<  
>  

- Jeg hadde ikke noe valg, det var noe jeg måtte gjøre