, er det ingen garantier for at man får benytte samme person til ulike prosjekter. Ved å benytte forskjellige personer fra gang til gang, kan man risikere store variasjoner i både kvalitet og stil. Vedkommende som man har erfaring med fra tidligere, kan være bundet til andre prosjekter ved neste anledning, og man risikerer derfor å måtte vente lenge dersom man ønsker å benytte personen som har best kjennskap til seg og sin bedrift.Frilansere er som regel lettere tilgjengelig på kort varsel og er tilgjengelige for et samarbeid over flere prosjekter. Med det får man en person som allerede har god kjennskap til virksomheten, som vet hva oppdragsgiveren forventer.

 

LES OGSÅ: Fem steg for å lykkes som frilanser

 

3. Et rimeligere alternativ

Et byrå må dekke inn driftsutgifter gjennom honorarene for oppdragene som utføres. Dette medfører også at man som oppdragsgiver ikke bare betaler for kompetansen fra konsulentene, men også for utgifter til lokaler, utstyr, personell og annet.


Frilansere skal derimot dekke langt færre utgifter, siden de som regel har hjemmekontor og generelt lave driftskostnader. Dette gjør at de kan tilby sine tjenester til en betydelig lavere pris.

 

4. Effektivitet

I motsetning til konsulenter som jobber gjennom et byrå, er ikke frilansere avhengige av andre personer for å vurdere og godkjenne potensielle oppdrag. Frilansere har i langt større grad mulighet til å stille opp på kort varsel, uten forsinkende mellomledd.


For frilansere har det heller ingen hensikt å la et oppdrag ligge til neste dag. Når man ikke jobber etter timesatser eller fast månedslønn, gjelder det å rekke så mange oppdrag som mulig for å sikre tilstrekkelig inntekt.

 

5. Gjensidige fordeler

Ved å jobbe med en frilanser får oppdragsgivere muligheten til å etablere et personlig forhold til personen som skal gjennomføre prosjektene sine. Et godt etablert forhold er en fordel som gagner begge parter:


Fra frilanserens perspektiv vil et godt og varig forhold til en oppdragsgiver være en velkommen kilde til jevnlige oppdrag med påfølgende jevn inntekt. Dette er også noe som har høy verdi i forhold til å kunne vise til et fast samarbeid til potensielle nye oppdragsgivere. Ved å opparbeide seg en stadig bedre forståelse for bedriftens ønsker og behov, vil jobben også bli stadig enklere og mindre tidkrevende for frilanseren.


Fra oppdragsgiverens perspektiv innebærer dette en trygghet i at frilanseren får en stadig bedre forståelse for ønsker, behov og forventninger til prosjektene. Med tiden kan frilanseren faktisk opparbeide seg en bedre forståelse av bedriftens behov til de aktuelle prosjektene enn de som er fast ansatt.

 

Klikk her for å finne frilansere til ditt oppdrag