"Gjennom vår deltakelse i charteret ønsker vi å bidra til at kvinner i større grad ser på finansnæringen som en interessant arbeidsgiver, og at vi tiltrekker oss dyktige medarbeidere fra hele bredden av befolkningen. I Gjensidige ser vi på ulikheter som en stryke til økt innovasjon og nye måter å tenke på, og da trenger vi også en god kjønnsbalanse"

- Berit Nilsen, konserndirektør for Mennesker, strategi og kommunikasjon

Initiativet støttes av Finansdepartementet og eies av bransjen selv gjennom Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes forening, i tillegg til initiativtakerne Alexandra Morris og Turid Elisabeth Solvang. Prosjektet driftes av FutureBoards.

Vi har gjennom signeringen forpliktet oss til charterets fire prinsipper:

 1. Ha et medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering. 
  Sikre forankring i virksomhetens ledelse, enten CEO eller en person som rapporterer til CEO
   
 2. Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner
  Sette konkrete, realistiske mål tilpasset organisasjonens størrelse, situasjon og behov, samt hvordan disse skal følges opp gjennom tiltak. 
   
 3. Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam 
  Utarbeide en plan for hvordan levering og fremgang mot målene kan reflekteres i godtgjørelsen til lederteamet. 
   
 4. Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside 
  Større åpenhet og ansvarlighet gjennom å publisere mål, status og årlig fremgang på egen nettside, sammen med Kvinner i Finans Charter logo. 


I Gjensidige har vi mål om 40/60 kjønnsbalanse blant leder- og spesialiststillinger og 50/50 i alt vi gjør knyttet til nyansettelser, blant talenter, internship, vikarer, sommerstudenter, Gjensidigedagen, mentorer og i ulike utviklingsprogram som for eksempel Fremtidens Lederskap. Gjennom en slik målsetting bidrar vi til like muligheter for alle - uavhengig av kjønn.