<  
>  

Lærling i GK

Kulde- og varmepumpe, automatisering, ventilasjons- og blikkenslager, rørlegger, elektriker, telekommunikasjonsmontør
Om lærlingordningen

GK ønsker å ligge i front i bransjen, også når det gjelder fagkompetanse. Derfor har vi utviklet et lærlingprogram som har til hensikt å gjøre læretiden trygg både for lærling og instruktør. Vi mener lærlinger er en ressurs som kan tilføre oss oppdatert kunnskap og fagkompetanse!

Når tar vi inn lærlinger?
Vi tar inn lærlinger i mars-juni hvert år.

Vi tar inn lærlinger i disse fagene?

 • Elektrofag 
  Automasjon
  Elektriker
  Ventilasjonsteknikk
  Kulde- og varmepumpeteknikk
 • Bygg- og anleggsteknikk
  Rørlegger
  Ventilasjons- og blikkenslager
 • Telekommunikasjonsmontør

Lær av de beste
Våre faglige ledere og instruktører har gått igjennom et instruktørkurs før de får ansvaret for en lærling. Du kan derfor være sikker på at den veilederen du får har god kompetanse om lærlingens rettigheter og plikter i læretiden.

Er du personen vi søker?
Er du målbevisst, positiv og faglig engasjert ser vi frem til å høre fra deg.

Søk her: http://www.gk.no/karriere/laerlinger/

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos GK Gruppen
logo
Prosjektingeniør ventilasjon
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? I GK drives vi av å redusere klimagassutslippene i byggenæringen ved å fornye det eksisterende og utvikle det nye. Vi jobber med bransjens mest fremtidsrettede teknologi for å skape energieffektive, bærekraftige bygg med et godt inneklima som skaper verdier for våre kunder.   Vi søker deg som vil jobbe i GK sin entrepriseavdeling i Troms og Finnmark med ventilasjonsfaget. Avdelingen består i dag av 20 motiverte medarbeidere, men ettersom vi har et stadig større behov ser vi etter flere som vil være med på laget. Her blir du del av et sosialt og godt arbeidsmiljø, både på avdelingen og på tvers av fagene i GK. Til stillingen som prosjektingeniør søker vi etter deg som gjerne er erfaren eller nyutdannet innen VVS eller tilsvarende og har interesse for å designe gode tekniske anlegg.   Arbeidsoppgaver: Bistå prosjektleder med gjennomføring av prosjekt – planlegging, innkjøp, rapportering og HMS Oppfølging av underleverandører Tilrettelegge for best mulig produksjon, ivareta og utvikle gode relasjoner til samarbeidspartnere Sette seg inn i kundens krav og planlegge hvordan oppdraget skal gjennomføres Gjennomføre administrative prosjektrelaterte arbeidsoppdrag i det enkelte prosjekt og beskrevne rutiner Bidra til fagutvikling og godt tverrfaglig samarbeid   Ønskede kvalifikasjoner: Du kjenner deg igjen i våre verdier, INA (inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig) Ingeniør, teknisk fagskole eller høyskole/universitetsutdanning Relevant ingeniørkompetanse, men nyutdannede oppfordres også til å søke God kompetanse på digitale verktøy   Vi kan tilby: En interessant og spennende stilling i en offensiv bedrift med solid økonomi Utviklingsmuligheter, kurs og etterutdanning gjennom GK-skolen Gode pensjons- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Godt sosialt miljø med dyktige kollegaer   Som medarbeider i GK vil du oppleve at du er en del av en positiv utvikling, og at du er på lag med dyktige fagfolk som sammen inspirerer hverandre til å gjøre en forskjell som virkelig teller. Du vil oppleve at du jobber i et innovativt og teknologiorientert selskap med høye ambisjoner som verdsetter din kompetanse, og at kollegaer har omtanke for deg som medarbeider og privatperson. Vær med og bli et klimaforbilde du også!   Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss! Kontakt Thomas Lavold Avdelingsleder  E-mail  928 26 010
Frist 29.05.2022
Les mer
logo
Prosjektleiar ventilasjon
Prosjektleiar til fleire spanande prosjekt ved Oddakontoret! GK er et leiande selskap innan teknikk i bygg i Norge, og vi søker etter ein prosjektleiar som vil jobbe med å skape energieffektive bygg. Som prosjektleiar hjå oss vil du bli ein del av eit godt og sosialt arbeidsmiljø i ein viktig rolle. Vi har sett oss ambisiøse mål innan berekraft og klima, fordi vi kan sjå at jobben vi gjer kan utgjere ein forskjell. I rollen som prosjektleiar tek du leiarskap til eigne prosjekt og trivst med fleire prosjekt samstundes. Hjå oss vil du ha påverkningskraft på eigen kvardag og sjå at det er handlingar som tel. Vi er opptekne av berekraft og har stort fokus på innovasjon og utvikling, og ynskjer å vere ein pådrivar for ei meir berekraftig bransje. Difor er vi opptekne av å levere høg kvalitet som sikrar gode bygg med sunn driftsøkonomi også for neste generasjon.     Arbeidsoppgåver: Styre og følgje opp eigne prosjekter Teknisk, økonomisk og framdriftsansvar for eigne prosjekt Oppfølging av underleverandørar/partnarar Kundekontakt og salg HMT- og kvalitetsansvarleg for eigne prosjekt   Kvalifikasjonar: Fagkompetanse innan ventilasjon eller tekniske fag Det er ønskjeleg med erfaring som prosjektleiar, men ikkje eit krav Generelt god IT-kunnskap   Personlege eigenskapar: For å lukkast i denne rolla trur vi det er ein fordel at du er ein strukturert person som er oppteken av resultat og toler ein til dels hektisk kvardag. Du kan raskt setje deg inn i komplekse spørsmål, føretek sunne og rasjonelle vurderingar, handlar på eige initiativ og tek samstundes ansvar for resultatet. Som prosjektleiar samarbeider du godt og deler kunnskap, erfaringar og informasjon, samstundes som du støttar andre for å nå teamets mål. Det er viktig at du identifiserer deg med våre verdiar; inkluderande, nysgjerrig og ansvarleg (INA).   Kvifor GK: Ei interessant og spanande stilling i ei offensiv bedrift med høge ambisjonar og solid økonomi Utfordrande arbeidsoppgåver og gode utviklingsmoglegheiter Kurs og etterutdanning Gode datasystem for prosjekt- og økonomistyring Gode pensjons-, løns- og forsikringsforhold Bil- og telefonordning   Som medarbeidar i GK vil du oppleve at du er ein del av ei positiv utvikling, og at du er på lag med dyktige fagfolk som saman inspirerer kvarandre til å gjere ein forskjell som verkeleg tel. Du vil oppleva at du jobbar i eit innovativt og teknologiorientert selskap med høge ambisjonar som verdset din kompetanse, og at kollegaer har omtanke for deg som medarbeidar og privatperson. Vær med og bli eit klimaforbilde du også!   Har du spørsmål til stillinga kan du kontakte avdelingsleiar Tor Eivind Osmo, tlf: 917 63 419.   Søknadar sendes inn via vårt rekrutteringssystem innan 29.05.22.
Frist 29.05.2022
Les mer
logo
Prosjektleder regjeringskvartalet
Vil du jobbe med et av de største norske byggeprosjektene noensinne, nytt regjeringskvartal? I GK vet vi at gode bygg gir noe tilbake. Bærekraftige bygninger med optimalt inneklima og innovative energisparende tiltak gjør både at vi presterer mer på jobb og reduserer klimagassutslipp. Derfor er det spesielt spennende for oss å delta i et av Norges viktigste og største byggeprosjekt, nytt regjeringskvartal. Som prosjektleder elektro vil du ha en vesentlig rolle når vi skal være med på å bygge opp regjeringskvartalet i samarbeid med flere dyktige aktører. I dette prosjektet har GK ansvar for nødlys, brannalarmanlegg, programdistribusjon, talevarslingsanlegg, elektronisk skilting samt SD og automatisering (omregulering).Dine hovedarbeidsområder vil være lede og utvikle gode prosjektteam sikre god styring og fremdrift av prosjektet  sikre god kontraktsstyring i prosjektet  ivareta kvalitet og HMS  sikre at det gjøres gode og strukturerte innkjøp rapportering, innkjøp og risikostyring For å lykkes i stillingen er det viktig at du har erfaring med lede prosjekter innen elektro eller automasjon. Du har solid prosjekterfaring, i tillegg har du god kjennskap til relevante NS-standarder og plan- og bygningsloven. Du vet hvordan du motivere andre og skaper forståelse for felles mål. Som prosjektleder har du gjennomføringskraft, struktur og forståelse av hvordan gode team presterer. GK skal jobbe tett sammen med andre aktører og i et tverrfaglig miljø. Du trives derfor med å skape gode relasjoner og samarbeid på tvers av fag, roller og organisasjoner.  Det er viktig at du kjenner deg igjen i våre verdier; inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig. Som medarbeider i GK vil du oppleve at du er på lag med dyktige fagfolk som sammen inspirerer hverandre til å gjøre en forskjell. Du vil oppleve at du jobber i et innovativt og teknologiorientert selskap med høye ambisjoner, som verdsetter din kompetanse, og at kollegaer har omtanke for deg som medarbeider og privatperson. GK satser på deg som ansatt og vektlegger faglig vekst og personlig utvikling. Vær med og bli et klimaforbilde du også!  Trives du med ansvar for mennesker og fremdrift i prosjektene slik at arbeidsdagen blir givende og effektiv for alle involverte?  Her kan du lese mer om byggeprosjektet, kontrakt K303 eller samspillskontrakten. ByggeprosjektetKontrakt K303SamspillskontraktenTa kontakt med Raymond Haugen (tlf 97 01 79 49) eller Odd-Arne Krogstad (tlf 90 75 34 84) i Skagerak Consulting. Vi kontakter kandidater fortløpende og ser frem til din søknad. Et av de største norske byggeprosjektene noensinne vil gi sikre og gode arbeidsplasser til departementene, og et åpent og grønt byrom til innbyggerne. Statsbygg krever at kandidater til denne stillingen må kunne dokumentere sikkerhetsnivå K (konfidensiell) eller oppfylle kriteriene for å kvalifisere til dette sikkerhetsnivået. For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen. Søk her!  
Frist 22.05.2022
Les mer
logo
Business controller
Vil du jobbe med meningsfulle oppgaver som bidrar til mer energieffektive bygg og en bærekraftig fremtid? Business controller I GK drives vi av å redusere klimagassutslippene i byggenæringen ved å fornye det eksisterende og utvikle det nye.  I våre prosjekter jobber vi med bransjens mest fremtidsrettede teknologi for å skape energieffektive, bærekraftige bygg med et godt inneklima som skaper verdier for våre kunder. Som Business controller vil du ha en sentral rolle i GK med et bredt sett av oppgaver i skjæringspunktet mellom drift, stab og prosjekt.  Det vil si at vi ønsker deg som både kan grave deg ned i regnskapet, men som også trives i rollen som strategisk sparringspartner for ledelsen. Du vil ha en selvstendig og ansvarsfull rolle som krever at du trives med forretningsmessig- og ledelsesrettede oppgaver innen økonomi, samtidig som du har et godt team i ryggen. Du vil sitte i regional ledergruppe og rapportere til økonomisjef i GK Norge. Her er det såpass mye gøy å jobbe med, så det blir vanskelig å liste opp alt, men kort fortalt vil dine hovedarbeidsområder være: Oppfølging av Regionsdirektør og ledelsen innen handlingsplan og økonomistyring Utøve god resultatstyring i hele regionen, samt ute på prosjekt Bidra til å skape verdi og bedre lønnsomhet i hele regionen Strategisk sparringspartner for ledelse i regionen og på prosjekt Utarbeide rapporter og beslutningsunderlag  Kvalifikasjoner Høyere utdannelse innen økonomi Erfaring som Controller eller fra tilsvarende rolle er ønsket, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke Solid systemkompetanse God norsk, muntlig og skriftlig er et krav Personlige egenskaper For å lykkes i denne rollen tror vi du er en person som begeistres over de mange ulike oppgavene en Business Controller gjør. Som person trives du å jobbe med analyse, tall og struktur. Samtidig krever denne rollen at du også er fremoverlent og kan løfte blikket for å være den sparringspartneren lederne trenger. Det innebærer at du evner å skifte mellom å fordype deg i tallene til å kommunisere og samhandle med alle- uavhengig av rolle og nivå i organisasjonen.   Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig (INA). Hvorfor velge GK: Vi kan tilby en stilling der du kan sette ditt fotavtrykk i en organisasjon med store ambisjoner for fremtiden. Vi vil endre klimaavtrykket til byggebransjen og vi vil gjøre det med de aller beste medarbeiderne! Hos oss har du påvirkningskraft og mulighet til å gjøre en forskjell. Du vil få lønn for innsatsen med gode ordninger. Men viktigst av alt vil du få en rekke spennende utfordringer, gode kollegaer i en meningsfull hverdag.   For mer informasjon om stillingen, kontakt Økonomisjef Petter Johnson på mail: petter.johnson@gk.no eller tlf: 918 17 684 Søknader sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søknadsfrist 29.05.22
Frist 29.05.2022
Les mer
logo
Direktør PMO
Vil du jobbe med meningsfulle prosjekter som bidrar til mer energieffektive bygg og en bærekraftig fremtid? I GK drives vi av å redusere klimagassutslippene i byggenæringen ved å fornye det eksisterende og utvikle det nye. Vi jobber med bransjens mest fremtidsrettede teknologi for å skape energieffektive, bærekraftige bygg med et godt inneklima som skaper verdier for våre kunder. Prosjektene vi gjennomfører gir bygninger liv og skaper merverdi gjennom innovative og energisparende tiltak som gjør at vi både presterer bedre og reduserer klimagassutslipp. Som Direktør for vår PMO avdeling vil du lede et faglig sterkt team med spisskompetanse innen prosjektstyring og prosjektledelse. Du vil ha en sentral rolle og rapportere til Divisjonsdirektør Entreprise og sitte i dennes ledergruppe. Vi i GK har satt oss ambisiøse mål for fremtiden, og for deg som Direktør for vår PMO avdeling innebærer det at du motiveres av å skape resultater like mye gjennom andre som direkte selv, og at du bygger effektive team som får ut synergier på tvers. Du deler på kunnskap, sparrer og rådfører med de andre i ditt team og forankrer beslutninger på en god måte. Sentrale arbeidsoppgaver: Bygge Gks posisjon som anerkjent teknisk entreprenør gjennom utvikling og ledelse av nasjonalt senter for å utvikle kompetanse, kapasitet og metodikk på prosjektledelse og -styring. Sikre at organisasjonen har prosjektledelsesverktøy, kompetanse og ferdigheter til realisere lønnsome prosjekter og høy kundetilfredshet.  Ansvar for tverrgående portefølje- og prosjekteierstyring for de største prosjektene i GK Norge Bidra til samhandling på tvers av fagområder og geografiske regioner for å sikre at man lykkes om å bli «Ett GK»  Kvalifikasjoner Høyere relevant utdannelse Bakgrunn fra tekniske fag og/eller bygg og anlegg Minst 5 års prosjektledererfaring Erfaring fra komplekse og flerfaglige byggeprosjekter God kjennskap til relevante NS-standarder og plan- og bygningsloven God muntlig og skriftlig norskferdigheter Personlige egenskaper For å lykkes i denne rollen tror vi det er viktig at du har gjennomføringskraft, struktur og forståelse av hvordan gode team presterer. GK skal jobbe tett sammen med andre aktører og i et tverrfaglig miljø. Du trives derfor med å skape gode relasjoner og samarbeid på tvers av fag, roller og organisasjoner. Som leder evner du å motivere dine ansatte, du verdsetter mangfold og ulikheter og bygger tillit gjennom åpenhet, respekt og samhandling.   Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig (INA). Hvorfor velge GK: Vi kan tilby en stilling der du kan sette ditt fotavtrykk i en organisasjon med store ambisjoner for fremtiden. Vi vil endre klimaavtrykket til byggebransjen og vi vil gjøre det med de aller beste medarbeiderne! Hos oss vil du få påvirkningskraft og mulighet til å gjøre en forskjell. Du vil få lønn for innsatsen med gode ordninger. Men viktigst av alt, du vil få en rekke spennende utfordringer sammen med gode kollegaer i en meningsfull hverdag.   For mer informasjon om stillingen, kontakt Divisjonsdirektør Leif Øie, tlf: 415 59 840 Søknader sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søknadsfrist 29.05.22
Frist 29.05.2022
Les mer
logo
Ventilasjonmontør
Har du interesse for ventilasjon? Både erfarne og uerfarne montører søkes til Narvik/Evenes! GK er en landsdekkende teknisk entreprenør, og satser nå enda hardere innenfor ventilasjonsfaget i regionen. Vi søker derfor 2-4 ventilasjonsmontører. Vi ønsker at du har erfaring fra ventilasjonsmontasje eller andre byggtekniske fag. Dersom du har manglende erfaring, hjelper det langt på vei om du er lærevillig og ønsker utfordringer. Grunnet økt arbeid hos forsvaret er det en fordel om du kan sikkerhetsklareres.   Hva skal du gjøre? Våre montører jobber som normalt i team på 2 med montasje av ventilasjonsanlegg både på større byggeplasser og på mindre ombygginger.   Den første tiden vil gå til opplæring sammen med flinke fagfolk i GK og hos våre samarbeidspartnere. Etter hvert blir du nok så god at du vet akkurat hva som skal til for å løse de ulike utfordringene. Du vil møte moderne tekniske rom hvor du ser det ypperste av ny teknologi for at et bygg skal fungere, men du vil også møte trange gamle kjellere og loft hvor du må mekke og utbedre slik at de som bruker bygget skal få god luft. Det du gjør vil gi de som bruker bygget en bedre hverdag. Samtidig vil din innsats gjøre at byggene bruker mindre energi og blir mer miljøvennlige.   Hva trenger du å kunne? Egentlig ingenting. At du har førerkort er lurt da det blir en del kjøring fra oppdrag til oppdrag. Om du har en interesse for å drive med håndverk eller har holdt i et skrujern før er det en fordel. Det vi er på jakt etter en noen som er villig til å lære seg et håndverk. Vi vil gjøre deg til en fagmann og håper du vil bygge din fremtid i GK sammen med oss. Selvfølgelig ønsker vi gjerne at du som har erfaring med ventilasjonsmontasje også søker.   Hvem skal du jobbe sammen med? Vår entrepriseavdeling har folk i Narvik, Harstad, Lødingen, Sortland og Leknes. Vi er en flott gjeng på 17 stykker som jobber med ventilasjon, prosjektering og montering. Sammen med vår service og kuldeavdeling danner vi et slagkraftig team i Hålogalandsregionen på 45 medarbeidere. Du vil også møte faste underentreprenører og samarbeidspartnere på byggeprosjekter i regionen.   Her er det skikkelig drive og alle vil GK og deg det beste for at vi sammen skal lykkes. Vi gleder oss skikkelig til å få nye kollegaer og håper å kunne ansette 2-4 stykker som sammen også blir en god vennegjeng på jobb.    Hva kan GK tilby deg? Egen servicebil Fast lønn, samt pensjon og forsikringsordninger At du er trygg og sikker i arbeidshverdagen At du lærer, utvikler deg og blir skikkelig god Kollegaer som vil at du skal lykkes, ler sammen og har det gøy En trygg og god arbeidsgiver   Vi i GK gir deg muligheter som gjør deg bedre - for blir du bedre, blir vi bedre!    Til stillingen benytter vi enkel søknad, det vil si at vi vil be deg om å legge igjen navn, e-post og telefonnummer slik at vi kontakte deg for å høre litt mer om din erfaring og dine kvalifikasjoner etter søknadsfrist. Er du fortsatt er usikker så ring meg gjerne på 99103598 (avdelingsleder Glenn Johansen) så kan jeg fortelle deg hva du har i vente.   Søknadsfrist 22.05.2022. 
Frist 22.05.2022
Les mer
logo
Prosjektsjef
Vil du jobbe med meningsfulle prosjekter som bidrar til mer energieffektive bygg og en bærekraftig fremtid? I GK drives vi av å redusere klimagassutslippene i byggenæringen ved å fornye det eksisterende og utvikle det nye. Vi jobber med bransjens mest fremtidsrettede teknologi for å skape energieffektive, bærekraftige bygg med et godt inneklima som skaper verdier for våre kunder. Prosjektene vi gjennomfører gir bygninger liv, og skaper merverdi gjennom innovative og energisparende tiltak som gjør at vi både presterer bedre og reduserer klimagassutslipp. Som Prosjektsjef vil du ha et overordnet ansvar for større enfaglige og flerfaglige prosjekter i Bergensregionen, og sitte som prosjektleder på vår kontrakt for prosjektet Sykehuset i Førde. Du vil ha en sentral rolle i vår organisasjon og rapportere til Avdelingsleder Entreprise og sitte i dennes ledergruppe. Vi i GK har satt oss ambisiøse mål for fremtiden, og for deg som Prosjektsjef innebærer det at du har en faglig bakgrunn som gjør deg trygg i å lede store og komplekse prosjekter. Som leder evner du å dele på kunnskap, sparrer og rådfører med de andre i ditt team og forankrer beslutninger på en god måte. Sentrale arbeidsoppgaver: Lede og utvikle gode prosjektteam Sikre god styring og fremdrift av prosjektet  Sikre god kontraktsstyring i prosjektet  Sikre kundetilfredshet Ivareta kvalitet og HMS  Rapportering, innkjøp og risikostyring Stillingen innebærer noe reisevirksomhet  Kvalifikasjoner Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis innen ventilasjon Erfaring med gjennomføring av større prosjekter   Erfaring fra tverrfaglig prosjektledelse er en fordel God kjennskap til relevante NS-standarder God muntlig og skriftlig norskferdigheter Personlige egenskaper For å lykkes i denne rollen tror vi det er viktig at du har gjennomføringskraft, struktur og ryddighet i det du gjør, samt god økonomiforståelse. Vi jobber tett sammen med andre aktører og i et tverrfaglig miljø. Du trives derfor med å skape gode relasjoner og samarbeid på tvers av fag, roller og organisasjoner. Som leder evner du å motivere dine ansatte, du verdsetter mangfold og ulikheter og bygger tillit gjennom åpenhet, respekt og samhandling.   Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig (INA). Hvorfor velge GK: Vi kan tilby en stilling der du kan sette ditt fotavtrykk i en organisasjon med store ambisjoner for fremtiden. Vi vil endre klimaavtrykket til byggebransjen og vi vil gjøre det med de aller beste medarbeiderne! Hos oss vil du få påvirkningskraft og mulighet til å gjøre en forskjell. Du vil få lønn for innsatsen med gode ordninger. Men viktigst av alt, du vil få en rekke spennende utfordringer sammen med gode kollegaer i en meningsfull hverdag.   For mer informasjon om stillingen, kontakt Avdelingsleder Entreprise Geir Bruun, tlf: 918 81 844 Søknader sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søknadsfrist 29.05.22  
Frist 29.05.2022
Les mer
logo
Serviceleder
Er du faglig kompetent og nysgjerrig på ny teknologi? Totalteknisk serviceavdeling i Oslo ser etter en ny serviceleder da vår nåværende flytter til en annen side av landet. Det blir store sko og fylle, men vi skal hjelpe deg å lykkes. Vi er en gjeng på seks med svært variert bakgrunn, som vi anser som nettopp en av våre styrker. Vi vil beskrive oss selv som flinke fagfolk som er nysgjerrig på ny teknologi. Som serviceleder hos oss vil du få:  Ansvar for egne prosjekter og kundeportefølje Utvikle kundeporteføljen gjennom god kundedialog jobbe med salg, kalkulering og prosjektutvikling Ivareta og sikre at oppdragene utføres iht. kontrakt, fremdrift, HMS, kvalitet og økonomi Vi tilbyr selvfølgelig: Konkurransedyktig lønn på konto hver måned, god pensjon- og forsikringsordninger, det er fordelen med å jobbe i et stort selskap som GK Vi er opptatt av å se deg som enkeltindivid og gi deg de utviklingsmulighetene du ønsker for å nå de målene du har satt deg, om det skulle være breddekompetanse innen faget ditt eller kompetanseheving i form av videreutdanning og kursing. Sammen finner vi veien for deg Vi tørr skryte på oss et godt arbeidsmiljø med god takhøyde. Vi scorer høyt på medarbeiderundersøkelser og opptrer støttende, deler kunnskap og gir anerkjennelse til hverandre Vi jobber med ny teknologi. For deg vil det f.eks bety at du vil få pilotere mye av det som kommer fra byggtekonologi og utviklingsdivisjonen i GK, samt at vi piloterer en ekstern software på GKs hovedkontor, miljøhuset Ryen Synes du dette virker interessant, hører vi gjerne fra deg! Legg igjen navn, nummer og svar på tre enkle spørsmål om din bakgrunn så hører du fra oss! Du er også velkommen til å ringe avdelingsleder Dagfinn som gjerne forteller deg mer. Kontakt Arne Dahl Regionsdirektør  E-mail  93233606 Dagfinn Damm Avdelingsleder  E-mail  95202987
Frist 29.05.2022
Les mer
logo
Prosjektleder ventilasjon
Vil du være med å skape bærekraftige bygg? I GK vet vi at gode bygg gir noe tilbake. Bærekraftige bygninger med optimalt inneklima og innovative energisparende tiltak gjør at vi presterer mer på jobb, reduserer klimagassutslipp og gir økt velvære. Vi søker nå deg som har erfaring fra prosjektledelse innen ventilasjon, og evne til å motivere andre og skape forståelse for felles mål. Du vil i rollen ta eierskap til egne prosjekter, ha gjennomføringsevne og ønske å utvikle deg videre i et faglig godt miljø. Du har forretningsforståelse, er resultatorientert og ryddig med god kjennskap til kontraktforvaltning og relevante NS-standarder, og plan- og bygningsloven. Du og ditt team vil samarbeide tett med øvrige fagavdelinger internt som bygg-automasjon, prosjektutvikling og service, men også eksternt. Du trives derfor med å skape gode relasjoner og samarbeid på tvers av fag, roller og organisasjoner. Du vil oppleve at du jobber i et innovativt og teknologiorientert selskap med høye ambisjoner, som verdsetter din kompetanse. I gjengjeld vil du oppleve at GK satser på deg som ansatt og vektlegger faglig vekst og personlig utvikling. Dine hovedarbeidsoppgaver: Etablere og ivareta gode relasjoner til kunder og samarbeidspartnere Lede og utvikle gode prosjektteam og prosjektportefølje Sikre god styring og fremdrift av prosjektet  Sikre god kontraktsstyring i prosjektet  Ivareta kvalitet og HMS  Sikre at det gjøres gode og strukturerte innkjøp Rapportering, innkjøp og risikostyring Dine kvalifikasjoner og egenskaper: Ingeniør, Sivilingeniør eller Teknisk Fagskole innen VVS Gjerne bakgrunn fra håndverksfag, men ikke et krav Prosjektledererfaring Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Kundeorientert med evne til å bygge gode relasjoner Identifiserer deg med GKs verdier INA; inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig Vi tilbyr deg: Spennende og varierte faglige arbeidsoppgaver med store muligheter for personlig utvikling Et selskap i utvikling, i et stort konsern med solid økonomi som satser på kompetanseutvikling Gode kollegaer og et tverrfaglig godt arbeidsmiljø  Gode konkurransedyktige betingelser Synes du dette ser interessant ut så legg gjerne igjen navn, telefon nummer og svar på to enkle spørsmål om din bakgrunn så hører du fra oss! Ta evt. direkte kontakt med regionsdirektør Lars Erik Myrvang, mob. 488 68 420 eller avdelingsleder i Kristiansand, Øystein Dovland, mob. 905 81 780, som gjerne hører fra deg og kan fortelle mer om rollen.   
Frist 29.05.2022
Les mer
logo
Ventilasjonsmontør & BAS
Vil du være et sted der ditt håndverk teller? Har du faglig stolthet og vil jobbe med bransjens mest fremtidsrettede teknologi og bidra til et bærekraftig og bedre miljø for generasjoner? Da vil du passe hos oss i GK!   GK sin entrepriseavdeling for Innlandet ved Lillehammer, Gjøvik og Hamar søker ventilasjonsmontører og baser innenfor ventilasjon og blikkenslagerfaget. Avdelingen består i dag av 86 motiverte medarbeidere, men ettersom vi har et stadig større behov ser vi etter flere som vil være med på laget.   Du kommer til å bistå våre kunder med småmontasje, ventilasjonsmontasje, blikkenslagerarbeid og gjennomføre systemforbedringer for å optimalisere luftbehandlingsanlegg, hovedsakelig ved næringsbygg. Den vi søker må ha et ønske om å ta ansvar og være engasjert i kundens behov. Du vil få jobbe selvstendig og i tverrfaglige team, i større og mindre oppdrag. Som vårt ansikt utad så det er viktig for oss at du gir en god kundeopplevelse og utfører godt teknisk arbeid. Hos oss er mulighetene mange og du vil få gode tverrfaglige kollegaer og ledere som støtter deg, bryr seg og legger til rette så du kan være først og fremst i felten.   Som montør søker vi både deg som har erfaring og deg som er ny i faget, her får du jobbe i team med erfarne medarbeidere og nødvendig opplæring.   Arbeidsoppgaver: Montere ventilasjonsanlegg Ombygging av eksisterende anlegg Ivareta kvalitet og HMS i våre prosjekter BAS vil ledere montasjelager samt sørge for fremdriftsplanlegging     Ønskede kvalifikasjoner: Identifisere deg med våre verdier INA (inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig) Fagbrev/svennebrev ønsket, men ikke nødvendig Gjerne bakgrunn fra ventilasjonsmontasje eller byggebransjen, det er ikke et krav med erfaring direkte relatert til våre fagfelt Serviceinnstilt, lærevillig og samarbeidsorientert Førerkort personbil   Vi kan tilby: En interessant og spennende stilling i en offensiv bedrift med solid økonomi En trygg og sikker arbeidshverdag Gode interne vekst -og utviklingsmuligheter Kollegaer som vil at du lykkes, ler sammen og har det gøy Gode pensjons- og forsikringsforhold God lønnsordning med resultatlønnordning Bil- og telefonordning Godt sosialt miljø med dyktige kollegaer   Vil du være en del av et unikt miljø, ha faglige utfordringer og jobbe med innovative og bærekraftige oppgaver, er mulighetene mange. Hvis du vil være en del av et lag hvor ditt håndverk teller, da er kanskje GK ditt neste steg? ​   Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss! Bjørn Ove Bergh Avdelingsleder  E-mail  992 04 569   Søknadsfrist 20. Juni.
Frist 20.06.2022
Les mer
logo
Kuldetekniker
Vil du være et sted der ditt håndverk teller? GK søker nye medarbeidere til våre kontorsteder ved Sogndal og Førde. Avdelingen vår er i vekst og vi søker både deg med lite og mye erfaring til en kuldeteknikerrolle!   Avdelingen består i dag av 16 motiverte medarbeidere som bistår kunder over hele regionen med service, vedlikehold og montasje av klimatekniske anlegg, innregulering/igangkjøring, og rådgivning til systemforbedringer. Vi søker etter deg som har et ønske om å ta ansvar og være engasjert i kundens behov.   I GK vil du bli del av et større fagmiljø og være med på større og mindre prosjekter ved nybygg og eksisterende bygg. Du vil få en mer allsidig kompetanse rundt tekniske anlegg gjennom samarbeid på tvers av avdelinger med fag som ventilasjon og byggautomasjon. Naturlige kuldemedier er fremtiden og et nødvendig satsningsområde for oss for å bidra til å redusere klimagassutslipp. Du får derfor en mulighet for å utvikle din kompetanse innenfor naturlige kuldemedier hos oss!   Avhengig av erfaring og bakgrunn vil noen arbeidsoppgaver være: Service, vedlikehold og montering av klimaanlegg Foreslå og gjennomføre systemforbedringer Sørge for korrekt innrapportering av feil, mangler og forbedringsforslag som oppdages ved servicegjennomføring som kan gi en merverdi/forbedring for kunden Bistå kolleger med problemløsning Følge gjeldene HMS-rutiner og melde avvik Planlegge for begrenset bilkjøring for å hjelpe oss å nå målet om å halvere våre klimagassutslipp innen 2030   Ønskede kvalifikasjoner: Fortrinnsvis fagbrev innen kjøl med F-gass sertifikat Både få og mange års erfaring med kjøl/kulde er positivt for oss Erfaring med naturlige kuldemedier er et pluss, men du vil også få opplæring av oss på dette området God IT-forståelse Førerkort personbil   Ønskede egenskaper: Identifisere deg med våre verdier INA (inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig) Omgjengelig, serviceinnstilt, selvstendig og lærevillig   Vi kan tilby: En interessant og spennende stilling i en offensiv bedrift med solid økonomi Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver Gode utviklingsmuligheter innenfor kuldefaget, tekniske anlegg samt prosjektledelse Kurs og etterutdanning Gode pensjons- og forsikringsforhold God fastlønnsordning med resultatlønnordning Bil- og telefonordning Egen servicebil Godt sosialt miljø med dyktige kollegaer   Har du faglig stolthet, ønsker å jobbe med fremtidsrettet teknologi og bidra til et bærekraftig og bedre miljø? Da vil du passe her hos oss i GK!   Vi håper å se din søknad, men om du fortsatt er usikker så ring oss for en uforpliktende prat og vi kan fortelle deg hva du har i vente.   Kontaktpersoner: Bent Kåre Stein Serviceleder  E-mail  +47 474 86 334 Erling Sæther Serviceleder  E-mail  474 73 905 Søknadsfrist 15. juni.
Frist 15.06.2022
Les mer
logo
Ventilasjonstekniker
Vil du være et sted der ditt håndverk teller? Har du faglig stolthet og vil jobbe med bransjens mest fremtidsrettede teknologi og bidra til et bærekraftig og bedre miljø for generasjoner? Da vil du passe hos oss i GK!   GK sin serviceavdeling i Sogndal-Førde søker en servicetekniker innenfor ventilasjonsfaget. Avdelingen består i dag av 16 motiverte medarbeidere, men ettersom vi har et stadig større behov ser vi etter flere som vil være med på laget. Du kommer til å bistå våre kunder med service og vedlikehold av klimaanlegg, innregulering og foreslå og gjennomføre systemforbedringer på bakgrunn av økt energieffektivitet. Den vi søker må ha et ønske om å ta ansvar og være engasjert i kundens behov. Du vil få jobbe selvstendig i større og mindre oppdrag, og som vårt ansikt utad så det er viktig for oss at du gir en god kundeopplevelse og utfører godt teknisk arbeid. Hos oss er mulighetene mange og du vil få gode kollegaer og ledere som støtter deg, bryr seg og legger til rette så du kan være først og fremst i felten.   Arbeidsoppgaver: Service og vedlikehold av klimaanlegg Foreslå og gjennomføre systemforbedringer Kundeansvar og engasjement Sørge for god kommunikasjon med KAM/Serviceleder Planlegge for begrenset bilkjøring for å hjelpe oss å nå målet om å halvere våre klimagassutslipp innen 2030 Sørge for korrekt innrapportering av feil, mangler og forbedringsforslag som oppdages ved servicegjennomføring, som kan gi en merverdi/forbedring for kunden Bistå kolleger med problemløsning Følge gjeldene HMS-rutiner og melde avvik   Ønskede kvalifikasjoner: Identifisere deg med våre verdier INA (inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig) Gjerne fagbrev innen elektro, kjøling eller rør Gjerne bakgrunn fra ventilasjonsmontasje, byggautomasjon/elektro, industrimekaniker, kjøling/rør eller mekanisk service på ventilasjonssystemer God IT-forståelse Omgjengelig, serviceinnstilt, selvstendig og lærevillig Førerkort personbil   Vi kan tilby: En interessant og spennende stilling i en offensiv bedrift med solid økonomi Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Kurs og etterutdanning Gode pensjons- og forsikringsforhold God fastlønnsordning med resultatlønnordning Bil- og telefonordning Egen servicebil Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring Godt sosialt miljø med dyktige kollegaer   Som medarbeider i GK vil du oppleve at du er en del av en positiv utvikling, og at du er på lag med dyktige fagfolk som sammen inspirerer hverandre til å gjøre en forskjell som virkelig teller. Du vil oppleve at du jobber i et innovativt og teknologiorientert selskap med høye ambisjoner som verdsetter din kompetanse, og at kollegaer har omtanke for deg som medarbeider og privatperson. Vær med og bli et klimaforbilde du også!   Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!   Kontaktpersoner: Bent Kåre Stein Serviceleder  E-mail  +47 474 86 334 Erling Sæther Serviceleder  E-mail  474 73 905 Søknadsfrist 15. Juni.
Frist 15.06.2022
Les mer
logo
Elektrikere
Vil du være et sted der ditt håndverk teller? Vår serviceavdeling i området Stor-Oslo ser nå etter flere elektrikere til vårt team. Her vil du få jobbe selvstendig i større og mindre oppdrag ved ulike næringsbygg. Vi søker deg med fagbrev gr. L som liker å jobbe selvstendig, sikkert og med et ønske om faglig utvikling. Hos oss får du jobbe i et trygt selskap med gode kollegaer og ledere som støtter deg, bryr seg og legger til rette så du trives ute i felten.   Arbeidsoppgaver: Utføre variert elektrikerarbeid på en faglig sikker og god måte Service og vedlikehold innen elektrikerfaget Kundeansvar og engasjement Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner Bidra til et godt arbeidsmiljø   Ønskede kvalifikasjoner: Fagbrev Gr. L Relevant erfaring Evner å samarbeide godt med andre Kunne arbeide selvstendig, strukturert og ansvarlig Serviceinnstilt og omgjengelig Beherske norsk skriftlig og muntlig Sertifikat kl. B   Vi kan tilby: En interessant stilling i et selskap i utvikling, i et stort konsern med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og interne vekst- og karrieremuligheter Kurs og etterutdanning Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Telefonordning En trygg og sikker arbeidshverdag   Til denne stillingen bruker vi en enkel søknad der du raskt kan melde din interesse for denne stillingen så tar vi kontakt med deg! Er du fortsatt usikker så ring oss for en uforpliktende prat og vi kan fortelle deg hva du har i vente! Kontaktperson: Kjetil Kristiansen Avdelingsleder  E-mail  +47 413 98 754   Søknadsfrist 12. juni.
Frist 12.06.2022
Les mer
logo
Prosjektingeniør
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? I GK drives vi av å redusere klimagassutslippene i byggenæringen ved å fornye det eksisterende og utvikle det nye.  I våre prosjekter jobber vi med bransjens mest fremtidsrettede teknologi for å skape energieffektive, bærekraftige bygg med et godt inneklima som skaper verdier for våre kunder.   Som prosjektingeniør vil du ha en sentral rolle hos oss, der du kan få jobbe med prosjektering, prosjektutvikling, prosjektledelse eller som energirådgiver.   Vi søker nye medarbeidere innen en rekke fag, som energi og miljø, elektro, ventilasjon og rør. Kanskje har du relevant arbeidserfaring, eller så er du nyutdannet og leter etter en arbeidsgiver og kollegaer som vil gi deg ansvar, meningsfulle oppgaver, utviklingsmuligheter og spennende prosjektroller- alltid med en erfaren mentor og et godt team i ryggen.   Her er det såpass mye gøy å jobbe med, så det blir vanskelig å liste opp alt, men kort fortalt vil dine hovedarbeidsområder kunne være: Bistå i planlegging, utvikling og gjennomføring av spennende prosjekter – med klimavennlige og bærekraftige løsninger Tilrettelegge for effektiv produksjon på byggeplass Kvalitetssikre tekniske installasjoner ute i våre prosjekter Ivareta og utvikle gode relasjoner i team med våre samarbeidspartnere Gjennomføre energiberegninger og energioppfølging av tekniske anlegg i bygg Bidra til godt tverrfaglig samarbeid   Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning innen energi og miljø, vvs, elektro eller rør Relevant erfaring, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke God prosjektforståelse Solid systemkompetanse God norsk, muntlig og skriftlig   Personlige egenskaper For å lykkes i denne rollen tror vi du er en person som med en sterk studiekompetanse også begeistres over alle de ulike oppgavene en prosjektingeniør kan gjøre. Som person trives du med å ta ansvar og du får stor glede av å jobbe i et team. Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; inkluderende, nysgjerrig og ansvarlig (INA).   Hvorfor velge GK: Vi kan tilby en stilling der du kan sette ditt fotavtrykk i en organisasjon med store ambisjoner for fremtiden. Vi vil endre klimaavtrykket til byggebransjen og vi vil gjøre det med de aller beste medarbeiderne! Hos oss har du påvirkningskraft og mulighet til å gjøre en forskjell. Du vil få lønn for innsatsen med gode ordninger, masse utviklingsmuligheter og faglig påfyll. Men viktigst av alt vil du få en rekke spennende utfordringer, gode kollegaer i en meningsfull hverdag.     For mer informasjon om stillingen, kontakt Torgeir Nilsen tlf: 958 65 448.   Søknader sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søknadsfrist 05.06.22
Frist 05.06.2022
Les mer
logo
Rørleggere til service og entreprise
Vet du hva som er viktigst for en rørlegger? Det gjør vi! Har du fagbrev som rørlegger? Hva er da det viktigste i jobben din? Er det gode, støttende kollegaer, godt arbeidsverktøy, selvstendighet og egen servicebil? Eller er det kanskje konkurransedyktig lønn og andre goder? Kanskje er du opptatt av store spennende prosjekter, muligheten til å utvikle deg tverrfaglig eller gjennom videreutdanning, eller kanskje en jobb som tilrettelegger i småbarnfasen du er inne i? Uansett årsak så er vi trygge på at vi kan sikre deg den jobbhverdagen du trenger for å prestere godt på jobb og også ha det godt som privatperson.  I GK Trøndelag er vi over 80 rørleggere  fordelt på ulike avdelinger innen både service og entreprise, som nå trenger flere kollegaer til våre oppdrag. Vi håper gjerne at du legger igjen navn og nummer, samt svarer på tre enkle spørsmål om din fagbakgrunn, så vil du høre fra oss! Meld din interesse HER, så vil du høre fra oss! Kontaktperson: Arne Petter Kjøraas Regionsdirektør  E-mail  92253285
Frist 31.05.2022
Les mer
logo
Serviceplanlegger
Er du glad i struktur og planlegging? I serviceavdelingen i Tromsø er vi et team på 55 medarbeidere som jobber med å levere elektro, kulde og ventilasjonstjenester til våre kunder. Nå er vi på utkikk etter deg som kan hjelpe oss med å holde oversikt, planlegge og tilrettelegge for en strukturert og god arbeidshverdag for våre kulde -og ventilasjonsteknikere ute i felten. I GK vil du møte på gode kollegaer og ledere som støtter deg og bryr seg. Her får du rom for egen utvikling og muligheter som gjør deg bedre. Blir du bedre, blir vi bedre.​   Arbeidsoppgaver: Planlegge og avstemme kommende uke i detalj i produksjonskalenderen Ha dialog med serviceledere for å sikre høy og god ressursutnyttelse Dispatche oppdrag til tekniker med ledig tid og riktig kompetanse Løpende kontakt med serviceteknikere for å melde om endringer Fakturering av serviceoppdrag og avtaler Bestilling av materiell Hensynta kjøreavstander for å redusere kjøring og dermed redusere GK sitt fotavtrykk på klimagassutslipp Oppdatere årsplanleggeren for serviceavtaler   Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: Utdannelse eller erfaring med økonomi og administrasjon Erfaring/kjennskap til bransjen vår er en fordel, men ikke nødvendig krav Strukturert Gode relasjons -og kommunikasjonsferdigheter Analytisk anlagt Kommersiell forståelse Du kjenner deg igjen i våre verdier, INA (Inkludere, Nysgjerrig og Ansvarlig)   Vi kan tilby: En interessant stilling i et selskap i utvikling, i et stort konsern med solid økonomi Utfordrende arbeidsoppgaver og interne vekst- og karrieremuligheter Kurs og etterutdanning Bred faglig støtte i organisasjonen En trygg og sikker arbeidshverdag i et tverrfaglig arbeidsmiljø Bedriftskultur der vi spiller hverandre gode Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold Telefonordning   Vi håper å se din søknad, men om du fortsatt er usikker så ring oss for en uforpliktende prat og vi kan fortelle deg hva du har i vente.   Søknadsfrist 29.05. Kontaktperson: Mads Brelum Avdelingsleder  E-mail  482 16 304
Frist 29.05.2022
Les mer
Kontaktpersoner
HR-leder rekruttering og employer branding
Les mer om muligheter hos GK Gruppen
logo
Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg?
Vi i GK jobber mot å bli et klimaforbilde og vil ha med oss unge medarbeidere som hjelper oss å dra både GK og bransjen i retning av en mer bærekraftig byggenæring. Vi tror at den nye kompetansen og holdninger som unge medarbeidere tar med seg inn i arbeidslivet er avgjørende for at vi når vårt mål om å bli et klimaforbilde. Hvis du er nysgjerrig på ny teknologi, ønsker å ta ansvar for resultater og inkluderer dine kollegaer i arbeidet, da passer du inn hos GK. Bli med å prege fremtidens bygg! Vi trenger din kunnskap til å hjelpe oss å finne enda bedre tekniske løsninger for optimal energiutnyttelse! Unge medarbeidere representerer ofte nye perspektiver og kompetansepåfyll, og er derfor en viktig ressurs for GK. Hos oss vil du møte kollegaer med mye erfaring, bred kompetanse og stor lidenskap for våre fagområder. Karrieremulighetene er mange i GK og hos oss blir dyktige medarbeidere belønnet. Er du flink, får du lov! I en sommerjobb i GK vil du jobbe med reelle oppgaver i prosjekt og du vil få ansvar for egne oppgaver. Vi forventer ikke at du er noen ekspert, og vi vil jobbe sammen med deg for å lære deg så mye vi kan i løpet av sommeren slik at du er bedre rustet for studiene du skal tilbake til og fremtidig jobb. Våre sommerjobber legges ut i januar, med søknadsfrist i februar.
Om GK Gruppen

Lyst til å skape energieffektive løsninger i dagens og fremtidens bygg? Vi i GK jobber for å bli et klimaforbilde og vil ha med oss unge medarbeidere som hjelper oss å dra både GK og bransjen i retning av en mer bærekraftig byggenæring.

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.

Bygg- og anleggsnæringen står globalt for 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene, og det kan ikke fortsette. I GK er vi opptatt av at vi må begynne med oss selv ved å gå foran som et godt eksempel. Det er en forpliktelse som har konsekvenser for våre handlinger og for produktene og tjenestene vi leverer.