<  
>  

Jobbmuligheter som Øvrig - Samfunnsfag, psykologi

Gjensidige
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Jobbmuligheter som Øvrig - Samfunnsfag, psykologi
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Øvrig - Samfunnsfag, psykologi. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Gjensidige.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser - Øvrig - Samfunnsfag, psykologi
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Gjensidige
logo
Ønsker du å jobbe som produktutvikler hos oss med mange spennende utviklingsløp fremover?
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Hos oss kan du være med på å sikre flere liv, mere helse og større verdier enn hos noen andre forsikringsselskaper i landet.I Gjensidige engasjerer vi oss i kundene våre, og i bærekraftige løsninger. Fremtiden avhenger av at vi forvalter verdiene våre riktig, og vi trenger alltid flinke folk til denne viktige oppgaven. Vil du være med?Som produktutvikler vil du tilhøre vårt konsernområde Analyse, Produkt og Pris (APP). APP har det overordnede ansvar for produktutvikling og lønnsomhet i Gjensidiges produktporteføljer og leverer viktige bidrag til konsernet.Teamet du skal arbeide i er i avdelingen Eiendom & Ansvar, Produkt Ansvar. Teamet er ansvarlig for Gjensidiges Ansvarsforsikringer (med unntak av yrkesskade og bilansvar), samt for interesse- og Cyberforsikring.Teamet har et helhetlig produktansvar som blant annet innebærer oppgaver som drift, produktutvikling, lønnsomhetsoppfølgning, prisfastsettelse, rådgivning og undervisning. Arbeidet er variert og utfordrende, vi jobber nordisk og det er mange spennende utviklingsløp fremover.Dine oppgaver vil blant annet væreDrift og forvaltning av produktene, herunder risikovurdering, vilkårsendringer og faglig vurderingerDrive nytenkning og forbedre Gjensidiges produkt- og tjenesteutviklingFølge opp lønnsomheten i produktporteføljen i samarbeid med våre analytikere, samt gjennomføre tiltak som sikrer lønnsom vekstUtviklingen og digitaliseringen av produkter i samarbeide med Divisjonene Commercial og Teknologi og InnsiktRådgiver i forsikringsfaglige spørsmål i forhold til øvrige miljøer i Gjensidige, samt undervisning på vår egen GjensidigeskoleDelta i tverrfaglige prosjekter med andre avdelinger i Gjensidige, herunder medvirke til å implementere produktporteføljen og tilhørende prosesser i et helt nytt forsikringssystemOm deg som søkerVi ser etter deg som evner å arbeide analytisk og som kan gjøre komplekse ting enkelt. Du ser viktigheten av å jobbe med detaljer samtidig som man ser det store bildet.Fortrinnsvis er du jurist, men annen høyere utdanning og relevant arbeidserfaring kan være vel så riktig. Du har god innsikt i eller interesse for tekniske løsninger og digitale prosesser. Du viser et stort engasjement og tenker forretning, med fokus på kunder og leveranser i alt du gjør.Du tar et sterkt eierskap til gjennomførelse av prosjekter og arbeidsoppgaver og har samtidig et genuint interesse for å lære nye ting og utgjøre en forskjell for Gjensidige og våre kunder.Hos oss får duVi garanterer en arbeidsgiver som bryr seg om sine ansatte og legger til rette for god personlig og faglig utvikling. Vi sørger for at du kan utvikle deg innenfor rollen du allerede har, men også bygge din karriere ved å bevege deg på tvers av organisasjonen.Vi holder til i flotte kontorlokaler (Huset vårt) sentralt i Oslo sentrum. Her finner du treningsmuligheter i eget treningsstudio og gymsal, i tillegg til bedriftsidrettslag med for eksempel klatregruppe, turgruppe og fotball, kulturaktiviteter og andre sosiale grupper.Vi gir deg også muligheten til å jobbe delvis fra hjemmekontor etter avtale. Vi tror på fleksibilitet i arbeidshverdagen, noe vi legger til rette for gjennom gode samhandlings- og arbeidsverktøy.Du vil også få flere goder, som blant annet spesielt god pensjonsordning, forsikringsordninger med behandlingsforsikring og personalrabatter, firmahytter i inn- og utland, aksjespareordning, sommertid og fleksibel arbeidstid.I Gjensidige ønsker vi å gjenspeile bredden av mangfoldet i samfunnet. Oppgavene er varierte, ofte langsiktige og ikke minst samfunnsviktige. Det fineste vi har er felleskapet, og den du er, er viktig for oss. Hos oss får alle like stor plass, og mangfoldet vårt beriker både oss selv og kundene våre. Gjennom å være deg selv, og få muligheten til å utvikle ditt fulle potensial, kan du utnytte evnene dine langt bedre.Se fremover. Skap verdier. Bli en av oss.Ved spørsmål eller om du er nysgjerrig på om dette er stillingen for deg, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Anne Marie Landsverk for en uformell prat.Anne Marie Landsverk, (+47)99259376, anne-marie.landsverk@gjensidige.noSøknadsfrist: 07.03.2024 Adresse: Oslo
07.03.2024 Oslo
logo
Har du lyst til å yte god service for noen av de største bedriftskundene i Gjensidige?
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Hos oss kan du være med på å sikre flere liv, mere helse og større verdier enn hos noen andre forsikringsselskaper i landet.I Gjensidige engasjerer vi oss i kundene våre, og i bærekraftige løsninger. Fremtiden avhenger av at vi forvalter verdiene våre riktig, og vi trenger alltid flinke folk til denne viktige oppgaven. Vil du være med?Har du erfaring fra forsikringsmeglerbransjen, eller synes det virker spennende å lære mer om den?Da er du kanskje vår neste Account Coordinator.Du blir en del av avdelingen Broker Commercial som tilhører Divisjonen Commercial og har i dag hovedtyngden av Norges største bedrifter og offentlige virksomheter på kundelisten. I tillegg har avdelingen ansvar for alle kunder som betjenes via forsikringsmeglere.En av våre ansatte går over i en annen stilling internt i Gjensidige og derfor leter vi nå etter en ny person som vil være med å levere service, forvaltning og administasjon for våre kunder sammen med oss i avdelingen Operations.Din hverdag som Account CoordinatorSom en del av vårt Operations-teamet, vil du jobbe hånd i hånd med våre Key Account Managers, og besvare henvendelser fra forsikringsmeglere med profesjonalitet og effektivitet. Du vil jobbe med å produsere nye forsikringer i vårt kjernesystem for KAM'er, samt endre og fornye forsikringsavtaler som ligger i porteføljen.Avdelingen Operations består i dag av 14 engasjerte medarbeidere som bor spredt og som har ulik forsikringskompetanse og bakgrunn fra Gjensidige og forsikringsbransjen generelt. Blir du en del av oss vil du oppleve en engasjert gjeng som har høy grad av involvering og samarbeid om kundene våre i hverdagen.I Gjensidige legger vi vekt på gode utviklings og karrieremuligheter. Du blir en del av Commercial-divisjonen i en agil, dynamisk og kompetent virksomhet med ambisiøse mål om å skape gode kundeopplevelser og derved øke kundetilfredsheten, omsetning og lønnsomhet. Det bidrar til å gi deg spennende utfordringer og mulighet til å prege din egen hverdag og utvikling.Vi har stort fokus på det kollegiale og jobber tett sammen med våre kollegaer.Om deg som søkerVi leter etter deg som vil lære og vokse i forsikringsmeglerbransjen. Hvis du er:strukturert og selvstendighar god kjennskap til forsikringsprosesser, med både tegning og fornyelserønsker å jobbe med næringslivsforsikringer uten ha et salgsfokusvil du passe godt inn hos oss. Og hvis du allerede har autorisasjon som Forsikringsrådgiver for næringsliv, er det definitivt et pluss!Vi gjør oppmerksom på at stillingen krever vandelsattest, som vil bli innhentet før en eventuell ansettelse.Hos oss får duFor å koble på og yte best mulig når det virkelig gjelder, trenger vi å koble av mellom slagene. Derfor er vi opptatt av at du skal ha rom for å være deg, og til å dyrke det som er betydningsfullt i ditt liv - hva enn det måtte være.Vi gir deg muligheten til å jobbe delvis fra hjemmekontor etter avtale. Vi tror på fleksibilitet i ar-beidshverdagen, noe vi legger til rette for gjennom gode samhandlings- og arbeidsverktøy.Du vil også få flere goder, som blant annet spesielt god pensjonsordning, forsikringsordninger med behandlingsforsikring, personalrabatter, firmahytter i inn- og utland, aksjespareordning og sommertid.Vi holder til i flotte kontorlokaler (Huset vårt) sentralt i Oslo sentrum. Her finner du treningsmuligheter i eget treningsstudio og gymsal, i tillegg til bedriftsidrettslag med for eksempel klatregruppe, turgruppe og fotball, kulturaktiviteter og andre sosiale grupper.I Gjensidige ønsker vi å gjenspeile bredden av mangfoldet i samfunnet. Oppgavene er varierte, ofte langsiktige og ikke minst samfunnsviktige. Det fineste vi har er felleskapet, og den du er, er viktig for oss. Hos oss får alle like stor plass, og mangfoldet vårt beriker både oss selv og kundene våre. Gjennom å være deg selv, og få muligheten til å utvikle ditt fulle potensial, kan du utnytte evnene dine langt bedre.Se fremover. Skap verdier. Bli en av oss.Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med:Heidi Elisabeth Grønvold, (+47)94133313, Heidi-Elisabeth.Gronvold@Gjensidige.noSøknadsfrist: 10.03.2024 Adresse: Oslo
10.03.2024 Oslo
logo
Har du lyst til å hjelpe oss å flytte kjernevirksomheten vår over på en moderne plattform?
Gjensidige Pensjonsforsikring er heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA. Vi leverer innskuddsbaserte pensjonsløsninger til bedrifter og pensjon og sparing til bedriftens ansatte og andre privatkunder. Vi er opptatt av gode kundeopplevelser og jobber kontinuerlig med å utvikle effektive og moderne tjenester for våre kunder.I Gjensidige Pensjonsforsikring engasjerer vi oss i kundene våre, og i bærekraftige løsninger. Fremtiden avhenger av at vi forvalter verdiene våre riktig, og vi trenger alltid flinke folk til denne viktige oppgaven. Vil du være med?Har du lyst til å hjelpe oss å flytte kjernevirksomheten vår over på en moderne plattform? Gjensidige Pensjon har startet en spennende og krevende reise med å implementere et nytt og moderne kjernesystem. Vi er nå på utkikk etter en proaktiv og ansvarsfull ny leder som vil sørge for at våre kjernesystemer dekker alle våre forretningsbehov; i dag og for fremtiden..Gode grunner til å jobbe i GjensidigePensjonsbransjen er i endring. Overgang til nye systemer og tilgang på mer moderne verktøy gir oss nye muligheter til å utvikle bedre prosesser og forretningsmodeller. I tillegg til å innføre et nytt kjernesystem, jobber vi blant annet med utvikling av analyseplattformer, digitalisering av produkter og tjenester, samt IT-sikkerhet og beredskap. Vi både utvikler nye løsninger, og jobber med å forbedre de vi allerede har. I tillegg bygger vi en stadig større og sterkere organisasjon hvor målet er å ha de mest engasjerte teknologimedarbeiderne i bransjen!I Gjensidige har vi jobbet med å sikre liv, helse og verdier i over 200 år. En av grunnene til at vi har lyktes i så lang tid, er at vi hele tiden jobber med å utvikle oss i takt med - og helst i forkant av - de stadige endringene i forsikringsbransjen og samfunnet ellers. Hos oss vil du være en del av et stort fellesskap som trekker i samme retning mot et tryggere samfunn for alle, hvor du kan være stolt av at vi gjør mange konkrete grep for verden rundt oss.Gjensidige Pensjonsforsikring er et datterselskap i Gjensidigekonsernet som leverer pensjonsprodukter til bedrifter og privatpersoner. Vi har særlig fokus på innskuddspensjon og unit linked løsninger, men tilbyr også uførepensjon i privatmarkedet.Kjernesystemer er en avdeling under IT i Gjensidige Pensjonsforsikring. Avdelingen har ansvaret for at våre produkter og forretningsregler blir implementert på en god måte i våre IT-systemer. Fagstøtte til andre enheter, feilretting og oppfølging av leverandører er også en viktig del av avdelingens ansvarsområde.Din hverdag som leder for KjernesystemerHar du stor interesse for å bidra til at forretningen får de beste løsningene realisert i nye verktøy og systemer? Evner du å omsette forretningsbehov til tekniske beskrivelser? Som leder for Kjernesystem får du en meget sentral rolle i denne utviklingen. Du vil samarbeide med ulike miljøer både på forretningssiden og på IT-siden. Du vil få personalansvar for 5 høyt kompetente og engasjerte medarbeidere.Hovedoppgaver for stillingen vil være:Sørge for at vi har robuste, effektive, skalerbare og sikre løsningerAnsvar for forvaltning og videreutvikling av løsningene, herunder oppfølging av leverandører internt og eksterntDelta i tverrfaglige diskusjoner og sikre fagmiljøets involvering både mht. rådgivning og leveranserVurdere behov for nye eller forbedrede løsninger, både teknisk og forretningsmessigLede avdelingen og leveranser smidig og effektivtPrioritere avdelingens oppgaver basert på innspill fra forretning og andre interessenter, samt moderniseringsbehovUtvikle og motivere avdelingenSkape forretningsverdi sammen med forretningsdivisjoneneOm deg som søkerVi ser etter deg som er initiativrik, har stor egendriv og gode samarbeidsevner. Du har høyere relevant utdannelse, og god forretningsforståelse. Du har jobbet som personalleder, eller prosjektleder og trives best når du får jobbe sammen med andre. Du er uredd, tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter. Du setter deg raskt inn i nye områder, og har god teknologiforståelse. Du evner å tenke nytt, og trives med å ha mange baller i luften. Du evner å jobbe operativt, og selv ta ansvar for leveranser.I tillegg til å lede avdelingen, er det viktig at du evner å forstå fagområdet og problemstillingene, slik at du kan være en god leder, sparringspartner og representant for avdelingen. Teknologiforståelse, -interesse, erfaring fra leverandørstyring og systemforvaltning vil derfor være viktig i denne jobben. Erfaring med innføring eller forvaltning av forretningskritiske applikasjoner vil være en fordel. En god forståelse for pensjonsmarkedet i Norge vil også være en stor fordel i denne stillingen.Hos oss får duEn virksomhet som virkelig satser, og med gode utviklingsmuligheterKonkurransedyktige betingelser med særlig god pensjonsspareordningGode forsikringsordninger, blant annet behandlingsforsikring samt gode rabatterFirmahytter i inn- og utlandAksjespareordningTreningsmuligheter i eget treningsstudio samt bedriftslagArbeidssted i fine lokaler sentralt i Oslo (5 minutters gange fra Oslo S)Vi gir deg også muligheten til å jobbe delvis fra hjemmekontor etter avtale. Vi tror på fleksibilitet i arbeidshverdagen, noe vi legger til rette for gjennom gode samhandlings- og arbeidsverktøy.I Gjensidige ønsker vi å gjenspeile bredden av mangfoldet i samfunnet. Oppgavene er varierte, ofte langsiktige og ikke minst samfunnsviktige. Det fineste vi har er felleskapet, og den du er, er viktig for oss. Hos oss får alle like stor plass, og mangfoldet vårt beriker både oss selv og kundene våre. Gjennom å være deg selv, og få muligheten til å utvikle ditt fulle potensial, kan du utnytte evnene dine langt bedre. Se fremover. Skap verdier. Bli en av oss.Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med: Hilde Bech, (+47)90519646, Hilde.Bech@gjensidige.noSøknadsfrist: 07.03.2024 Adresse: Oslo
07.03.2024 Oslo
logo
Liker du tall, analyse og forretningsutvikling?
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Hos oss kan du være med på å sikre flere liv, mere helse og større verdier enn hos noen andre forsikringsselskaper i landet.I Gjensidige engasjerer vi oss i kundene våre, og i bærekraftige løsninger. Fremtiden avhenger av at vi forvalter verdiene våre riktig, og vi trenger alltid flinke folk til denne viktige oppgaven. Vil du være med?Business Controller i divisjon SkadeLiker du tall, analyse og forretningsutvikling? Lyst til å være med på reisen hvor vi i Skade skal utvikle en "state of the art" analysedrevet skadeorganisasjon?Ambisjonen for den nye divisjonen er å utvikle Nordens sterkeste skadeorganisasjon ved å skape unike opplevelser når det betyr som mest for våre kunder. Skade skal være i front på arbeid med bærekraft gjennom skadeforebygging og bærekraftige erstatninger. Samtidig som lønnsomhet og effektivitet har høyt fokus og sikres gjennom en solid drift med høy faglig kompetanse, kontinuerlig forbedring, digitalisering og nyskaping. Controllerfunksjonen vil være en sentral og svært viktig del av Forretningsstyring og hele skadeorganisasjonen.Gode grunner til å jobbe i GjensidigeI Gjensidige har vi jobbet med å sikre liv, helse og verdier i over 200 år. En av grunnene til at vi har lyktes i så lang tid, er at vi hele tiden jobber med å utvikle oss i takt med - og helst i forkant av - de stadige endringene i forsikringsbransjen og samfunnet ellers. Hos oss vil du være en del av et stort fellesskap som trekker i samme retning mot et tryggere samfunn for alle, hvor du kan være stolt av at vi gjør mange konkrete grep for verden rundt oss.Området Forretningsstyring er en sentral enhet i den nye skadedivisjonen. Områdets ansvarsområder spenner bredt med ansvar for strategi og bærekraft, divisjonsovergripende prosjekter, samt innkjøp og controlling i tillegg til analyse.Din hverdag som Business ControllerSom Business Controller hos oss får du en sentral rolle med ansvar for å sikre at divisjonen opererer i henhold til mål, prognoser og sentrale KPI'er. Analyser, kostnadsoppfølging og rapportering inngår også i stillingen. Identifisering av forbedringsområder og tiltaksoppfølging ligger også til rollen.Økonomistyring og bistand mot forretningsenetene i SkadeUtvikling, implementering og oppfølging av nøkkeltallDeltakelse i- og ansvar for planprosesserProsjektcontrollingMålstyringsprosesserInitiativer med formål om å styrke vår virksomhetsstyringRapportering, utarbeidelse og fremstilling av styringsinformasjonOm deg som søkerDu har en Master/høyere utdannelse som er relevant for stillingens ansvarsområde, samt erfaring med controller-arbeid, og evne til å se både detaljer og helhet.I tillegg har du:God erfaring med økonomi- og lønnsomhetsstyringSterk analytisk og opererer på et høyt nivå i Office 365 og spesielt Excel, samt god til å lage presentasjonerLøsningsorientert tilnærming og høy grad av gjennomføringsevne.Pådriver for utvikling og forbedringer.Høy arbeidskapasitet, med evne til å håndtere mange ulike oppgaver og problemstillinger samtidig, må trives med å være "hands-on".Ambisjoner og kvalitetsfokus som trigges av å skape gode resultater.Hos oss får duVi garanterer en arbeidsgiver som bryr seg om sine ansatte og legger til rette for god personlig og faglig utvikling. Vi sørger for at du kan utvikle deg innenfor rollen du allerede har, men også bygge din karriere ved å bevege deg på tvers av organisasjonen.Vi holder til i flotte kontorlokaler (Huset vårt) sentralt i Oslo sentrum. Her finner du treningsmuligheter i eget treningsstudio og gymsal, i tillegg til bedriftsidrettslag med for eksempel klatregruppe, turgruppe og fotball, kulturaktiviteter og andre sosiale grupper.Vi gir deg også muligheten til å jobbe delvis fra hjemmekontor etter avtale. Vi tror på fleksibilitet i arbeidshverdagen, noe vi legger til rette for gjennom gode samhandlings- og arbeidsverktøy.Du vil også få flere goder, som blant annet spesielt god pensjonsordning, forsikringsordninger med behandlingsforsikring og personalrabatter, firmahytter i inn- og utland, aksjespareordning, sommertid og fleksibel arbeidstid.Søknader vurderes fortløpende!I Gjensidige ønsker vi å gjenspeile bredden av mangfoldet i samfunnet. Oppgavene er varierte, ofte langsiktige og ikke minst samfunnsviktige. Det fineste vi har er felleskapet, og den du er, er viktig for oss. Hos oss får alle like stor plass, og mangfoldet vårt beriker både oss selv og kundene våre. Gjennom å være deg selv, og få muligheten til å utvikle ditt fulle potensial, kan du utnytte evnene dine langt bedre.Se fremover. Skap verdier. Bli en av oss.Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med:Fredrik Jakobsen, (+47)98635384, Fredrik.Jakobsen@gjensidige.noSøknadsfrist: 06.03.2024 Adresse: Oslo
06.03.2024 Oslo
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Gjensidige
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Gjensidige

Som ansatt i Gjensidige får du utvikle deg selv og samtidig spille en viktig rolle for oss, for kundene våre og for samfunnet. I tillegg til forsikring kan du jobbe innenfor pensjon og sparing. Blir du en av oss, får du rundt 4 000 kollegaer i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Jurister, journalister, sosiologer, sykepleiere, kriminalteknikere, utviklere, designere og ingeniører, for å nevne noen. Her favner vi om ulikheter i visshet om at det gjør oss bedre, klokere og sterkere.